Kreate listautumisanti-analyysi

Kreaten listautumisanti on vuoden 2021 ensimmäinen listautumisanti sekä osakeanti ja jos pörssihuhuja on uskominen, tulee tästä vuodesta erittäin aktiivinen listautumisvuosi niin Helsingin pääpörssiin kuin First North-listalle. Ainakin alkuvuoden osalta jonossa on jo kolme yritystä Kreaten lisäksi.

Kreate itsessään oli ennen listautumisantia itselleni tuntematon suuruus, mutta yritykseen tutustuessa sekä yritysesittelyn maanantaina katsottuani alta paljastui aika mielenkiintoinen firma, joka töitä tekee itsellenikin monella tapaa tutuissa paikoissa.

Kreaten listautumisanti alkoikin jo maanantaina 8.2.2021 ja siihen voi osallistua 16.2.2020 kello 16 mennessäKaupankäynti Kreaten osakkeella alkaa arviolta 23.2.2021. Kreate listautuu suoraan Helsingin päälistalle. Listautumisen pääjärjestämisestä ja vakauttamisjärjestelystä (30 päivän ajan) vastaa Danske Bank.

Tänään siis vuorossa Helsingin pörssin uusimman yrityksen Kreaten listautumisanti-analyysi, esittely yrityksen liiketoiminnasta, tärkeimmistä tunnusluvuista sekä tietenkin ajattelinko itse antiin osallistua.

Kreaten liiketoiminta

Kreate on omien sanojensa mukaan vaativaan infrastruktuurin rakentamiseen keskittyvä yhtiö. Kreatella on kaksi pääliiketoimintaa –  taitorakentaminen sekä väylärakentaminen. Taitorakentamisen osuus liikevaihdosta on n. 69 prosenttia ja siihen kuuluu sillanrakentamista ja -korjausta, pohja- ja betonirakentamista ja erikoispohjarakentamista sekä pienempänä osuutena kalliorakentamista.

Väylärakentaminen taas täyttää n. 30% liikevaihdosta ja siihen kuuluu teiden, katujen sekä ratojen rakentamista. Pienenä osuutena on myös kiertotalousliiketoiminta, mutta tämä on vain parin prosentin luokkaa Kreaten liiketoiminnasta.

Kreaten liiketoiminnassa mielenkiintoisimpia asioita ovat sen asiakkaat, jotka ovat käytännössä me ja verorahamme. Kreaten asiakkaista 61% on julkisia toimijoita (kunta- ja valtiontason toimijoita) ja vain 39 prosenttia on yksityiselle sektorille tehtyjä töitä. Kreate onkin monessa tutussa ja isossa hankkeessa mukana kuten esim. Tampereen Kannen rakennusprojektissa. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että moni projekti kilpailutetaan julkisen protokollan mukaan, jolloin halvin projekti voittaa.

Listautumisesityksessä yrityksen toimitusjohtaja mainitsi, että koska Kreate valitsee projektinsa tarkkaan, on niihin kilpailutuksiin mihin Kreate osallistuu, voitto% yli tuplasti korkeampi kuin alalla keskimäärin. Kreate on siis positioinut hyvin itsensä markkinoilla ja tietää, mitä se osaa – asuntorakentaminen on esimerkiksi rajattu kokonaan pois tältä strategiakaudelta.

Samaisessa esityksessä toimitusjohtaja Timo Vikström mainitsi, että Kreate on Suomen johtava sillanrakentaja. Hämmentävää, että en ollut yrityksestä koskaan kuullut, vaikka se tekee näin merkittäviä osia suomalaista infrastruktuuria. Alla tarkempaa kuvaa Kreaten asiakkaista.

Lähde: Kreate.fi

Ylipäätänsä voi sanoa, että Kreate toimii alalla, jossa ei tule toiminta koskaan loppumaan. Infraa pitää koko ajan Suomessa kehittää ja korjata. Tämän lisäksi erityisvaatimukset rakentamisessa tulevat varmasti koko ajan vain kasvamaan erityisosaamista vaativimmiksi, joten on selkeää, että Kreate toimii erittäin hyvällä toimialalla, jossa etenkin koronanjälkeisen ajan julkiset investoinnit tulevat näkymään erittäin positiivisesti Kreaten liiketoiminnassa lähivuosina.

Poikkeuksellista Kreatessa on se, keneltä tahansa kysyin, joka alasta tietää edes jotain – kukaan ei reagoinut Kreateen negatiivisesti. Sama on tuntunut toistuvan myös pörssin keskustelupalstoilla – Kreate on haluttu työnantaja ja toimittaja, jolla on maine siitä, että joskus se jopa pystyy alittamaan bujdetit ja aikataulut. Jotain, mitä myös yrityksen toimitusjohtaja korosti esityksessään. Tuntuu siis, että Kreate on alansa parhaimmistoa, vaikka ei ole suurimpia – ja se on omalla tavallaan vain hyvä merkki – varaa kasvaa yli kahden miljardin markkinalla Kreatella edelleen on.

Kreaten taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Kreaten osakkeen listautusmishinta: 8,2€/osake
Kreate markkina-arvo listautumisen jälkeen: n. 73 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2020: n. 235 miljoonaa euroa.
EBITA: 10,5 miljoonaa euroa.
P/E: 8-12

Osinkotuotto 2021: 6-7%


Jos miettii Kreaten liiketoimintaa, ei sille oikein löydy järkeviä vertailukohtia Helsingin pörssissä, koska sieltä löytyy vain suoria korjausrakentajia kuten Consti tai sitten asuin- ja toimistotiloihin pääosin keskittyviä rakennustaloja kuten YIT,  SRV tai Lehto, joiden projektit ovat huomattavan erilaisia. Lemminkäinen olisi ollut yksi parhaista vertailukohdista Kreatelle, kun se aikanaan vielä oli pörssissä, mutta viimevuosien jälkeen se päätyi YIT:n yritysoston jälkeen ruotsalaiselle PEAB:lle.

Kreaten taloudelliset numerot eivät ole kauhean yksioikoisia, joka tekee niiden lukemisesta hankalaa. Kreaten liikevaihto on kasvanut vuodesta 2017 aina vuoteen 2019, mutta koronavuosi hidasti liiketoimintaa siten, että niin liikevaihto kuin liikevoitto tulee laskemaan vuoden 2020 osalta verrattuna vuodelle 2019, mutta ei todennäköisesti merkittävästi.

Ilman koronaa näyttää kuitenkin siltä, että yritys on hyvässä jamassa ja tälle vuodelle Kreate ohjeistaakin arviolta n. 218 miljoonan euron liikevaihtoa, joten liikevaihto näin toisena koronavuotena tulee laskemaan vielä hieman.

Keskipitkän ajan tavoitteena Kreatella on 300 miljoonan liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Ilman uusia koronoita näen, että tämä tavoite on hyvin saavutettavissa – myös ilman yritysostoja.

Kannattavuuden Kreate ohjeistaa pysyvän samalla tasolla, joten tulos tulee pysymään hyvällä tasolla. Tilauskanta, joka Kreaten kaltaisille projektifirmoille on äärimmäisen tärkeä, oli viime vuoden lopulla 135 miljoonaa euroa, kun se oli vuonna 2019 177 miljoonaa euroa. Noin 111 miljoonan euron tästä 177 miljoonasta eurosta odotetaan realisoituvan tänä vuonna, kun viime vuonna vastaava luku oli 130 miljoonaa euroa.

P/E-luku yritykselle on vaikea määrittää, koska viime vuoden tulos on vielä auki ja jos tämän vuoden tulos laskee vielä hieman, ei tarkkaa lukua voi sanoa tässä kohtaan. P/E kuitenkin asettuu n. 8-12 väliin, joka on selkeästi oikeastaan kaikkia muita rakennusfirmoja alemmaksi. Huvittava esimerkki on esim. Lehto, joka tekee viime vuodelta tappiota, mutta jonka P/E 11 kaikesta huolimatta. YIT:n P/E on n. 30 ja Constin n. 14.

Katsoi Kreaten arvostusta oikeastaan mistä tahansa kulmasta, on se yksinkertaisesti halpa. Tämä on erityisen harvinaista, kun miettii viime aikojen listautumisanteja, joissa arvostuskertoimet ovat olleet aivan tajuttomat. Tämä on siis kaikinpuolin erittäin houkutteleva ja poikkeuksellisen edullinen listautumisanti.

Kreaten asetettuna osinkopolitiikkana on jakaa vähintään puolet nettotuloksestaan osinkoina, joka on aika perinteinen suomalainen pörssiyritykselle. Jos yrityksen listautumishinta on 8,2 euroa ja osakekohtainen tulos oletetaan laskeneen viime vuodelta n. 1,1 euroon ja yritys maksaisi tästä osinkoa puolet (eli 0,55 euroa), tulisi osinkotuotoksi 6,7%, joka on äärimmäisen korkea määrä tämän laadun ja alan yritykselle.

Yritys myös on suhteellisen vakavarainen ja keskittyy velan poismaksuun, joten numeroiden valossa tässä on aika lähellä täydellinen kymppilistautuminen kysymyksessä. Miinusta tulee vain koronaherkkyydestä ja siitä, että liikevaihto tulee laskemaan myös tänä vuonna. On kuitenkin todennäköistä, että jo vuonna 2022 päästään takaisin nousuun – ja myös tämä vuosi saattaa yllättää.

Kreaten osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Jos Kreaten liiketoiminnan luvut olivat oudot ja hyvät samanaikaisesti, samaa voi sanoa Kreaten listautumisannista. Kreaten yleisöannissa on tarjolla vaivaiset 400 000 osaketta eli 3,28 miljoonalla eurolla joka on erittäin vähän. Vähimmäismerkintä yleisöannissa on 100 osaketta, joten voidaan olla täysin varmoja, että yleisöanti tullaan merkkaamaan moninkertaisesti yli.

Tämän lisäksi nykyiset osakeomistajat myyvät osakkeita maksimissaan 30% yrityksen osakkeista – lisäoption kanssa 37%. Suurin osa tästä tulee suurimmalta osakeomistaja Intera Partnersilta, joka kuitenkin edelleen jää isoimmaksi osakkeenomistajaksi yritykseen, vaikka paljon omistuksiaan myy.

Kreate pyrkii keräämään listautumisessa kaikkien kulujen jälkeen n. 10 miljoonan euron varat, jotka menevät kaikki käytännössä lainojen lyhentämiseen, ja täten vahvistamaan tasetta, joka Kreatella kyllä oli jo ennen antia varsin hyvin kunnossa. Toki lainojen takaisinmaksu auttaa saamaan lisää lainaa ja täten kasvattamaan bisnestä esim. uusilla yritysostoilla, jos Kreate haluaa kasvaa muutenkin kuin orgaanisesti.

Institutionaalisessa annissa ankkurisijoittajina Harjavalta Oy ja Tirinom Oy ovat sitoutuneet merkitsemään Kreaten osakkeita siten, Harjavallalla on 15,5 prosenttia ja Tirinomilla 10,5 prosenttia pörssilistatusta Kreatesta. Nämä ankkurisijoittajat merkkaavat myös niin paljon osakkeita, että myös instituutioannin koko jää näiden kahden ulkopuolelle vain 1,5 miljoonaan euroon.

Tämän lisäksi erityisesti yrityksen toimitusjohtaja vakuutti minut ja hän uskoo niin paljon yhtiöön, että valmiiksi omistamiensa osakkeiden lisäksi aikoo osallistua myös työntekijöille järjestettävään henkilöstöantiin.

Tavallinen sijoittaja voi osallistua Kreaten osakeantiin esim. Nordnetin tai Danske Bankin sivuilla aina ensi viikon tiistaihin asti (vaikka todennäköisesti yleisöanti keskeytetään ennen sitä, koska anti varmasti ylimerkitään).

Osallistunko minä Kreaten osakeantiin?

Lyhyesti. Kyllä – osallistun. Kreate on edullisesti hinnoiteiltu yritys, jossa on listautumishinnassa huomattavasti nousuvaraa. Myös osinkoprosentti jää korkeaksi ja yrityksessä downside on käytännössä pyöreä nolla niin lyhyellä – kuin todennäköisesti pitemälläkin aikavälillä osakkeen arvostuksen ollessa niin huokea nykymarkkinoilla, joissa suurin osa hyvistä osakkeista alkaa olla jo aika kuplahintaisia. Anti on kokonaisuudessaan erittäin hyvää vaihtelua.

Osallistunkin Kreaten listautumisantiin, mutta summa on vielä kysymysmerkki ja riippuu käteiskassani koosta.

Kreaten kaltaiset osakkeet saavat odottamaan sitä päivää, kun voisi joskus osallistua institutionaaliseen antiin (jossa tällä kertaa alaraja on 20 001 osaketta eli n. 164 000 euroa) ja saada oikeasti merkittäviä määriä näin hyvistä mahdollisuuksista listautumisanneissa – vaikka toki institutionaalinenkin anti tässä on erittäin tiukka ja sekin tullaan varmasti ylimerkitsemään.

Yhteenveto Kreaten listautumisannista

Kreaten listautumisanti on siitä mielenkiintoinen, että kyseessä on yritys, jolla on pitkä historia, vahva jalansija isolla markkinoilla ja meriittejä jo pitkältä aikaa. Tämän lisäksi listautumisen hinta on erittäin edullinen ja jopa osinkoprosentti tuntuu olevan kiitos tämän erittäin hyvä. Ainoa huono asia on laskeva liikevaihto sekä koronan tuoma epävarmuus liiketoimintaan.

On kuitenkin selkeää, että Kreaten listautumisanti tullaan ylimerkitsemään moninkertaisesti, se tullaan keskeyttämään ennenaikaisesti 15.2. klo 16 ja todennäköisesti ensimmäisinä päivinä saatavissa taas on pienet pikavoitot, jos niitä silloin aikoo myydä.

Edit: 15.2. klo 16: Kuten kirjoitin ja ennustin, Kreaten yleisö- sekä henkilöstöanti ylimerkittiin ja anti sulkeutui aikaisimpana mahdollisena aikana. Parin päivän sisään selviää, kuinka raju ylimerkintä oli. 

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

24 kommenttia artikkeliin ”Kreate listautumisanti-analyysi”

 1. Katsoin 1-9/2020-raportin. Hyvältähän tuo näytti muuten, mutta tilauskanta oli pudonnut aika reippaasti edellisestä vuodesta. Saatan silti osallistua, mutta epäilen, että on vaikea saada enemmän kuin 100 kpl.

  Vastaa
 2. Hyvä analyysi, olisi mennyt ihan ohi tämä ipo.

  Mikäs tähän on helpoin tapa osallistua, kun ei ole Dansken asiakas?

  Minimisumma ilmeisesti tuo 820 €? Mites muut kulut Danskella osto/myynti jne?

  Vastaa
  • Kiva! Dansken sivujen kautta voi osallistua, vaikka olisi muun pankin asiakas (linkki löytyy tekstistä). Danske tosiaan toimii pääjärjestejänä, joten palvelee myös muiden pankkien asiakkaita. Ja jos on Nordnetissä tai OP:lla asiakkuus, niin heidän sivuiltaan voi myös osallistua antiin.

   Vastaa
 3. Oliko suunnitelmissa pitää laput pidempään vai katsoa miten eka/ekat päivät hinta kehittyy sormi Myy-napilla?

  Katsoin annin ja siellä sanottiin, että kaupankäynti alkaa 19.2 pre-listalla, mikä tuo pre-etuliite tuossa tarkoittaa?

  Vastaa
  • Todennäköisesti katson maksimissaan viikon, koska yritys ei kuulu pääsijoitusstrategiaani.

   Pre-lista on väliaikainen pörssilista jossa yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi, kunnes yhtiö listautuu päälistalle. Eli väliaikainen menettely, siihen ei meillä tavallisilla kuolevaisilla yleensä ole pääsyä (vaan institutionaaliset sijoittajat voivat siellä käydä kauppaa keskenään), mutta käytännössä sillä ei ol väliä.

   Vastaa
   • Hei, tänään pystynyt myymään oman osuuden veks (huikeat 35 kpl, jota sain) Nordnetissä, vaikka kaupankäynti alkanut vasta pre-listalla tänään..?
    Onko Nordnet näitä ”institutionaalisia sijoittajia” kun sain myytyä vai onko kaupankäynti aikaistunut?

    Vastaa
    • Tarkistin vielä ja tosiaan pre-listalla oleminen mahdollistaa kaikkien kaupankäynnin siellä, kunhan oma palveluntarjoaja sen mahdollisuuden tarjoaa. Eli sinällään mennään ihan aikataulun mukaisesti, esim. Danskessa on hieman ”teknisiä ongelmia” annin kanssa ja en itse päässyt vielä Kreaten osakkeilla kauppaa käymään (tulen tänään myymään myös nuo omani pois, kun niitä niin vähän tuli).

     Vastaa
  • Omat merkkaukset näkyvät joo jo aikaisemmin Nordnetissä, se lopullinen määrä mitä saat selviää kuitenkin tässä viikon aikana (toisaalta, jos merkkasit sen 100 osaketta, niin sen varmaan saa). Ja tarkemmat tiedot varmaan tulevat tällä viikolla, mutta ensi viikon maanantaina tai tiistaina alkaa kaupankäynti.

   Vastaa
 4. Aika reippaasti olikin tämä ylimerkitty, itselle jäi vaan tuo 35 kpl osakkeita, oli vissiin näin muillakin!

  Jännästi kyllä aliarvioitu tämä, yleensä minimimäärän ipoissa saa.

  Kaupankäyntihän lähti tänään pre-listalla, ja reilu 30 pinnaa nousussa. Tiedätkö siirtyykö tämä suoraan päälistalle tällä uudella hinnalla? Ja siellä ehkä odotettavissa lisää nousua?

  Vastaa
  • Joo kaikki saivat sen 35kpl yleisöannista. Tosiaan maanantaina siirtyy päälistalle todennäköisesti tavallisesti. Veikkaan, että ei tällä ei kurssiin sinällään ole vaikutusta, kun suurin osa pystyy osakkeella nytkin käymään kauppaa.

   Vastaa
 5. Ytrade näytti olevan seuraava listautuja ainakin Nordnetillä, Stokiksen puolelle tosin.

  Oletko tutustunut / meinaatko osallistua? Jotenkin ipojen alihinnoittelu houkuttaa kun niin monesti saa alennuksella, mutta tuosta firmasta en ole tehnyt mitään analyysiä. Näyttäisi tänään menevän kiinni merkintäaika.

  Vastaa
  • Olen päättänyt pitäytyä vain Suomen anneissa, koska muuten menisi liikaa aikaa niiden seuraamiseen. Ruotsin pörssiin tulee aika paljon tavaraa, ja sen IPO-markkina on vielä kuumempi kuin Suomen. Suomessa seuraavana taitaa olla Nightingale.

   Vastaa
   • Joo, yritin etsiä Nightingalen ipoa muttei Nordnetissä ainakaan heti tullut vastaan. Mikä aikataulu siinä oli? Sitten on tulossa myös ainakin Tikkurilaa maaliskuussa myös. Raapustappa näistä analyysiä, jos aikaa löytyy! 🙂

    Vastaa
    • Kirjoittelen tosiaan kaikista Suomen pörssiin tulevista firmoista IPO-analyysin aina parin päivän sisään siitä, kun materiaalit tulevat julki. Eli Nightingalesta myös tulossa analyysi heti kun tarvittavat tiedot ovat julki, joten stay tuned!

     Vastaa
 6. Mietin että ostaisin Kreatea lisää. Tänään sen näytti olevan tasan 10.00e Kun analysoit tuolla että 8,20 on halpa, niin missä kohtaa mielestäsi kulkee halvan ja kalliin raja tässä yhtiössä.

  Vastaa

Jätä kommentti