EcoUp-listautumisanti analyysi

Ja sitten taas mennään. Tälle vuodelle on luvattu vielä 15 listautumisantia Helsingin pörssiin ja tiedät mitä se tarkoittaa – 15 listautumisanti-analyysia blogissani vielä tämän vuoden aikana! Tekemistä on ja kun editoin sijoituskirjani käsikirjoitusta tällä hetkellä toista kertaa, on vapaa-aika varmasti syksyllä täynnä näytön ja Wordin tuijottamista.

Mennäänkin suoraan asiaan. Syksyn ensimmäinen pörssilistautuja kulkeekin nimellä EcoUp ja tänään vuorossa onkin EcoUpin listautumisanti-analyysi.

EcoUpin listautumisanti alkoi tänään maanantaina 13.9.2021 ja siihen voi osallistua viimeistään 24.9.2021 kello 16.30 mennessä. Todennäköisesti anti kuitenkin keskeytetään jo 17.9.2021, kun anti voidaan ensimmäisen kerran keskeyttää.

Kaupankäynti EcoUpin osakkeella alkaa arviolta 5.10.2021. EcoUp listautuu First North-listalle. Listautumisen pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy.

EcoUpin liiketoiminta

Omien sanojensa mukaan EcoUp on kiertotalousyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.

Yhtiö on tämän lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen. Yhtiöllä on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat kiertotaloustuotteet ja -palvelut rakennusalalle sekä kiertotalousteknologiat.

Ecoupin liiketoiminta. Lähde: EcoUp:n antiesite.

EcoUp toimii upcycling-periaatteella, jossa ylijäämämateriaalit jalostetaan uuteen, entistä laadukkaampaan ja arvokkaampaan muotoon, kuten Ekovilla-eristeeksi ja geopolymeeriraaka-aineiksi. Kuten ylläolevasta kuvasta näkyy, Ekovilla on ylivoimaisesti tärkein tuote tällä hetkellä EcoUpille ja yli 80% yrityksen liikevaihdosta syntyykin eristetuotteista- ja palveluista.

EcoUp on pitkälti täysin suomalainen yhtiö, joka näkyy myös sen liiketoiminnassa. Yhtiön liikevaihdosta 96% tulee Suomesta ja ulkomailta vain 4%. Listautumisen myötä tarkoitus on myös kansainvälistyä ja laajennus on tarkoitus tehdä tutusti ensin Pohjoismaihin ja sen jälkeen loppu-Eurooppaan.

Kilpailijoita EcoUpille löytyy huomattavan paljon ja EcoUp onkin ennen kaikkea niche-toimija. Suurin osa EcoUpin kilpailijoista ovat sitä isompia kansainvälisiä konserneja ja niistä merkittävimmtä Isover /Saint-Gobain, Rockwool sekä Paroc. Toinen niche toimija Suomessa on Finnfoam, joka on erikoistunut lämmöneristelevyihin, joita käytetään paitsi rakennuksissa myös maaneristykseen teiden, rautateiden ja lentokenttien perustuksissa.

Kun katsoo alan toimijoiden liikevaihtoja, ala ei ole millään tavalla räjähdysmäisessä kasvussa Suomessa, vaikka rakennusalalla paljon rakennetaan. Suurin osa EcoUpin kilpailijoista ei ole onnistunut merkittävästi kasvattamaan liiketoimintaansa Suomessa viime vuosina, suurimman osan liikevaihto on vain laskenut. Vaikka EcoUpin kasvu ei ole ollut myöskään räjähdymäistä, on se onnistunut kasvattamaan bisnestään myös koronavuonna 2020 toisin kuin moni muu kilpailija. Niche-toimijana olemisessa on selkeästi hyvä olla tässä markkinassa.

EcoUpin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

EcoUpin osakkeen listautusmishinta: 7,56€/osake
EcoUpin markkina-arvo listautumisen jälkeen: n. 67 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2020: 26,1 miljoonaa euroa
Liiketulos 2020: 2,1 miljooonaa euroa
P/E-luku 2020: 29,4

Osinkotuotto 2021: 1,9%

Jos katsotaan ylläolevia EcoUpin liiketoiminnan lukuja ovat ne nykyiseen pörssiin ja toimialaan liittyen suhteellisen neutraalit. Suorista kilpailijoista EcoUpilla yksikään ei ole listautunut Helsingin pörssiin, joten vertailu on haastavaa, mutta yleisellä tasolla arvostustaso on peruskauraa nykyisessä nollakorkoympäristössä ja pörssi-indeksien ollessa ennätyskorkeita.

Sijoittajalle EcoUpissa tärkeintä on kuitenkin tulevaisuus. EcoUpilla onkin seuraavat taloudelliset tavoitteet lähitulevaisuudelle.

Liikevaihdon on tarkoitus kasvaa 65 miljoonaan euroon vuoden 2024 loppuun mennessä. Kannattavuudessa tarkoitus on saavuttaa yli 20% EBITDA keskipitkällä aikavälillä (eli varmaan n. 10v).

Osinkopolitiikka yrityksellä on suhteellisen perinteinen suomalaiselle pörssyhtiölle, eli tarkoitus on maksaa 30-50% yhtiön tilikauden tuloksesta osinkoina. Osinko tulee siis kasvamaan ja laskemaan yhdessä tuloksen mukana.

Tavoitteet ovat kovat, mutta miltä ne näyttävät historian tuloksentekokykyyn nähden? Katsotaan liikevaihdon kehitystä viimeisen neljän vuoden ajalta.

Lähde: Finder.fi

Liikevaihto on siis kasvanut neljässä vuodessa yhteensä n. 18%. Taso, jota EcoUp yrittää siis saavuttaa joka vuosi tästä eteenpäin. Voidaan siis sanoa, että liikevaihtokasvutavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen. Sama koskee käyttökatetta eli EBITDA:aa, jonka tavoite on myös äärimmäisen korkea nykyiseen tasoon verrattuna, sillä käyttökate on liikkunut monena vuotena alle 10%:ssa.

Miten EcoUp tähän siis pystyy? Johdon mukaan tarkoituksena on saavuttaa kasvutavoite molempien pääliiketoiminta-alueiden eli kiertotaloustuotteiden ja rakennusalalle tarjottavien kiertotalouspalveluiden sekä kiertotalousteknologioiden orgaanisella kasvulla. Yhtiön tavoitteena on, että kiertotalousteknologiat-liiketoiminta yltäisi noin 20 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon vuoden 2024 loppuun mennessä, muiden tarjotessa loput 47 miljoonaa euroa.

Tämä onnistuu käytännössä vain kestävän kehityksen megatrendin siivellä. Usein regulaatio ja sääntely ovat huonoja asioita liiketoiminnoille, mutta EcoUpin liiketoiminta ja sen tarjoamat tuotteet, palvelut ja ratkaisut perustuvat teknologiaan ja ideaan, joka hyötyy siitä, että esimerkiksi rakennusalan hiilijalanjälkeä tullaan sääntelemään kovemmin koko EU-alueella.

Tarkoitus on tämän lisäksi kasvaa myös kuluttajaliiketoiminnassa, jossa EcoUpilla on valmiiksi vahva bränditunnettuus kiitos Ekovillan ja 40-vuotisen yritysmatkan takia. Tarkoitus on löytää myös uusia rahavirtoja yhtiön kehittämien mineraalipohjaisen eristejätteen jalostamiseen tarkoitettujen menetelmien avulla, jonka tuotanto on aloitettu tämän vuoden aikana.

Kasvua pyritään siis saamaan monessa eri liiketoiminnassa monella eri tavalla montaa eri etua hyödyntäen. Tärkein kysymys sijoittajan näkökulmasta kuuluu ehkä se, että miksi juuri nyt, kun viime vuodet ovat kuitenkin olleet rakennusalalla erittäin hyviä ja kysyntä on lisääntynyt jo pitkään paljon? Tätä on vaikea sanoa. Ehkä nyt vasta kansainvälistyminen on ajankohtaista, kun yritysprosessit ja teknologia ovat kasassa ja samalla myös kassa on kunnossa listautumisannin myötä. Ulkomaille laajeneminen on kuitenkin aina äärimmäisen haastavaa yritykselle, joka on tottunut vain Suomen sisämarkkinoihin vaikka EU:ssa olemmekin.

Yksi asia täytyy vielä nostaa EcoUpin kunnianhimossa näkyviin. Tavoite on kasvaa vahvasti, mutta siitä huolimatta tavoite on kasvaa orgaanisesti ilman yrityskauppoja. Tämä on suhteellisen harvinaista, koska listautumisissa yleensä EcoUpin-profiiliset yhtiöt ovat usein listanneet yhdeksi suurimmista syistä listautumiseen juuri yrityskauppojen helppoutumisen. Tällä hetkellä yrityskaupat eivät kuitenkaan kuulu EcoUpin pääkasvustrategiaan, joka tekee kasvusta ennen kaikkea uskon kysymyksen sijoittajalle. Sotakassaa, kun EcoUpille tulee, kuten seuraavassa näemme.

EcoUpin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

EcoUpin listautumisanti koostuu yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista. Virallisesti EcoUpin listautumisannilla pyritään mahdollistamaan sen strategian mukainen kasvu, kansainvälistyminen ja toiminnan laajentaminen. Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Yleisöannissa tarjolla on 357 138 osaketta, instituutiannissa enintään 1 560 851 osaketta ja henkilöstöannissa enintään 73 421 osaketta. Yleisöanti siis jää jälleen suhteellisen laihaksi, vaikka lisäannissa tulevat osakkeet merkittäisiin. Anti on rakentunut siten, että nykyiset omistajat myyvät 550 980 osaketta ja uusia osakkeita tuodaan markkinoille 1 991 410 kappaletta.

Tämä on lähtökohtaisesti aina hyvä tilanne listautumisanneissa. Listautumisessa jaetuista osakkeista vain n. 25% on nykyisten omistajien omistuksia ja suurin osa rahasta osakeannissa menee oikeasti liiketoiminnan käyttöön, kun uusia osakkeita lasketaan markkinoille. EcoUpin tilanteessa rahaa taloon tulee n. 15 miljoonaa euroa lisää miinus listautumisesta aiheutuvat kulut, joka on merkittävä summa yrityksen kokoon nähden.

Ankkurisijoittajista Brava Invest Oy, Harjavalta Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto, Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto ja Tirinom Oy ovat sitoutuneet merkitsemään itsessään yli 60% kaikista annissa tarjottavista osakkeista, joka uumoilee selvää ylimerkintää annissa. Yleisöannin kooksi jää n. 2,6 miljoonaa euroa, joka on koko mikä on viime aikoina viestinyt myös ylimerkintää.

Yksityissijoittaja voi osallistua EcoUpin yleisöantiin perinteisesti Nordnetin sivuilla. Pystyt ostamaan annista osakkeita kaikkien pankkien arvo-osuustileille niiden pankkitunnuksilla.

Osallistunko minä EcoUpin osakeantiin?

Osallistun. Pelkästään toimiala tekee mielestäni EcoUpin listautumisannista tarpeeksi mielenkiintoisen, jotta siihen kannattaa lähteä mukaan. Ja noh, jos suostui maksamaan Spinnovasta paljon älyttömämpiä kertoimia, on EcoUp mielestäni helppo päätös sinänsä listautumisantien joukossa.

Rakennusjätteet ovat keskimäärin äärettömän haasteellinen ala kestävän kiertotalouden näkökulmasta ja on selkeää, että isoakin rahaa kiinnostaa kyseinen ala koko ajan enemmän, jolloin myös uusia ratkaisuja alalla tullaan kehittämään koko ajan kovenemaan tahtiin. EcoUp toimii väistämättä tulevaisuuden alalla, jolla on paljon myötätuulia mukanaan, jonka takia tuntuisi tuulimyllyjen kanssa taistelemiselta olla osallistumatta antiin.

Osallistunkin antiin 3000 euron osakepotilla, joista toivon saavani ainakin puolet, kun anti todennäköisesti ylimerkitään.

Yhteenveto EcoUpin listautumisannista

EcoUpin listautumisanti on mielenkiintoinen, koska senkaltaisia yrityksiä löytyy tällä hetkellä pörssistä edelleen äärimmäisen vähän. Samalla kuitenkin markkinasentimentti ei ole enää aivan yhtä kuuma kuin esim. vuoden alkupuolella, joten EcoUpin arvostusta voidaan pitää lievästi kalliina. Mikään ylihinnoiteltu anti kyseessä ei kuitenkaan ole ja toimiala on sen verran kuuma tällä hetkellä, että kokonaisuudessaan EcoUpin listautumisanti jääkin mielestäni selkeästi plussan puolelle.

Pörssiin on vuosien aikana listautunut paljon yrityksiä, joiden kasvu on lähtenyt rakettimaiseen nousuun listautumisen jälkeen. Kuka olisi uskonut, että Kotipizza pystyy niihin kasvulukuihin, mihin se pystyi pörssissä ollessaan? Entä Harvia? Toimialat olivat EcoUpia helpompi ymmärtää, mutta siitä huolimatta moni sijoittaja – minä mukaanlukien – ylenkatsoin yritysten kasvupotentiaalia.

EcoUpin listautumisanti onkin mielenkiintoinen haaste parin kuukauden IPO-tauon jälkeen, mutta uskon vahvasti ylimerkintään ja siihen, että vaikka yritys ei erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa pääse, pystyy se juoksuaan huomattavasti tulevina vuosina parantamaan megatrendien ja ison kassan avulla.

Edit: EcoUPin listautumisanti on keskeytetty heti, kun se oli mahdollista 17.9.2021 klo 16:30 ylimerkinnän takia, kuten arvelinkin. 

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

9 kommenttia artikkeliin ”EcoUp-listautumisanti analyysi”

 1. Hyvä teksti, kiitos tästä. Yksi virhe tekstistä osuu silmään: ”Yleisöannin kooksi jää n. 26 miljoonaa euroa”. Taitaapi puuttua pilkku tuosta välistä 🙂

  Vastaa
 2. Kiitokset analyysistä – näitä aina luen mielelläni.

  Meillä uusi talo valmistumassa ja seinävillaksi valikoitui juurikin tuo Ekovilla, joka on heidän ykköstuotteensa.
  Hyvässä maineessa oleva tuote!

  Vastaa
  • Mahtavaa, että nämä paikkansa täyttävät. Näitä on mukava aina kirjoitella, vaikka aikaa ja energiaa tavallista tekstiä huomattavasti enemmän vievätkin. Ja joo Ekovilla tuntuu olevan erittäin pidetty tuote ja tällä hetkellä tuotteesta näyttää olevan markkinoilla oikeasti pulaa, kun rakentaminen jyllää kuumana ja EcoUp pystyy tuottamaan villaa vähemmän kuin mitä sille on kysynytää. Tämä jo itsessään lupaa hyvää EcoUpin kasvusuunnitelmille.

   Vastaa
 3. Hemmetti. Olin isossa leikkauksessa viime viikon ja sen verran sairas tämä että ehti mennä kokonaan ohi. Tässä olisin kyllä halunnut olla mukana joten täytyy olla valppaana 5.10 ja yrittää päästä heti kymmeneltä junaan mukaan. Listautumisia toki tulee syksyn mitaan enemmän kuin mulla on kassaa, joten varmasti tässä sairaslomalla saan vapaana olevat rahani ilman tätäkin tuhlattua 🙂

  Vastaa
 4. ”Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 29.9.2021 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan ECOUP.”

  Vastaa
  • Ddiin, siellähän sitä oltiin aikaistettu tuosta alkuperäisestä! Usein nämä listautumiset tosiaan suhteellisen nopeasti saadaan nykyään toteutettua. Ja varmasti mukaan ehtii vielä hyvin, jos pörssien mollivoittoisuus kasvaa, niin EcoUp:inkin ensimmäisen päivän pomppu todennäköisesti jää pieneksi.

   Vastaa
    • Tulipalo Ekovillan tehtaalla oli äärimmäisen valitettava yllätys, jonka takia kurssireaktio oli täysin ymmärrettävä ja oikeutettu. Onneksi Inderes-efekti korjailee tämän varmaan pian ellei pörssi jatka erittäin mollivoittoisena, niin hodlaillaan rauhassa!

     Vastaa

Jätä kommentti