4 hyvää ja tuttua tunnuslukua sijoituksia auttamaan

Tunnusluvut ovat sijoittajan tärkein työkalu osakesijoittamista tehdessä. Vaikka niitä ei kannata seurata täysin orjallisesti, on jokaisen sijoittajan hyvä ne tuntea. Tämän lisäksi tunnuslukujen jatkuva tutkiminen on tärkeää sijoittajalle aina ennen kuin tekee lopullista sijoituspäätöstä.

Nykyään sijoittajille riittää se, että heiltä löytyy Internet ja se käytännössä antaa sinulle kaiken tarvittavan tiedon, mitä sijoittamiseen voi tarvita. Itse haen kaiken sijoitustietoni joko Kauppalehdestä, Seeking Alphasta tai vaihtoehtoisesti Inderesin sivuilta. Välillä käytössäni on myös Yahoo Finance.

Katsotaankin tänään tunnuslukujen ihmeellistä maailmaa ja mistä neljästä tunnusluvusta tänään puhun – sekä miksi ne ovat niin tärkeitä tekemään jokaisesta meistä paremman sijoittajan.

P/B-luvun painoarvo on iso pääomaintensiivillä toimialoilla

P/B-luvun tärkeys nousee arvoon arvaamattomaan pääomaintensiivisillä aloilla. Näistä aloista P/B-luku antaa erityisen hyvän kuvan, koska se kuvaa osakekohtaisen oman pääoman suhteesta osakkeen hintaan. Luku lasketaan seuraavalla kaavalla:

Yrityksen markkina-arvo / Yrityksen oma pääoma

Kun yrityksen P/B-luku on negatiivinen, voi olla, että sen löytäminen on äärimmäisen hankalaa erilaisista sijoittajan palveluista. Negatiivinen PB-luku on mahdollinen tilanteissa, jos yrityksellä on paljon velkaa ja vähän omaa pääomaa. Korkean P/B-luvun aloja ovat mm. IT-toimialat, jotka sitovat lähinnä ihmisiä, sekä muut vähän pääomaa vaativat yritykset.

Jotkut alat ovat erittäin pääomaintensiivisiä ja tällaisia ovat mm. pankkiala sekä erilaiset teollisuudenalat, joilla on tehtaita ja muita paljon pääomia sitovia kohteita. Näille yrityksille P/B-luku voi olla matala ja usein näiden yritysten mittaamiseen P/B-luku myös soveltuu kaikista parhaiten. Ehkä paras mittari on finanssiala, koska siitä puhuttaessa, pankki on lähes aina ostohinnoissa, jos sen P/B-luku laskee alle yhden – kuten nähtiin Nordean kanssa viime vuonna.

P/B-lukua onkin helppo lukea. Mitä pienempi P/B-luku on, sitä parempi se on.

Osinkotuottoprosentti

Osinkotuottoprosentti on äärimmäisen tärkeä työkalu osinkosijoittajan työkalupakkiin etenkin Suomessa.

Suomen pörssissä keskimääräinen osinkotuottoprosentti on historiassa ollut n. neljä prosenttia. Tämä on lähes puolet koko Helsingin pörssin tuotosta koko pörssin historiassa. Etenkin suomalaisille sijoittajille osinkotuottoprosentti ja osingot ovatkin olleet jo pitkään äärimmäisen tärkeitä.

Osinkoyhtiöistä kannattaa hakea yrityksiä, jotka kasvattavat osinkoa (ja voivat kasvattaa osinkoa tuloksensa puolesta) vuodesta toiseen. Jos yritysten osinkoprosentti nousee yli viiden prosentin, kannattaa sijoittajan olla hereillä etenkin osinkojakoprosentista, koska usein korkea osinkotuotto tarkoittaa sitä, että yritys maksaa osinkoa enemmän kuin sillä olisi varaa.

Osinkotuottoprosentti onkin sitä parempi, mitä isompi se, mutta sitä ei itsessään kannata käyttää sijoituspäätösten tekoon.

Osinkojen osuus voitosta

Osinkojen osuus voitosta on äärimmäiseen tärkeä luku etenkin osinkosijoittajalle, joka haluaa korkean osinkotuottoprosentin omaavia sijoituksia. Usein haluat sijoittaa yrityksiin, joilla osinkojen osuus voitosta on alle 50-70%, koska silloin yrityksellä on oikeasti varaa maksaa takaisin mahdollista osinkojaan sekä kasvattaa omaa liiketoimintaansa uusilla investoinneilla. Tällaista on näkynyt esim. korona-aikana online casinoissa, joissa ei tarvitse sijoittaa omaa rahaa paljoa etukäteen ja joiden pörssikurssit raketoivat etenkin pian koronaromahduksen jälkeen merkittävästi.

Tällaisia toimialoja ja yrityksiä löytyy paljon muualtakin kuten Suomessakin Verkkokauppa.com, Harvia tai Kesko, joista yksikään ei juuri vaikuttunut koronasta, vaan lähinnä päinvastoin. Niiden liiketoiminta vahvistui entisestään koronan myötä. Ja samalla osinkojen osuus voitosta pieneni entisestään ja Harvian tapaan näillä yrityksillä menee niin hyvin, että niillä on varaa maksaa ylimääräistä osinkoa.

Osinkojen osuus voitosta onkin siis sitä parempi, mitä pienempi se on.

PE-arvo on vanha, mutta aina yhtä hyvä

PE-luku on vanha, mutta edelleen erittäin toimiva tunnusluku. PE-luku lasketaankin yksinkertaisella kaavalla: yrityksen markkina-arvo / nettotulos.

P/E-luku muodostuu englannin kielen sanoista Price per Earnings eli (osakkeen) hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Nykyään puhutaan jo siitä, että P/E-luku olisi täysin vanhentunut ja turha ja EV/EBITDA sekä kaikenlaiset muut tunnusluvut olisivat arvokkaampia ja tärkeämpiä etenkin kasvuyhtiöissä puhuttaessa. Olen vahvasti eri mieltä.

P/E-luku kertookin, kuinka kauan kestää, että nykyisellä hinnallaan yrityksen osake maksaa itsensä takaisin. Esimerkiksi jos yrityksen osakkeen hinta on 20 euroa ja osakekohtainen tulos on 2 euroa, kestää kymmenen vuotta, että yritys on tuottanut osakkeen hinnan (ja markkina-arvon) verran.

Suomessa yleisesti hyväksytty P/E-luku on ollut keskimäärin 16 pintaan ja vaikka keskuspankkielvytys onkin nostanut arvostustasoja, on hyvä muistaa, että yli 20:n P/E-luku alkaa olemaan jo aito kasvuyhtiö. Aidolta kasvuyhtiöiltä sijoittajan pitää vaatia liikevaihdon, että liikevoiton kasvua tästä tulevaisuuteen – ei pelkkää korkeaa osinkoa.

Yhteenveto

Aikoinaan luotin sijoitusstrategiassani sokeasti näihin kolmeen tunnuslukuun ja tulokset eivät olleet erityisen hyviä. Tästä huolimatta näillä numeroilla on vielä tänäkin päivänä tärkeä merkitys jokaiselle sijoittajalle. Tai ainakin pitäisi olla.

Toivon, että tämä kirjoitus avasi numeroita sijoitusnumeroiden takana maanläheisellä tavalla. Haluan erityisesti korostaa sitä, että sijoittamaan pystyy kuka tahansa meistä. Tekstissä mainittujen tunnuslukujen ja liiketoimintojen opiskelu ei ole niin monimutkaista, kun miltä se joskus saadaan näyttämään. Perustavanlaatuisen arvonmäärityksen ja yritystuntemuksen jälkeen moni voi olla valmis jo tekemään ensimmäiset suorat osakesijoituksensa, vaikka ei olisi tiennyt sijoittamisesta ennen niitä mitään.