Administer listautuminen analyysi

Administerin listautuminen on viimeisiä listautumisia ennen joulua, mutta vielä pari tähän vuoteen mahtunee ja mikä parasta loput tämän vuoden listautumisista ovat kaikki mukavan erilaisia – niin myös Administer. Administer onkin ollut jo pitkään potentiaalisten listautujien listalla, joten Administerin anti tähän väliin ei ole suuri yllätys.

Administerin anti alkoikin tiistaina 7.12.2021 ja siihen voi osallistua viimeistään 16.12.2021 mennessä. Anti voidaan kuitenkin sulkea ylimerkinnästä tarvittaessa jo tiistaina 14.12.2021 kello 16.00. 

Kaupankäynti Administerin osakkeella First North-listalla alkaa arviolta 23.12.2021 juuri ennen jouluaattoa ja annin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki.

Administer liiketoiminta

Administer tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja. Yhtiön tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Suomeksi, Administer on siis Talenomin (joka on oman sijoitussalkkuni kaikkein isoin omistus) kaltainen tilitoimisto, joka kehittää tilitoimistopalvelujen ohella myös omia teknologisia ratkaisujaan, joita se Talenomista poiketen myös myy asiakkailleen.

Administer toimiikin ennen kaikkea Suomen tilitoimistomarkkinoilla, joiden koko oli viime vuonna noin 1,2 miljardia euroa. Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista Suomessa sekä palkkalaskelmien määrällä mitattuna Suomen suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja. Administer tarjoaa palveluitaan oikestaan kaikenkokoisille toimijoille pienistä ja keskisuurista yrityksistä suuryrityksiin, kuntiin sekä kaupunkeihin.

Suomen tilitoimistomarkkinan kehitys. Lähde: Administer listautumisesitys

Vaikka Administer toimii ennen kaikkea Suomessa, jossa sillä on 21 toimipistettä, yhtiöltä löytyy myös konttorit Tukholmassa sekä Tallinnassa.

Jos mietitään omaa sijoitusprofiiliani, löytyy minulta Talenomin lisäksi myös toista tilitoimistoa – Aallon Groupia salkustani. Molemmat näistä yrityksistä toimivat samalla alalla, mutta ne eivät pitkälti kilpaile toistensa kanssa erilaisista strategioista johtuen (Talenom painottaa enemmän teknologiaa, Aallon Group enemmän henkilökohtaista palvelua).

Tilitoimisto-ala onkin itselleni erittäin mieluisa sijoitus, koska ala on defensiivinen (eli kestää hyvin huonot taloudelliset ajat), se kasvaa vuodesta toiseen ja mikä parasta, ala on erittäin hajautunut tällä hetkellä, joten ne yritykset, jotka haluavat kasvaa – pystyvät niin tekemään puhtailla yritysostoilla. Molemmat Aallon Group sekä Talenom ovat toteuttaneet yritysostoksia kannattavaa tahtia, joka näkyy niin liikevaihdon, voiton kuin pörssikurssin kehityksessä.

Administer liiketoiminta tiivistettynä. Lähde: Administer listautumisesitys

Administer on jotain näiden kahden välistä. Siltä löytyy asiakkaita vaikka millä profiililla, mutta pyrkii samalla kehittämään omaa teknologiaansa ja myymään taloushallinnon softia myös potentiaalisille asiakkailleen, jotka haluavat hoitaa taloushallintonsa itse. Tällaisia ovat Administerin itse kehittämä eFina sekä vasta pari kuukautta sitten ostama Emcen-tuoteperhe, joita molempia se myy.

Administer taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Administerin osakkeen listautusmishinta: 4,86€/osake
Administerin markkina-arvo listautumisen jälkeen: 58 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2020: 43,7 miljoonaa euroa
Liikevoitto 2020: 2,9 miljonaa euroa
P/E-luku 2020: n. 29

Osinkotuotto 2021: 0%

Administerin numerot eivät ole äärettömän huonot, mutta eivät hyvätkään. Huolestuttavinta on se, että Administerin liikevaihto jää 2021 vuoden osalta matalammalle tasolle kuin viime vuonna ilman merkittävää Emce-yritysostosta. Samaan aikaan kilpailijat Talenom ja Aallon Group kasvavat molemmat yli 20-30% vuositahtia, vaikka toki molemmat niistäkin kasvavat yritysostoilla.

Omalla tavallaan on toki virkistävää nähdä pitkästä aikaa anti, jonka P/E-luku liikkuu noin 30:ssä. Tämä on viime aikojen anteihin verrattuna matala ja tilitoimistomarkkinassa tällä hetkellä myös matala, kun miettii, että Aallon Groupin P/E liikkuu tällä hetkellä n. 25:ssä ja Talenomin 50:ssä. Administer onkin siis pelkkiä tunnuslukuja tuijottelemalla järkevästi hinnoiteltu anti, ja vain mielestäni kroonisesti aliarvostettu Aallon Group osuu tämän alle.

Mutta mitä Administer siis tavoittelee tulevaisuudessa? Nykyiset tavoitteet ovat suhteellisen selvät Administerilla.

 • Liikevaihto vuonna 2024: 84 miljoonaa euroa
 • Käyttökatemarginaali vuonna 2024: 24 %

Ensi vuodelle Administer pyrkiikin siis pienestä pompusta huolimatta takaisin kasvuun ja parissa vuodessa liiketoimintaa pyritäänkin kasvattamaan lähes 50%, mikä on erittäin kunnianhimoinen kasvuvahti eikä onnistu ilman merkittäviä yritysostoja. Keinoja kasvuun Administerille ovatkin tilitoimistoille tuttuun tapaan yritysostokset, kun samalla orgaaninen kasvu jää todennäköisesti huomattavasti matalammalle tasolle. Samaa tarinaa löytyy mm. Aallon Groupista, joka pyrkii kasvamaan ennen kaikkea ostamalla pieniä tilitoimistoja omilla osakkeillaan.

Administer onkin siis Aallon Groupin ja Talenomin listautumisen tapaan, järkevästi hinnoiteltu anti. Yrityksellä on pieni kauneusvirhe tämän vuoden liikevaihdossa, mutta tämä jäänee vain tämän vuoden ongelmaksi. Myös, jos yritys onnistuu kasvamaan parin vuoden pään tavoitteeseensa, niin tunnusluvut ovat melkeinpä edulliset, kun miettii kuinka kuumana pörssi tällä hetkellä käy. Administer ei ole siis missään nimessä ylihinnoitellut antiaan, vaikka kyseessä on pääomasijoittajan exit.

Lopuksi pitää myös sanoa, että pitkästä aikaa pörssiin listautuu yritys, joka pyrkii maksamaan myös osinkoa. Administer pyrkiikin maksamaan liikevoitostaan vähintään 30% osinkoina pois osakkeenomistajille eli kaikkea kassavirtaa ei käytetä velkojen maksuun tai yrityksen investointeihin sekä potentiaalisiin yritysostoihin.

Administer osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Administer pyrkii keräämään listautumisella noin 11 miljoonan euron bruttovarat, jotka on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Administerin kasvustrategian toteuttamiseen ja tukemiseen. Kuten olettaa saattaa, suunniteltu listautumisanti koostuu yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista, minkä lisäksi yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, pääomasijoitusrahasto Bocap SME Achievers Fund II Ky tulisi tarjoamaan ostettavaksi yhtiön olemassa olevia osakkeitaan listautumisen yhteydessä. Pääomasijoittaja Bocap SME Achievers Fund II Ky:n omistusosuus (joka siis on tässä tekemässä exitiä) omistaa ennen listautumisantia on 16,8 prosenttia ja se pyrkii myymään kaikki osakkeet omista omistuksistaan tässä listautumisannissa.

Yleisöanti on n. 5 miljoonan euron kokoinen, instituutioanti n. 15 miljoonan euron kokoinen ja loput menee henkilöstöantiin. Anti on siis kooltaan huomattavasti pienempi kuin viime viikkojen annit, jonka takia ylimerkkaus on ainakin suhteellisen varma. Tätä vahvistaa entisestään se, että tietyt ankkurisijoittajat, kuten eläkevakuuttajat Ilmarinen sekä Elo, Aurator Varainhoito Oy ja tietyt muut ammattimaiset sijoittajat ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 12,6 miljoonalla eurolla. Tässä onkin siis lähes koko instituutioanti jo valmiiksi lähes loppuun merkattu.

Yleisöannin ja instituutioannin pienen koon takia, Administerin anti tullaankin hyvin todennäköisesti ylimerkitsemään. Tästä johtuen, vaikka anti ei ole täysi kunnari, jää siitä todennäköisesti sijoittajalle vain pieni osa siitä, millä rahamäärällä antiin osallistuu.

Suomalainen yksityissijoittaja voi osallistua antiin Nordnetissä sekä pääjärjestäjä Evlin nettisivuilla. Minimimerkintä annissa on 150 osaketta, joka tekee 729 euroa.

Osallistunko minä Administerin osakeantiin?

Osallistun, mutta pelkästään pikavoittomielessä n. 3000 eurolla. Aallon Group ja Talenom ovat salkussani niin korkealla painolla, että en sinänsä tarvitse salkkuuni yhtään enempää tilitoimisto-alaa. Nykyiset omistukseni takaavatkin sen, että pystyn nukkumaan hyvin yöni, tapahtui maailmalla mitä vain. En tarvitsekaan kolmatta tilitoimistoa salkkuuni, mutta koska anti on edelleen suhteellisen järkevästi hinnoiteltu, kuten Aallon Groupin ja Talenomin annit aikanaan, lähden viimeisiä antimia jouluruokapöytään tällä annilla hakemaan.

En kuitenkaan sulje tappioita pois Administerin annista, koska vaihto Helsingin pörssissä on todennäköisesti suht matalalla juuri ennen jouluaattoa, joten Administer saattaa yllättää positiivisesti tai negatiivisesti ensimmäisenä pörssipäivänä juuri aaton alla. Varma pikavoitto tämä siis tuskin on.

Yhteenveto Administer listautumisesta

Administerin anti on siitä jännä, että kun kuulin, että yksi tilitoimisto lisää listautuu pörssiin, olin varma, että yksi kunnari lisää tulossa. Kuinka väärässä olinkaan, sillä toimiala itsessään ei tarkoita järkevää listautumishintaa, saati hyvin menestynyttä liiketoimintaa. Administerin listautuminen onkin mielenkiintoinen poikkeus listautumismaniassa, koska vaikka listautuminen on järkevänhintainen, ei sen ajoitukselle tunnu löytyvän mitään muuta syytä kuin pääomasijoittajan exit tässä vaiheessa, kun isot ja merkittävät yritysostokset on tehty.

Hauskaa oli myös huomata se, että Administerin listautumisesityksessä moni kysyjä kysyi Administerin kilpailuedusta Talenomiin sekä Accountoriin, mutta Administerin toimitusjohtaja/perustaja ei osannut mitään eroa yrityksistä sanoa. Vaikka tilitoimistoala nyt suhteellisen harmaalta ja tylsältä monelle muulle vaikuttaa, olin ehkä hieman yllättynyt, että yrityksen toimitusjohtaja ei osannut selkeitä kilpailuetuja ja erottamistekijöitä näistä isoista kilpailijoista nostaa esiin. Varmasti niitä on!

Jatkan itse isona Aallon Groupin ja Talenomin holdaajana ja lisään myös Administeriäkin lyhyeen salkkuun annin järkevän hinnoittelun takia, mutta itselleni Talenom ja Aallon Group ovat edelleen ne ykköspyssyt tilitoimistoalalle sijoittaessa ja näin tämä tulee todennäköisesti pysymään, ellei jomman kumman yrityksen tarinassa tule negatiivisia muutoksia.

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

14 kommenttia artikkeliin ”Administer listautuminen analyysi”

  • Syy on simppeli, joskus anneissa annetaan minimit + joku prosenttimäärä euromääräisestä merkinnästä. Mitä isompi merkintä, sitä enemmän siis mahdollisuus saada osakkeita. Ja tosiaan viime kuukausina olen kasvattanut käteiskassaani sen verran, että tällä hetkellä itselläni on löysää rahaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

   Vastaa
   • Jotenkin hassu ajatus, että anteihin tulisi osallistua vain satasilla, koska ne kuitenkin ylimerkitään. Että ostetaan myöhemmin sitten (luultavasti) kalliimmalla hinnalla? Itse tässä asiassa siis samoilla linjoilla blogaajan kanssa: osallistun aina summalla, joka tuntuu sopivalta ko. osakkeen max sijoitussummalta, eli yleensä 3000-5000 € (yli 5k sijoitukset kohdistuu pitkäaikaisempiin pörssiyhtiöihin). Jos anti ylimerkitään, saan osakkeita ainakin marginaalisesti enemmän, ja voin myöhemmin tankata, mutta mikäli ei ylimerkitä, sijoitussumma ei karkaa aivan luokattoman suureksi. Vastaan ei vielä ole tullut antia, jossa ylimerkintätilanteessa saisi pelkän minimin merkintämäärästä riippumatta.

    Vastaa
   • Toisaalta minimimerkinnässä on se etu, että tuotto/riskisuhde on korkeampi, koska ylimerkinnässä minimimerkitsijöille allokoidaan merkintämäärään suhteutettuna suurempi määrä osakkeita kuin niille jotka merkkaavat yli minimin. Itse siis näen paljonkin järkeä minimimerkinnässä etenkin jos lähdetään hakemaan pikavoittoja ja kyseinen listautuminen ei ole varma pikavoitto.

    Vastaa
    • Kaikki nämä ovat tärkeitä mielipiteitä ja tosiaan ei taida tässä olla vakauttamisjärjestelyä (mikä sinänsä lisää hieman riskiä isompaan mollivoittoiseen pörssiavaukseen vs. muut annit). Ja tosiaan, se merkkaako minimillä vai isommalla summalla kertoo ehkä ennen kaikkea jokaisen riskinsietokyvystä ja arviosta.

     Jos alkaa merkkaamaan kymmennillätuhansilla euroilla vähän suosittua antia pelkkien pikavoittojen toivossa, altistaa itsensä aivan liian suurelle riskille vs. minimimerkkaus. Jos siis hakee pelkkiä pikavoittoja aina, on minimimerkintä todennäköisesti se way-to-go, koska tällöin riski pysyy järkevänä. Toki on hyvä muistaa, että pikavoitot anneista minimimerkinnällä on vain satoja euroja, joten useimmiten ei ole edes riskinarvoista osallistua pelkkien pikavoittojen kannalta, tämän takia itse olen vähentänyt anteihin osallistumista alkuajoista.

     Vastaa
 1. Moi ja kiitokset taas mielenkiintoisesta analyysistä! Liiketoiminnan kannattavuuden ruotimisen jätät tässä analyysissä lähes huomiotta. Liikevaihdon droppaamisen lisäksi huolestusta herättää samanaikainen kannattavuuden romahtaminen juuri listautumisen kynnyksellä, vaikkakin sitä perustellaan investoinneilla ja yhden tyttären liiketoiminnan saneerauksella. Kuluvan vuoden negatiivisen tuloksen vuoksi p/e:tä ei voi edes näillä luvuilla laskea. Tietysti jos nyt tehdyt toimenpiteet palauttavat kannattavuuden, on homma ok, mutta tähän liittynee riskinsä.

  Vastaa
  • Joo, kannattavuuden dippi mielestäni johtui suurin osin vain noista tyttären alaskirjauksista, joten lukujen katsominen sinänsä siinä on vähän vaikeaa. Uskon, että Administer pääsee ihan tavalliseen kannattavuuden tasoon taas ensi vuodesta eteenpäin enkä kauheasti usko lähiaikoina enää uusia alaskirjauksia noista ostoksista, mutta tosiaan tämä riski on aina enemmän kuin realistinen, koska ostetaan jotain muuta kuin puhtaita tilitoimistoja (toisin kuin esim. Talenom ja Aallon).

   Vastaa
 2. Hei,

  Ei liity suoraan tähän aiheeseen, mutta mahtaako sinulla olla ollut pohdinnassa tehdä artikkelia liittyen inflaatioon? Nyt kun inflaatio on nostanut enemmän päätään olen alkanut kuulemaan yhä enemmän perusteluja kiinteäkorkoisille lainoille tai pankkien lainatuotteille (esim. lainakatto).

  Sinä olet vaikuttanut olevan suhteellisen vannoutunut muuttuvan koron ystävä, mutta näetkö tässä minkäänlaista perustelua siirtyä korkeampaan korkoon, jotta saisit suojattua mahdollisen inflaatio nousun aiheuttamat lisäkulut.

  Vastaa
 3. Vähän offtopic tämäkin, mutta mistähän löytyisi vastaavia analyysejä ruotsalaisista osakeanneista? Saa olla heidän omalla kielellään tai suomi/englanti.

  Vastaa
  • En tiedä kauheasti muita sivuja kuin ruotsalaiset talouslehdet (Esim. Dagens Industri) tai Inderesin ja Redeyen kaltaiset maksulliset palvelut. Keskimäärin analyysi on myytävä tuote, niin ilmaiseksi näitä ei varmaan oikein missään enää nykyään ole.

   Vastaa
 4. Oletko muuten laittanut merkille, että onko osake-anneissa kuinka vahvana korrelaationa aloituspäivän nousu/lasku sen kanssa kuinka paljon anti on ylimerkitty. Esimerkiksi Kempower oli todella paljon ylimerkitty ja nousuralli ekana päivänä sen mukainen. Nyt Administer vaikuttaisi olevan hieman hiljaisempi anti, mutta ennustaako se yleensä jo avauksessa olevaa suuntaa?

  Vastaa
  • Yleensä negatiivisen reaktion pystyy ennustamaan (kuten esim. nyt Administerissa. Nightingalessa ja Digital Workforcessa). Positiivisen reaktion vahvuutta kuitenkin on vaikea ennustaa suosion perusteella, koska esim. Lamor oli äärimmäisen suosittu, mutta silti avaus jäi vaisuksi. Peli muuttuu IPO:issa nyt, koska pikavoittojen tavoittelijoita on jo liikaa ja tämän takia moni pettyy ensin siihen, että saa liian vähän osakkeita ja sen jälkeen, siihen että osake ei noussut tarpeeksi / tai se laskikin avauksessa. Kirjoittelen tästä kokonaisen kirjoituksen ensi vuoden perusteella näihin tämän vuoden anteihin liittyen!

   Vastaa

Jätä kommentti