Aallon Group sijoituskohteena – syväanalyysi

Aallon Group on seuraavana vuorossa syväanalyysi-tekstisarjassani, jossa uppoudun syvälle erilaisten pörssiyhtiöiden liiketoimintaan ja yritän avata ne siten, että kuka tahansa ymmärtää vaikealtakin tuntuvia toimialoja.

Nyt vuorossa siis Aallon Group sijoituskohteena ja kuten kaikki edellisetkin syväanalyysini, myös tämä tulee olemaan pitkä ja syväluotaava, joten valmistaudu lukemaan teksti yhdessä pidemmässä sessiossa tai sitten parissa lyhyemmässä sessiossa.

Kuten syväanalyyseihini kuuluu, tulen keskittymään ennen kaikkea liiketoimintaan ja sen ymmärtämiseen. Numeroita, kuten tunnuslukuja käytän vain silloin, kun se on tarpeellista liiketoiminnan ymmärtämisen syventämiseen.

Aallon Groupin liiketoimintamalli

Aallon Groupilla on mielenkiintoinen syntyhistoria, sillä se syntyi vuonna 2019, kun kuusi eri tilitoimistoa yhdistyivät yhdeksi Aallon Groupiksi. Pian tämän jälkeen yhtiö myös listautui Helsingin pörssiin. Vanhimman perustamisyhtiöistä historia menee aina vuoteen 1957 asti.

Yhtiön johtoryhmä koostuu pitkälti näistä alkuperäisistä kuuden tilitoimiston entisistä johtajista lukuun ottamatta toimitusjohtaja Ari Kelloniemeä, joka aloitti työnsä Aallon Groupin toimitusjohtajana aluksi suunnittelun toimitusjohtajan yllättäen vaihtaessa takaisin entiselle työnantajalleen vain viisi kuukautta listautumisen jälkeen vielä vuoden 2019 puolella. Hallituksen puheenjohtajana toimii yhtiön nimisesti Tapani Aalto, joka oli pääomistaja yhdessä Aallon Groupin muodostaneista tilitoimistoista.

Aallon Group on siis tilitoimistopalveluita tarjoava yhtiö, aivan kuten Talenom. Aallon Group tarjoaakin siis kaikkia perinteisiä tilitoimiston palveluita, kuten kirjanpito, erilaisten laskujen käsittely ja maksatuslaskujen maksatus sekä eri veroasioiden hoito. Yhtiö on siis perinteistäkin perinteisempi tilitoimistotalo, eikä se pyri olemaan toiminnoiltaan aivan yhtä värikäs kuin Talenom.

Aallon Group onkin monella tavalla Talenom-kolikon toinen puoli. Siinä, missä Talenom pyrkii olemaan teknologiaorientoitunut ja tehokas, Aallon Group pyrkii tuottamaan palvelut ihan fyysisesti lähellä asiakasta. Tästä huolimatta Aallon Groupin asiakastyytyväisyys on NPS-mittausten samalla tasolla kuin Talenomilla eli hieman 50 paremmalla puolella. Aallon Group toimiikin jo yli 15 kaupungissa ja kasvattaa koko ajan fyysistä jalanjälkeään Suomessa. Asiakkaita Aallon Groupilla on hieman yli 4000 ja henkilöstöä hieman yli 350.

Aallon Group ei myöskään ole aivan yhtä aggressiivinen myyntityössään kuin Talenom eli sillä ei ole erillistä myyjätiimiä, vaan Aallon Group luottaa siihen, että jokaisen paikkakunnan avainhenkilöt hoitavat uusasiakashankinnan. Yritys ei pyrikään kasvamaan yhtä aggressiivisesti orgaanisesti myynnillä, vaan yhtiön päätapa kasvaa on yritysostot.

Yhtiö onkin sarjayhdistelijä, joka keskittyy pelkästään Suomen markkinaan. Aallon Group pyrkii etsimään markkinoilta etenkin sellaisia tilitoimistoja, jotka sulautuvat luonnollisesti yhtiön DNA:han eli siihen, että asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti ja lähellä. Yhtiö onkin toteuttanut listautumisestaan lähtien yritysostoja 3-5 kappaleen vuositahtia sitä mukaan, mitä ostettuja yhtiöitä on löytynyt.

Kaiken kaikkiaan Aallon Groupin liiketoimintaa voikin kuvata varmaksi, defensiiviseksi ja jopa hieman tylsäksi. Sillä ei ole maailmanvalloitussuunnitelmia, se toimii alalla, joka on lainsäädännöllisesti pakko tehdä ja suurin osa sen liikevaihdosta syntyy jatkuvasta kuukausittaisesta tai vuosittaisesta laskutuksesta. Täytyykin siis kaivautua hieman syvemmälle yhtiöön ymmärtääkseen, miksi Aallon Groupia esimerkiksi itseltäni salkusta löytyy.

Aallon Groupin toimiala ja digitalisaatio

Tilitoimistot toimialana onkin siis erittäin konservatiivinen sekä samaan aikaan erittäin fragmentoitunut toimiala. Tilitoimistoja on Suomessa edelleen yli 4 000, joten myös Aallon Groupille ostettavaa toimialalta löytyy vielä erittäin pitkään. Hyvä kuitenkin on huomata, että yli puolet näistä 4 000:sta toimistosta itse asiassa työllistää vain yhden ihmisen. Oikeita ostokohteita on siis alle 2 000 ja loput yli parituhatta on toimistoja, jotka todennäköisesti katoavat markkinoilta vähitellen yrittäjien eläköitymisten ja muun luonnollisen siirtymän mukana seuraavien vuosikymmenien aikana.

Muistutukseksi vielä toimialan koon kehittyminen ajan saatossa, jos et ole Talenom-analyysiä vielä lukenut.

Toimialana tilitoimistoala on kasvanut koko ajan jo parikymmentä vuotta 3-5% vuositahtia. Aallon Groupin orgaaninen kasvu on ollut tämän tahdin mukaista, mutta luonnollisesti yhtiö on kokonaisuudessaan kasvanut huomattavasti nopeammin kiitos yrityskauppojen.

Markkinan arvioidaan myös jatkossa kasvavan konservatiiviset 3-5% vuodessa, joten Aallon Groupilta voidaan myös jatkossa orgaanisen kasvun osalta odottaa tällaista kasvuvauhtia. Aivan kuten Talenomin kohdalla, myös Aallon Group kuitenkin pystyy kasvattamaan ennen kaikkea tulostaan huomattavasti tätä 3-5%:n vuositahtia nopeammin.

Toimialalla onkin kolme merkittävää trendiä:

1) Yrityskauppojen kiihtyvä kasvu.
2) Digitalisoituminen eli kilpailussa pärjätäkseen sinun täytyy tarjota digitaaliset palvelut asiakkaille sekä tehostaa omaa toimintaa niin automaatiolla kuin robotiikalla.
3) Digitalisoitumisen myötä toimialan työtehtävien muuttuminen ja monipuolistuminen. Kirjanpitäjät joutuvat opettelemaan uusia taitoja sekä muuttumaan enemmän talouspuolen konsulteiksi.

Aallon Group on iso keskikokoinen toimija tilitoimistoalalla, mutta keskimäärinhän tilitoimistot ovat äärimmäisen pieniä yrityksiä – keskikokoinen tilitoimisto kun on vain kaksi henkilöä työllistävä. Aallon Group yli 250 henkilöllään vaikuttaa jätiltä keskimääräiseen verrattuna. Aallon Group on kooltaan vielä sellainen, että se voi ostaa hyvin itselleen vielä pienemmän pään tilitoimistoja – ja kasvattaa liikevaihtoaan tällä tavoin.

Mitä isommaksi Aallon Group kuitenkin kasvaa, sitä enemmän se alkaa kilpailemaan yritysostoissa muiden isompien tilitoimistotalojen kanssa. Kappalemäärällisesti ostettavaa edelleen Suomen markkinoilta löytyy kaikille toimijoille, mutta on hyvä muistaa, että esim. Talenom suuntasi ulkomaille osaltaan juuri sen takia, että yrityskauppakertoimet Suomessa kasvoivat liian isoiksi sen makuun. Aallon Groupillakin siis saattaa olla haastavaa löytää järkeviä yritysostoksia tämän hetken markkinoilta ja osaltaan siksi se onkin tehnyt kirjoitushetkellä vuonna 2023 vain kaksi uuden tilitoimiston ostosta.

Digitalisaatiossa Aallon Group taas luottaa perinteiseen malliin eli siihen, että sillä on valmiiksi toimiva ulkoinen ohjelmisto, millä se tekee ydinbisnestään ja tätä se sitten tukee omalla kustomoidulla asiakasportaalillaan yhdistettynä robotiikkaan. Taloushallinto on todennäköisesti maailman tehokkain toimiala, jossa ohjelmistorobotiikkaa voi käyttää, joten tämä lähtökohta ei ole suoraan heikompi kuin esim. Talenomin, joka ylläpitää omaa järjestelmäänsä. Aallon Group pystyykin tekemään muiden isojen tilitoimistojen tapaan yritysostokohteistaan kannattavampia, kun niihin lisätään moderni teknologia sekä todennäköisesti parantamaan myös asiakaskokemusta erilaisten digitaalisten palveluiden avulla.

Aallon Groupin toimialasta on myös tärkeää ymmärtää, että siinä poikkeuksetta asiakassuhteet ovat pitkiä – moneen toimialaan verrattuna ne saattavat tuntua ikuisilta. Erittäin harva alantoimija tekee myös aggressiivisesti uusasiakashankintaa, joka vähentää kilpailua ja aiheuttaa juuri toimialan fragmentoitumista. Tästä johtuen suurin osa tilitoimistoalan isommista toimijoista pyrkii kasvamaan samanaikaisesti juuri yritysostoilla – uusasiakashankinta on haastavaa, että kallista.

Toimiala on kuitenkin erittäin suhdannekestävä sen lakisääteisyyden takia ja Aallon Groupille talouden taantuma näkyy usein tulosrivillä vasta, kun yhtiö menettää asiakkaita konkurssien muodossa. Tässä on merkittävä ero esimerkiksi kilpailija Talenomiin, joka pyrkii jo nyt myymään aggressiivisemmin konsultointia ja muita kertapalveluita. Aallon Group onkin defensiivisempi kuin moni sen aggressiivinen iso kilpailija, sillä niin pieni osa sen liikevaihdosta syntyy lisäpalveluiden tai muiden transaktioperusteisten palveluiden myynnistä. Tämä ero oli selvästi nähtävissä vuoden 2023 ensimmäisellä puolikkaalla, kun Suomen talous hidastui ja Talenom kärsi tästä huomattavasti Aallon Groupia enemmän.

Aallon Groupin strategia ja tavoitteet

Entäpä Aallon Groupin strategia ja tavoitteet? Strategiaa jo sivusinkin yritysostoista ja myynnistä puhuttaessa, mutta katsotaan Aallon Groupin virallisia tavoitteita, joita on kaksi: kasvu sekä kannattavuus. 

Kasvu

Tavoitteena Aallon Groupilla on tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeampi orgaaninen kasvu (eli yli 3-5%:ia), jota vauhditetaan yritysostoilla.

Aallon Group tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 % vuotuista liikevaihdon kasvua (yritysostot mukaanluettuna).

Kannattavuus:

Aallon Group tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla kasvavaa käyttökateprosenttia (EBITDA%).

Katsotaan ensin Aallon Groupin kasvukomponenttia, miten tässä pitkän aikavälin tavoitteessa ollaan onnistuttu tähän mennessä? Ensinnäkin, orgaaninen kasvu on jäänyt joka vuosi listautumisen jälkeen samoihin tai alle kuin toimialan orgaaninen kasvu. Myyntiorganisaation puute siis näkyy tässä selvästi ja vuonna 2023 Aallon Group onnistui kasvamaan orgaanisesti pitkälti vain onnistuneiden hinnankorotusten takia, jotka tehtiin inflaatiopaineessa.

Orgaaninen kasvu onkin ollut selkeästi Aallon Groupin heikko lenkki sen listautumisesta saakka ja tähän mennessä en ole nähnyt yhtiön johdolta toimia tämän kehittämiseksi. En siis usko, että Aallon Group tulee tähän orgaanisen kasvun tavoitteeseen pääsemään jatkossakaan.

Mutta entäs se kokonaiskasvu Aallon Groupilla? Yhtiö on onnistunut keskimäärin pääsemään asettamaansa tavoitteeseen ja kasvanut sen 15-20% vuositahtia listautumisestaan lähtien. Suuri kiitos tästä johtuu yritysostoille, joita Aallon Group on tehnyt tasaisen tappavasti ja mielenkiintoista tuleekin olemaan se, miten kasvuvauhti etenee, kun yrityksen koko kasvaa.

Jos yhtiön orgaanisen kasvuvauhdin taso ei kasva, yhtiö joutuu tekemään koko ajan isompia ja isompia yritysostoksia tavoitekasvun saavuttamiseksi, joka voi samaan aikaan tehdä yritysostoksista vähemmän kannattavia lyhyellä aikavälillä. Keskipitkän aikavälin tavoitteisiin päästäkseen myös jatkossa yhtiön pitääkin saada orgaaninen kasvu korjattua pykälän ylöspäin.

Entä miksi Aallon Group tavoittelee kasvavaa käyttökateprosenttia? Eli miksi yhtiö uskoo pystyvänsä parantaa kannattavuuttansa? Tähän on muutama syy.

1) Digitalisaation hyödyt. Tehokkuuden lisäksi (eli, että yksi kirjanpitäjä voi hoitaa yhä useampaa ja useampaa asiakasta), digitalisaatio mahdollistaa myös uusien palveluiden ja tuotteiden tuomisen markkinoille. Tämän lisäksi kaikki markkinoinnin automaatiosta lähtien saadaan yhden katon alle.

2) Toimipaikkasynergiat. Niin perinteiseltä kuin se saattaa näin hybridityön aikaan kuulostaakin, Aallon Group pystyy juuri paikallisuusstrategiansa takia säästämään merkittävästi toimipaikkakuluista, kun se yhdistää tiimejä saman katon alle. Riippuen yrityskulttuurista, voi myös olla, että näistä tulee aluksi ajateltua isompiakin säästöjä.

3) Lisäpalvelut. Aallon Group ei ole vielä laajentunut niin aggressiivisesti lisäpalveluiden puolelle kuin jotkut sen kilpailijat, mutta keskipitkällä aikavälillä tämäkin tulee olemaan Aallon Groupilla varmasti pöydällä, ellei se pääty keskittymään aivan perustekemisen tekemiseen timanttisesti tästä hamaan tulevaisuuteen.

4) Muut skaalaedut. Isompi yhtiö pystyy tekemään käytännössä kaikki ostokset isommalla volyymillä eli halvemmalla yksikköhinnalla. Tämä voi liittyä mihin tahansa markkinointimateriaaleista ihan tavallisiin liiketoimintojen kustannuksiin.

Onko Aallon Group tähän mennessä onnistunut tavoitteissaan kannattavuuden osalta? Katsotaan käyttökate% edistymisestä listautumisesta lähtien.

2019: 11,1%
2020: 11,1%
2021: 11,6%
2022: 11,9%

Lyhyesti voisi siis sanoa, että kannattavuustavoitteissaan Aallon Group on onnistunut selkeästi. Kannattavuuskehitys ei ole ehkä ollut tajunnanräjäyttävää, mutta se on ollut täysin strategian mukaista, mikä kertoo siitä, että yhtiön strategia on toimiva.

Tässä kohtaa pitää myös sanoa varoituksen sana, jos tutkit Aallon Groupin numeroita tarkemmin kirjoituspäivästä eteenpäin. Aallon Group vaihtoi kirjanpidon tapaansa IFRS-kirjanpitoon ennen vuoden 2023 H1:stä, jonka myötä yhtiön käyttökate parani huomattavasti pelkästään kirjanpidollisista syistä. Jos siis vertailet lukuja edelliseen vuoteen, katso pelkästään lukuja, jotka Aallon Group julkaisee aina uuden vuoden tulosjulkaisussa, koska ne ovat ainoat vertailukelpoiset luvut – vanhat tilinpäätökset eivät sellaisenaan ole vertailukelpoisia.

Aallon Group pyrkiikin kasvamaan keskimäärin 66% yritysostoilla ja 33% orgaanisesti. Tämä kasvu on tehtävissä ja Aallon Groupin strategia todettu toimivaksi. Ainoa kysymysmerkki onkin vain sen ympärillä, pystyykö malli skaalautumaan myös yrityksen koon kasvaessa entisestään, vain alkaako yrityskaupoista syntyä ostoskokojen kasvaessa niitä kuuluisa ”one-off”-kuluja, jotka ovat sijoittajan pahin painajainen. Miksikö? Sen takia, että one-off kulut ovat äärimmäisen harvoin vain ”one-off”-kuluja erityisesti jatkuvasti yritysostoja harrastavilla yrityksellä.

Mitä seurata Aallon Groupin liiketoiminnan kehittymisessä?

Aallon Groupin askelmerkit ja strategia onkin siis suhteellisen selvä tästä eteenpäin. Aallon Groupissa seuraan itse seuraavia asioita, kun mietin sijoitanko lisää vai en yritykseen.

1) Miten yritysostostrategia etenee?

Aallon Groupissa ylivoimaisesti tärkeintä on se, millaisia yhtiöitä ja kuinka usein se saa niitä haaviinsa. Ostettavista yhtiöistä tärkeimpiä ovat paikkakunta sekä se kuinka paljon liikevaihtoa toiminta tällä hetkellä tuo Aallon Groupin yläriville. Toki yhtiöiden tulos on myös tärkeä tekijä, mutta kun yhtiöt liittyvät osaksi konsernia, on todennäköistä, että yhtiön kannattavuus muuttuu koko Groupin tasolle parissa vuodessa.

Tämän lisäksi kannattaa seurata yritysostojen myötä myös, miten markkina hinnoittelee yritysostokohteita. Jos tilitoimistojen kertoimet nousevat yritysostoissa pysyvästi, on tämä keltainen lippu Aallon Groupin strategian kohdalla. Markkinoilla on todennäköisesti kova kilpailu oikeasti hyvistä tilitoimistoista ja Aallon Group sekä sen kilpailijat saattavat hyvinkin käydä koputtamassa samoille oville moneen kertaan. Tällaisessa tilanteessa ainoa voittaja on tilitoimiston myyvä henkilö, ei Aallon Group.

2) Miten orgaaninen kasvu kehittyy?

Jos Aallon Group onnistuu korjaamaan orgaanisen kasvunsa selvästi toimialan tavallista tasoa korkeammalle, tulee tämä nostamaan Aallon Groupin liikevaihtoa että liikevoittoa heti merkittävän määrän keskipitkällä aikavälillä. Toimialariippumattomasti mikään ei ole yhtä tärkeää kuin orgaaninen kasvu ja orgaaninen kasvu kertookin ennen kaikkea yhtiön elinvoimasta. Jos mikä tahansa omistamani yhtiö joskus joutuisi tilanteeseen, missä se kasvaisi vain yritysostojen kautta, harkitsisin osakkeiden myyntiä erittäin vakavasti.

3) Miten kannattavuuden kehitys etenee – ja mitkä ovat syyt siihen?

Yritysostostrategiassa on aina se ongelma, että yritysostot saattavat lyhyellä aikavälillä aina syödä yrityksen kannattavuutta hieman kertakulujen myötä. Jos Aallon Group pystyy kuitenkin strategiansa mukaisesti kasvattamaan myös jatkossa käyttökatettaan vuodesta toiseen yrityskauppoja samalla toteuttaen, tulee se pystymään luomaan lupauksensa mukaisesti myös osakkeenomistajille kasvavaa arvoa vuodesta toiseen.

4) Miten yhtiön osakkeen vaihto kehittyy? 

Poikkeuksellisesti otan kantaa syväanalyysissä Aallon Groupin arvostukseen, koska uskon tämän väitteen kestävän aikaa: Aallon Group on edullisesti hinnoiteltu. Mutta aivan kuten edullisesti hinnoitellut kiinalaisosakkeet, myös sille on syy, miksi Aallon Group on edullisesti hinnoiteltu. Koska Aallon Group on jopa Suomen pörssissä pieneksi miellettävä firma (liikevaihto vain n. 30 miljoonaa euroa), käydään sillä kauppaa myös pörssissä huomattavan vähän. Esimerkiksi, jos myisin kaikki omistamani Aallon Groupin osakkeet kerralla, jo pelkästään sillä olisi näkyvä monen prosentin vaikutus sen päiväiseen Aallon Groupin pörssikurssiin.

Pienempi likviditeetti tarkoittaa rahoitusmarkkinoilla aina myös matalampaa arvostusta. Tämän takia monesti pääomasijoittajat tuovat yhtiöitä pörssiin, koska yksityisomistuksessa olevat osakkeet ovat vaikeampia myytäviä = niiden arvo on pienempi. Sama pätee tällä hetkellä Aallon Groupiin. Yhtiö on erittäin edullisesti arvostettu, mutta tämä on aivan syystä niin kauan, kun yhtiön osakkeella ei käydä aktiivisesti kauppaa.

Poikkeuksellisesti yhtiöön sijoittavan pitääkin pitää silmällä sitä, aktivoituuko Aallon Groupin osakkeen kauppa yhtiön kokoluokan kasvaessa. Näin tulee erittäin todennäköisesti käymään, joka tarkoittaa suoraan sitä, että Aallon Groupin ns. ”hyväksytty arvostustaso” nousee ei niinkään yhtiön parantuessa jotenkin, vaan siksi, että yhtiön osakkeella on helpompi käydä kauppaa.

Mitä olen seurannut, niin moni tunnetumpikin sijoittaja on Aallon Groupia viime aikoina tankannut salkkuunsa todennäköisesti juuri tämän halvan arvostuksen takia aina Aki Pyysingistä Proprius Partners-rahastoon, jotka molemmat ilmestyivät Aallon Groupin 100 suurimman omistajan joukkoon tänä vuonna (yhdessä erään Esa Juntusen kanssa, joka siellä toki oli jo aiemmin).

Se, milloin Aallon Group tarpeeksi isoksi muuttuu, että sen osake nousee puhtaan likviditeetin kasvun takia, en osaa sanoa, mutta sitä on hyvä pitää silmällä ja siitä on hyvä olla tietoinen, jos osakkeeseen sijoittaa. Muuten voi sokaistua turhaan siitä kuinka ”halpa” osake on perinteisillä tunnusluvuilla mitattuna. Markkinassa yhtiö on kuitenkin selvästi päättänyt, että nykyinen arvostus on yhtiön oikea arvo pörssissä kaikki osakkeen tekijät huomioon ottaen.

Tämän lisäksi itse seuraan aina omistamieni yhtiöiden ROE sekä ROIC-tunnuslukuja, jotka kertovat usein siitä, kuinka hyvin yhtiö pystyy tuottamaan arvoa pitkällä aikavälillä. ROE ja ROIC ovat tunnusluvut, joita itse sijoittajana seuraan erittäin tarkalla silmällä aivan kaikissa omistamassani yhtiöissä. Aallon Groupilla niin ROE kuin ROIC liikkuvat noin 15%:n tasolla, mikä on hyvä, mutta ei äärimmäisen erinomainen. Yhtiön kannattavuuden parantuessa myös näiden tunnuslukujen pitäisi nousta entisestään, mutta alan defensiivisyyden takia tätä tuskin tapahtuu merkittävästi.

Omien osakkeiden ostot, osingot ja velan määrä

Kun kyse on tylsästä toimialasta, siihen usein yhdistetään osingot. Ja näin on myös Aallon Groupin tilanteessa. Päätapa jakaa voittoja omistajilleen Aallon Groupilla onkin osingonjako. Aallon Groupin osingonjakostrategia on yksinkertaisen kaunis.

Aallon Group pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa. Voitonjaon edellytykset arvioidaan vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Kuulostaako tutulta? Saattaa kuulostaa, koska Talenomin osinkostrategia kuulosti lähes identtiseltä Aallon Groupin osinkostrategiaan. Tavoite on varsin hyvä ja kunnioitettava, mutta mielestäni aina vähän mielikuvitukseton. Jos yhtiö kasvaa ja toimii defensiivisellä toimialalla, kasvavan tasaisen osingon pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta ei ainoa tapaa tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Vaihteeksi siis avautuminen omien osakkeiden ostosta. Omien osakkeiden ostosta Aallon Group toteaa seuraavasti: Hallitus on valtuutettu hankkimaan tai ottamaan pantiksi enintään 300 000 omaa osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö ei voi ostaa omia osakkeita velkarahalla ja käytännössä se käyttää omia osakkeiden osto-optiota vain silloin, kun se tarvitsee osakkeita yrityskauppoja varten. Mainitsin kuitenkin aiemmin jo yhtiön vähäisen vaihdon ja siksi konservatiivisen osakkeen arvostuksen. Tässä olisi mielestäni iskun paikka yhtiön hallitukselle, sillä oikeastaan kaikilla mittareilla mitattuna Aallon Group on suhteellisen edullisesti hinnoiteltu.

Yhtiö pystyisi siis käyttämään hyödyksi vahvaa tasettaan siihen, että ottaisi hienovaraisesti velkaa ja ostaisi omia osakkeita niin velkarahalla kuin kassarahalla. Niin kauan kuin yhtiön osake pysyy konservatiivisesti arvostettuna, yhtiö pystyisi luomaan tällä aidosti pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa, koska nyt on todennäköisesti paras hetki hankkia yhtiön omia osakkeita. Tämä pitäisi tehdä ennen kuin Aallon Group kasvaa liian suureksi, jolloin sen arvostuskertoimetkin nousevat suuremmiksi yhtiön osakkeen likviditeetin kasvun myötä. Yhtiön toimiessa defensiivisellä toimialalla ja kassavirtojen ollessa erittäin vakaita, tällainen manööveri olisi kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen.

Yhtiön tase on kuin onkin suhteellisen vahva ja esimerkiksi verrattuna verrokki Talenomiin yhtiön tase on moninkertaisesti vahvempi ja velkaa on otettu tähän mennessä erittäin maltillisesti. Niin maltillisesti, että sitä voisi käyttää huomattavasti aggressiivisemminkin.

Haluaisin nähdä Aallon Groupin johdolta myös loogisempaa tapaa käyttää rahaa ja osakkeita yritysostoissa. Nyt kun yhtiön osake ei ole erityisen korkealle arvostettu, voisi yritysostoihin käyttää enemmän käteistä ja velkarahaa, ja ostaa omia osakkeita takaisin. Kun yhtiön osakkeen arvostuskertoimet kasvavat, voisi silloin käyttää enemmän osakkeita yrityskauppoihin. Toki osakkeilla on tärkeä voima sitouttaa yritysostoissa Aallon Groupiin sulautuvia yrittäjiä, mutta suhteessa tällaisen balanssin miettiminen hyödyttäisi niin yritystä kuin osakkeenomistajia.

Antaisin Aallon Groupin tavalle luoda osakkeenomistajille arvoa tällä hetkellä arvonsanan 2/5, sillä se on perinteinen osinkovirtaa maksava yhtiö, mutta tasaisen kassavirran avulla sen pitäisi vähintään pystyä käyttämään velkavipua enemmän apuna osakkeenomistajien arvonluonnissa – etenkin nyt kun markkina tällaista mahdollisuutta Aallon Groupille tarjoilee.

Kilpailutilanne ja Aallon Groupin kilpailuedut

Kilpailua Aallon Groupilla riittää, koska toimiala on tosiaan edelleen erittäin jakamatta.

Kuten todettu Talenom-analyysissäkin isoimmat yhtiöt Suomessakin omaavat yhdessä noin 40% kakun koko tilitoimistomarkkinasta. Aallon Groupin isoimmat kilpailijat ovat Accountor, Administer, Talenom, Azets, Rantalainen, Monetra sekä Provincia. Noin 60% markkinoista onkin siis vielä jakamatta näille isommille toimijoille, jotka kaikki pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuttaan niin orgaanisella kasvulla kuin yritysostoilla.

Markkinan koon ollessa yli miljardin ja Aallon Groupin liikevaihdon ollessa 30 miljoonaa euroa, Aallon Groupilla on varaa kasvaa markkinoilla selvästi niin yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta. Aallon Groupin markkinaosuus onkin alle 3% markkinasta, mutta koko ajan kasvava. Aallon Group on tällä hetkellä keskikokoinen haastaja, joka ei edes pyri haastamaan aivan isompia eli Talenomia ja Accountoria vaan pyrkii kilpailemaan omassa keskisuurten paikallisten toimijoiden nichessä. Tämä onkin tärkeää ymmärtää Aallon Groupin kilpailuetuja miettiessä.

Onko Aallon Groupilla siis mitään, mitä voi kutsua aidoiksi kilpailueduiksi ja millainen sen asema on kilpailukentällä sen omalla toimialalla?

1) Aallon Group toimii kokoluokassa, jossa ei ole niin paljoa kilpailua. Yritys ei pyri kilpailemaan isoimmista asiakkaista, vaan pyrkii keskittymään ennen kaikkea pienempiin alueellisiin yrittäjiin. Toki näistä kilpailee myös suurin osa markkinasta (eli ne 4000 muuta isompia lukuun ottamatta), mutta etenkään pienemmät toimialan toimijat eivät pyri aktiiviseen uusasiakashankintaan, vaan nykyisten asiakkaiden hoitamaiseen.

2) Aallon Groupin kulttuurin pitäisi vetää puoleensa yrittäjiä, jotka haluavat jatkuvuutta. Juttelin pari vuotta sitten Aallon Groupin toimitusjohtajan kanssa ja hän mainitsi tärkeän pointin siitä, että monesti yritysostoksia tehdessä yrittäjät ovat myymässä elämäntyötään. Tässä alueellinen Aallon Group voi olla vahvemmilla kuin kaikista isoimmat automaatioon ja tehokkuuteen 100%:sesti keskittyvät kilpailijat. 

3) Aallon Group pystyy tekemään ostoskohteistaan Group-tason kannattavuustasoisen nopeammin kuin kilpailijat. Esimerkiksi Talenom pystyy nostamaan yritysostokohteensa kannattavuuden Talenom-tasolle kolmessa vuodessa. Aallon Groupilla tähän menee vain vuosi-puoli toista vuotta, koska muutokset ovat pienempiä Aallon Groupin ollessa huomattavasti pienempi organisaatio. 

Hinnoitteluvoima Aallon Groupilla myös tuntuu olevan jopa hieman parempi kuin verrokki Talenomilla, sillä yhtiön hinnankorotukset näkyivät ainakin vuonna 2023 vahvemmin tuloksessa kuin Talenomilla. Tämä kertoo joko siitä, että Aallon Groupin asiakaskunta on Talenomia uskollisempaa tai sitten Aallon Groupin asiakkailla oli vähemmän konkursseja (joka sekin kertoo hyvää tarinaa yhtiön asiakaskannasta talouden kaikissa suhdanteissa).

En koe, että tilitoimistoalalla pystyy synnyttämään Microsoftin tai Applen kaltaista aitoa vallihautaa kilpailijoita varten, vaan tärkeämpää on löytää oma toimiva asiakaskunta. Yli 3000 Suomen markkinan 4000 tilitoimistosta on yhden-kahden henkilön toimistoja, joten kilpailu ei oikeastaan edes ole näiden kanssa – vaan keskikokoisten kasvajien kanssa, joita Aallon Groupin kokoluokassa Suomessa on oikeastaan pelkästään Monetra ja Provencia, muut isommat toimijat ovat jo lähes tuplasti Aallon Groupin kokoisia. Esim. kolmas pörssilistattu suomalainen tilitoimistoyhtiö Administer omaa yli 50 miljoonan liikevaihdon.

Johto, hallitus, suurimmat osakkeenomistajat ja kulttuuri

Aallon Group on nimensä mukaisesti vahvasti Tapani Aallon omistama ja hän omistaakin holding-yhtiö Oy Dirigon kautta hieman yli 22% Aallon Groupin kaikista osakkeista. Loput top10 suurinta omistajaa löydät alta (näihin ei tule juurikaan muutoksia ajan kanssa)

Käytännössä top10 omistajat omistavatkin yli 80% yhtiön kaikista osakkeista, joka selittää myös yhtiön vähäistä vaihtoa pörssissä – yksinkertaisesti liikkeellä olevia osakkeita ei ole kauhean paljoa. EQ:n rahastoa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta yhtiön suurimmat omistajat ovat pitkälti yhtiön syntymässä mukana olleita henkilöitä. Yhtiöllä onkin siis erittäin vahva ja selkeä omistuspohja, jossa yhtiön ollessa vielä näin pieni on omat hyvät ja huonot puolensa.

Yhtiön johtoryhmä – ja oikeastaan siellä tapahtuneet muutokset – ovat ehkä isoin miinus henkilökohtaisesti minulle Aallon Groupin kohdalla. Yhtiön toimitusjohtajan vaihtuessa heti listautumisen jälkeen vaikutti siltä, että Aallon Group käytännössä vain lahjoitti pari miljoonaa toimitusjohtajalle, joka kävi kääntymässä paikalle.

Tämän lisäksi johtoryhmässä on ollut myös suhteellisen tuulista monella alueiden myyntijohtajien paikalla viime vuosien varrella. Tuntuu, että johtajamuutoksia Aallon Groupilla tapahtuu vähintään pari vuodessa. Aktiiviset muutokset johtoryhmässä eivät ole koskaan hyvä merkki, koska silloin tekemisestä saattaa puuttua pitkäjänteisyys.

Yhtiön hallituksessa taas on juuri sopivan kompakti (4 ihmistä) ja siellä liikettä ei ole ollut läheskään yhtä paljon, joten siitä vahva plussa Aallon Groupille. Toki Aallon Groupin hallituksesta löytyy yksi henkilö, jolla ei omistusta yhtiössä ole, mikä ei toki tarkoita mitään, mutta hallitusammattilaisilta odottaisin aina myös signaalia osakkeenomistajille päin ihan vain viestinä sitoutumisesta ja uskosta liiketoimintaan.

Miksi Aallon Group tuottaa vähintään 150% kymmenessä vuodessa?

Haluan, että kaikki sijoitukseni tuottavat keskimäärin 9,5% vuodessa eli n. 150% kymmenessä vuodessa. Miksi uskon, että Aallon Group pystyy tähän?

1) Yhtiö toimii defensiivisellä toimialalla ja sen strategia on loppupeleissä erittäin yksinkertainen ja todistetusti toimiva

2) Yhtiö kuuluu oman toimialansa voittajiin alan pakkokeskittyessä seuraavan kymmenen vuoden aikana entisestään

3) Yhtiö pystyy osan tuottovaatimuksesta täyttämään vahvan taseen ja kasvunsa ansiosta osinkotuotolla, joka pystyy kasvamaan kiitos jatkuvan laskutuksen koko seuraavan vuosikymmenen ajan

4) Kymmenen vuoden sisään yhtiö kasvaa kokoluokassa tarpeeksi isoksi, että sen osakkeeseen ladattu aliarvostus tulee välttämättä purkautumaan osakkeen likviditeetin kasvaessa.

Aallon Group ei ole suora no-brainer sijoitus, koska silläkin omat haasteensa, kuten olen tekstissä avannut, mutta se on yhtiö, jota ei juuri tarvitse stressata tai seurata. Yhtiö julkaisee tuloksensa puolen vuoden välein ja jos suunta on se, mitä sen pitää olla, voi sijoituksen taas unohtaa puoleksi vuodeksi ja ostaa lisää, jos osakekurssi jostain syystä esim. markkinan mukana laskee.

Aallon Group onkin ylivoimaisesti koko salkkuni ”tylsin” ”ja defensiivisin sijoitus, mutta silti se saattaa hyvinkin pystyä indeksiä parempiin tuottoihin. Ongelma sijoituksessa ei olekaan liiketoiminnan kehittymisessä, vaan ennen kaikkea osakkeen arvostuksen kehittymisessä vastaamaan edes suunnilleen verrokkiensa arvostustasoja, joka luo ison kysymysmerkin itse sijoituksen ympärille.

Aallon Groupin osake sijoituksena – yhteenveto

Eli kerrataan vielä. Aallon Group on siis tällä hetkellä pörssilistatuista yhtiöistä salkkuni viidenneksi suurin omistus. Tiivistetään tekstiin vielä Aallon Group-sijoituksena plussiin, miinuksiin ja kysymysmerkkeihin.

Aallon Groupin vahvuudet:

– Todistetusti toimiva kasvustrategia, jota on yksinkertaista toteuttaa
– Vakaa ja kasvava toimiala, jossa yritys voi kasvaa vakaasti ja tasaisesti
– Selkeä keskittyminen paikallisuuteen tehojen sijaan – helpottaa yritysostoja
– Vahva tase

Aallon Groupin heikkoudet:

– Yhtiön orgaaninen kasvu ei ole vielä tavoitetasossa
– Pääomaa ei ole optimoitu osakkeen omistajien arvonluonnin kannalta
– Yhtiön osakkeen likviditeetti on matala

Aallon Groupin kysymysmerkit:

– Yhtiön yritysostostrategian onnistuminen isompiin yrityskauppoihin mentäessä / yrityksen yrityskauppavauhdin kiihdyttäminen, jos isoja yritysostoksia ei löydy

Kiitos, että otit ajan lukea ensimmäisen syväanalyysin ja kuten todettu, kaikki kommentit, kysymykset Aallon Groupiin tai tekstisarjaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Kirjoitan näitä juuri niin pitkään, kun niille riittää lukijoita ja kiinnostusta – ja pyrin kehittämään tekstisarjoja sitä mukaan, kun toiveita tulee.

————————————–

Olen ehdolla VUODEN SIJOITTAJAKSI 2023! Jos pidät teksteistäni ja koet ne hyödyllisiksi, olisin erittäin kiitollinen, jos käyt minua (eli Esa Juntusta) äänestämässä täältä. Äänestäminen vie vain pienen hetken ja vaatii vain Google-tilin (eli esim. Gmail). Jokainen ääni on äärimmäisen tärkeä, koska kilpailu tulee varmasti olemaan poikkeuksellisen tiukka!

Voit tilata huippuarvostelut saaneet sijoituskirjani Viisas sijoittaja nyt erikseen tai yhdessä muiden kirjojen kanssa Adlibriksestä täältä 29 euron hintaan tai Tammen omasta verkkokaupasta kirja.fi erittäin edulliseen 24,9 euron hintaan alekoodilla VIISASSIJOITTAJA23! 

Äänikirjojen ystäville kirja löytyy esimerkiksi Bookbeatistä ja Storytelistä sekä kaikista muistakin suomalaisista äänikirjapalveluista.

Muista seurata Omavaraisuushaastetta käyttämässäsi sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Twitter

Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

10 kommenttia artikkeliin ”Aallon Group sijoituskohteena – syväanalyysi”

 1. Hyvä analyysi, kiitos! Itse olen ollut Aallon Groupin kelkassa reilun vuoden. Meno on ollut melkoisen tylsää ja flättiä, mutta toisaalta se on kelvannut tässä markkinamyllerryksessä. Katseet itsellä useamman vuoden päässä. Puolivuosikatsaukset toimivat hyvänä pysähdyspaikkana seurata miltä meno näyttää. Nyt ollut melko hiljaista yritysostorintamalla.

  Vastaa
  • Aallon Group on kyllä mielenkiintoinen juuri siksi, että iso kurssimuutos on, jos osakkeen hinta kehittyy 2% suuntaan tai toiseen. Mielenkiintoista on ollut etenkin, kun Talenomiin vertaa, joka parissa vuodessa seilasi 5 eurosta 15 euroon ja sieltä taas takaisin 5 euroon. Samalla aallon Groupin vaihteluväli on ollut paljon pienempi vaikka saman alan yritys. Vaikka Aallon Group matalalle arvostettu onkin, aiheuttaa nykyinen tilanne itselleni painetta kyllä sijoittaa Talenomiin, kun sama ala, mutta arvostustaso jopa hieman houkuttelevampi.

   Vastaa
 2. Näitä on kyllä mielenkiintoista lukea! Tähän perään olisi vielä mielenkiintoista saada analyysi kolmannesta alan pörssiyrityksestä eli Administeristä? Miten tämä eroaa Talenomista ja Aallon Groupista? Kiitos tähän astisista analyyseistä ja ehdottomasti näitä lisää!

  Vastaa
  • Kiitos ja kiva kuulla! Seuraavana analyysilistallani oli muistaakseni Kempower, mutta voisin Administeriä harkita ensi vuodelle. En ole Administeriin kauhean tarkkaan tutustunut, niin se vie oman aikansa, että siitä järkevää analyysiä saa ulos.

   Vastaa
 3. Joku karismaattinen kirjailija/bloggari/vaikuttaja voisi käyttää artikulointiaan ja vaikutusvoimaansa yhtiökokouksessa yhtiön omien osakkeiden takaisinoston parempaan hyödyntämiseen 🙂

  Vastaa
  • Haha, tämä kieltämättä olisi mukavaa! Ensimmäisenä pörssivuotena taisin olla ainoa osakkeenomistaja, joka johdolle yhtiökokouksessa esitti kysymyksiä. Mutta uskoisin, että omien osakkeiden oston kannustamiseen tarvitsisi todennäköisesti hallituspaikan, mitä omilla omistuksilla ei ihan vielä saa 😀

   Vastaa

Jätä kommentti