Lamor listautumisanti-analyysi

Lamorin listautuminen on osa erittäin kuumaa listautumistalvea, joka samalla on itselleni opettanut myös äärimmäisen paljon uusista liiketoiminnoista. Lamor oli itselleni ennen antia tuntematon suuruus, mutta kuten kohta pääsen kertomaan, on liiketoiminta äärimmäisen uniikki ja samaan aikaan maailman huipputasoa.

Lamorin yleisöosakeanti alkoikin tänään 25.11.2021 aamulla kello 10.00 ja siihen voi osallistua viimeistään torstaihin 2.12.2021 mennessä, jolloin anti myös suljetaan aikaisintaan. Instituutioantia pidetään auki 7.12.2021 asti.

Kaupankäynti Lamorin osakkeella First North Premier-listalla (jossa yritykset noudattavat virallisempaa pörssin päälistallakin tehtävää IFRS-talousraportointia) alkaa arviolta 8.12.2021. Annin järjestäjänä ja vakauttamisjärjestelyistä vastaa Danske Bank.

Lamorin liiketoiminta

Lamor, lyhenne sanoista Larsen Marine Oil Recovery, on vuonna 1982 Larsenin perheen Suomessa perustama perheyhtiö, ja on omien sanojensa mukaan yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen. Maailmanlaajuisesti vahvistuva ympäristötietoisuus luo kysyntää kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa, johon Lamor pyrkii vastaamaan.

Lamorin tavoitteena on vaatimattomasti maailman puhdistaminen, mikä jakautuu kolmeen eri liiketoiminta-alueeseen:
1) Öljyntorjunta
2) Jätteenkäsittely
3) Vedenkäsittely.

Lamorin liiketoiminnan ytimessä ovat suorituskyky, innovatiiviset teknologiat ja palvelut. Tällä hetkellä Lamor on suomalaisista juuristaan huolimatta maailmanlaajuinen yhtiö ja Lamor toimiikin yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Tytär- ja osakkuusyhtiöitä Lamorilla on 21 eri maassa.

Liiketoiminta voidaan jakaa myös kahteen pääosaan eli laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan. Vuonna 2020 laiteliiketoiminnan osuus Lamorin liikevaihdosta oli 67% ja palveluliiketoiminnan osuus 33%. Jatkossa Lamor aikoo voimakkaasti kasvattaa palveluliiketoimintaansa, joka on hyvin onnistunut, koska tämän hetken tilauskannasta 96% on palveluliiketoimintaa (tilauskannasta kohta tarkemmin).

Pääliiketoiminta Lamorilla onkin öljyntorjuntaratkaisujen kokonaisuuden toimittaminen ja siinä se on koko maailman markkinajohtaja. Liiketoiminta Lamorilla onkin puhtaasti globaalia, sillä Itämerellä ja Suomen ympärillä tapahtuu (onneksi) suhteellisen vähän tilanteita, joissa Lamorin palveluita tarvitaan.

Isoin diili Lamorilla viime vuonna olikin Kuwaitin Persianlahden puhdistus. Tämän lisäksi Lamorilla on sopimus myös Saudi-Arabian viranomaisten kanssa, mikäli vahinkoja sattuisi. Yritys on viime aikoina tehnyt yhteistyötä myös Jenkkiöljyjätti Exxonin kanssa. Pelkästään näistä koostuva CV kertoo, että Lamor tosiaan on täysin globaali yritys, mutta tämän lisäksi alansa huipulla. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten tämä näkyy yrityksen taloudellisissa luvuissa?

Lamorin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Lamorin osakkeen listautusmishinta: 4,83€/osake
Lamorin markkina-arvo listautumisen jälkeen: 130 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2020: 45,6 miljoonaa euroa
Liikevoitto 2020: 2,4 miljoonaa euroa
P/E-luku 2020: n. 53

Osinkotuotto 2021: n. 1%

Lamorin liikevaihto oli viime vuonna 45,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa. Lamorin P/E-luku onkin korkea 53, joka on nykyisessäkin markkinassa korkea oikeastaan mille tahansa muulle kuin kasvavalle SaaS-yhtiölle tai paikalliselle Reveniolle. Historiassa Lamor ei ole verrannollinen liiketoimintansa laadun puolesta kumpaankaan näistä, mutta kyse onkin ennen kaikkea yrityksen tulevaisuudesta.

Mitä Lamor siis pyrkii saavuttamaan tulevaisuudessa? Ensinnäkin yritys pyrkii kasvamaan äärimmäisen nopeasti ja liikevaihtoa onkin tarkoitus kasvattaa yli 100 miljoonaan euroon niin pian kuin mahdollista (hieno aikamääre ja aika harvinainen osakeanneissa). Kun tämä taso on saavutettu, Lamor siirtää tavoitteensa kannattavuuteen ja tavoite onkin, että oikaistu liikevoitto olisi yli 14% (vrt. viime vuoden 5,2 liikevoittoprosentti). Tulevaisuudessa yritys pyrkii siis kasvamaan erittäin aggressiivisesti ja samalla nostamaan kannattavuuttaan järisyttävää tahtia.

Jos miettii, että yritys pääsisi tähän tavoitteeseen, olisi liikevoitto nelinkertainen ja liikevaihto tuplat nykyisestä. Tämä tekisikin Lamorista yhtäkkiä jo edullisen osakkeen. Kaikki siis on kiinni siitä, miten aggressiiviset kasvu-unelmat tulevat käytännössä toteutumaan.

Tavoitteita onkin hyvä olla ja kuka tahansa niitä voi maalailla (vaikka nollaliikevaihdolla, kuten olemme nähneet), mutta miten Lamor sitten ajatteli näihin tavoitteisiin päästä nykytilasta? Yhtiön toimitusjohtajalla on tähän suhteellisen vakuuttava vastaus.

Yhtiön toimitusjohtajan mukaan Lamor on sopinut pelkästään viimeisen kahden vuoden aikana neljä merkittävää pitkäaikaista palvelusopimusta ja samalla yritys on yli kymmenkertaistanut tilauskantansa viime vuoden ja tämän vuoden lokakuun välillä aina 228 miljoonaan euroon. Tilauskanta siis realisoituu liikevaihtona, kun tilauksia aletaan toimittamaan ja suurin osa tilauskannasta Lamorin kaltaisilla yrityksillä realisoituu lähes täysin liikevaihdoksi. Tämän lisäksi yritys on voittanut hieman yli viimeisen vuoden aikana kaikki kilpailutukset, johon se on osallistunut, mikä on jopa tilauskantaa parempi merkki yrityksen liiketoiminnan laadusta ja asemasta markkinoilla.

Oikeastaan Lamorin kasvu on siis jo olemassaolevassa tilauskannassa – suurin kysymys, johon tässä kohtaan ei ole vastausta – kuuluukin, että mikä on Lamorin tuloskyky tällaisen valtavan tilauskannan keskellä. Tilauskanta on hyvin todennäköisesti Lamorin yrityshistorian suurin ja tässä kokoluokassa yritys ei ole aiemmin toiminut. Samalla Lamorin kannattavuus on kuitenkin laahannut vain muutaman miljoonan plussalla jo pari vuotta, ja kasvu ei ole aiemmin ollut merkittävää.

Lamor onkin mielenkiintoisessa käännekohdassa, koska on nyt panostanut kasvuun aivan uudella tavalla, mutta pystyy samalla kasvattamaan yrityksen tulostaan kasvun mukana. Toimitusjohtajan mukaan yritys ei kärsi ns. negative leveragesta, jossa liikevaihdon kasvu aiheuttaisi negatiivisen vaikutuksen tulokseen, vaan yritys pystyy edelleen kasvamaan kannattavasti, joka viestii mielestäni siitä, että yrityksellä on kapasiteettitilaa vielä nykyisellä toiminnallaan ja yritys onkin kasvattanut myös henkilöstöään parina viime vuonna merkittävästi.

Oikeiden numeroiden lisäksi myös megatrendit ovat vahvasti Lamorin puolella, koska tällä hetkellä ympäristönsuojelu on niin coressa oikeastaan kaikkien yritysten sekä valtioiden toimintaa, että Lamorin palveluille on yksinkertaisesti enemmän nykymaailmassa kysyntää, kuin ennen. Vaikka tarve tuskin on edes lisääntynyt merkittävästi, kyse on ennen kaikkea siitä, että ympäristöä suojellaan koko ajan enemmän ja enemmän, mikä näkyy suoraan Lamorin kassassa.

Osinkoakin yritys pyrkii jakamaan, tosin kasvuinvestoinnit ovat ykkösprioriteetti, joten etenkin seuraavina vuosina jäänee sivurooliin Lamorin kasvutarinassa, vaikka sitä tullaan pienissä määrin varmasti myös jakamaan. Osinkotuottoprosentti jäänee kuitenkin yhteen tai sen alle lähivuosina.

Lamorin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Lamor pyrkii keräämään noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla annissa 7 266 253 uutta osaketta. Mukana on tuttuun tapaan yleisöanti, instituutioanti sekä myös henkilöstöanti, josta työntekijät voivat ostaa osaketta 10% alennettuun hintaan.

Yleisöannissa tarjotaan osaketta noin 4,83 miljoonalla eurolla, henkilöstöannissa n. 900 000 eurolla ja loput – eli leijonan osa – n. 29,5 miljoonaa euroa menevät institutionaalisille sijoittajille. Yleisöanti ei ole pienimmästä päästä, mutta tullaan todennäköisesti ylimerkitsemään merkittävästi – tällä kertaa tosin instituutioantiin uskon olevan vielä enemmän tunkua yrityksen mielenkiintoisen toimialan takia.

Tästä viestii myös ankkurisijoittajina toimivat Danske Invest Suomi Osake -rahasto, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Mandatum Asset Management ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, jotka ovat lähes kaikki tuttuja tekijöitä osakeanteja tänä vuonna seuranneille. Näiden institutionaalisten sijoittajien osuus koko annista on n. 19,5 miljoonaa euroa eli yli puolet koko annin koosta.

Samalla kukaan pääomistajista (perustajasuvun Larseneistä ja yrityksen johtajista lähtien) ei myy annissa nykyisiä osakkeitaan, joten kaikki yrityksen varat annin kulujen jälkeen menee yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen ja skaalaamiseen. Kuten viime osakeanneissa on tullut selväksi – tämä on aina positiivinen merkki annissa kuin annissa.

Syyt antiin ovatkin positiivisia, sillä ykkösprioriteettina annissa on Lamorin pääomarakenteen vahvistaminen, joka luo yritykselle paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaansa muun muassa rahoittamalla uusia laajoja projekteja, investoimalla teknologioihin ja laajentamalla yrityksen maantieteellisiä verkostoja. Kaikki raha siis menee ennen kaikkea siihen, että yhtiö pystyy toimittamaan tilauskantansa mukaisesti kaiken ajallaan ja kasvamaan senkin yli.

Suomalainen yksityissijoittaja voi osallistua antiin tuttuun tapaan Dansken verkkopalvelussa (millä tahansa suomalaisen pankin pankkitunnuksilla) ja Nordnetin asiakkaat voivat osallistua antiin Nordnetissä ja minimimerkintä annissa on 150 osaketta, joka tekee 724,5 euroa.

Osallistunko minä Lamorin osakeantiin?

Vahva kyllä. Osallistun Lamorin osakeantiin n. 5000 eurolla. Vaikka Lamorin anti ei ole halvimmasta päästä, on sen liiketoiminta kuitenkin niin uniikkia, korkeiden vallihautojen ympäröimää, että megatrendeistä hyötyvää, että haluan tässä mukana olla. Myös tulevaisuuden näkymät Lamorilla ovat tällä hetkellä erittäin positiiviset, vaikka tilauskannan näin rakettimainen kasvu tuskin jää pysyväksi ilmiöksi yrityksen tavoitteista huolimatta.

Tämän lisäksi Lamorin listautumissyyt ovat yksinkertaiset ja aidosti järkevät. Yritys haluaa kasvaa ja tarvitsee siihen lisää rahaa. Usein kustannustehokkain tapa tähän onkin pörssilistautuminen ja tarvittaessa lisärahoituksen hakeminen vapailta markkinoilta, joka Lamorin tilanteessa tosin tuskin on ajankohtaista moneen vuoteen annin jälkeen. Yrityksellä on selkeä focus tekemisessään niche-alalla, joka on usein hyvä merkki yrityksen menestymisen kannalta.

Yhteenveto Lamorin listautumisesta

Lamorin osakeanti on tilaisuus olla mukana harvinaisessa bisneksessä, joka on kuitenkin kooltaan maailmanlaajuisesti valtava. Tarina on uskottava ja niin liikevaihdon kuin liikevoiton kasvua on hyvin realistista odottaa lyhyelläkin aikavälillä. Samalla haluan kuitenkin edelleen muistuttaa siitä, että elämme tällä hetkellä edelleen pörssin huippuhetkiä. Markkina on tällä hetkellä edelleen äärettömän kuuma ja jokaisessa listautumisannissa on tällä hetkellä hieman ilmaa (aivan kuten osakkeiden hinnoissa ylipäätänsä).

Lamorin anti ei olekaan siis millään tavalla edullinen, mutta tulevaisuudenlupauksiin verrattuna järkevän hintainen, että näen sen potentiaaliseksi niin pikavoittojen kuin pitkän aikavälinkin sijoituskohteeksi. Yritys on uuden äärellä, joka toki lisää yrityksen riskiä, koska kasvustrategiat lisäävät aina riskejä – oli valmis tilauskanta kuinka iso tahansa.

Lamorissa on myös hyvä muistaa se, että usein yrityksistä, joiden markkinoille on vaikea tulla, saatetaan usein maksaa hieman kalliimpaa hintalappua jo pelkästään liiketoiminnan riskisyyden ollessa tavallisia syklisiä yrityksiä pienempiä. Samalla Lamor on myös ns. ”varma” kasvuyhtiö, joka pienentää sen riskiä tavallisten tarinoihin perustuviin kasvuyritykseen verrattuna.

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

8 kommenttia artikkeliin ”Lamor listautumisanti-analyysi”

 1. Onko öljy-yhtiöillä jokin velvoite korjata vauriot jos ja kun niitä tulee, ja ostavat tämän palvelun sitten Lamorin kaltaiselta firmalta tapaturman sattuessa / tekevät sopimuksen siltä varalta jos jotain tapahtuu?

  Koitan miettiä miksi yritykset ostaisivat Lamorin palveluita, miten yritykset hyötyy taloudellisesti jätteenkäsittelystä ja vedenkäsittelystä? Vai harjoittavatko tätä vain hyvää hyvyyttään?

  En tiedä alasta juuri mitään joten kysymykset voi olla tyhmiä. Mantra ”älä sijoita sellaiseen mitä et ymmärrä” soi päässä mutta tällaisessa haluaisin olla mukana. Minulla on vain tästä alasta jäänyt sellainen kuva että kukaan ei halua olla mukana tässä jätteenkäsittely ja öljyvaurioiden korjaus ”bisneksessä” koska se on taloudellisesti tappiota yrityksille ja valtiolle ja monesti tapaturmat tapahtuu juuri sellaisilla vesillä ja maaperällä, jossa hallinnon ykkös- prioriteetti ei aina ole ympäristöystävällisyys..

  Täytyy perehtyä lisää, kiitos taas kirjoituksesta!

  Vastaa
  • Erittäin hyviä kysymyksiä ja tärkeitä tarkentamaan Lamorin liiketoiminnan tilannetta. Käytännössä tähän on käsittääkseni kaksi alueellista eri vaihtoehtoa.

   1) Esim. BP:n kaltaisissa öljykatastrofeissa tarkasti reguloiduilla alueilla, öljy-yhtiöt tosiaan joutuvat kuluttamaan miljardeja ja miljardeja vahinkojen torjuntaan ja siivoamiseen. Tämän lisäksi näitä vahinkoja torjuu niin non-profit organisaatiot kuin eri maiden viranomaiset.

   2) Vähemmän reguloiduilla alueilla taas rahat tulevat usein valtion kassasta eli Lamorin asiakaskunnasta löytyy niin valtiollisia toimijoita, kuin myösö yksityisiä yrityksiä. Valtiolliset toimijat ovat sinänsä kaksiteräinen miekka, sillä niiltä löytyy usein aika pohjaton kassa tällaisiin, mutta samalta poliittisia riskejä tämä sisältää varmasti juuri tyyliin Kuwaitissa.

   On ihan totta, että esim. Lamorin Persianlahden keikka on siitä harvinainen, että monesti tosiaan kehittyvillä mailla on vielä prioriteetit jossain muualla kuin luonnonsuojelussa. Mielestäni tämä on kuitenkin megatrendi, jolta kehittyvätkään valtiot eivät pysty välttämään ja mitä nopeammin ne kehittyvät, sen enemmän asioiden siivoaminen kiinnostaa. Ehkä nykyinen tilanne onkin mielestäni enemmän mahdollisuus kuin uhka Lamorille, koska asiat todennäköisesti menevät tästä eteenpäin vain paremmaksi.

   Vastaa
 2. Kiitos hyvästä analyysistä. Mitäs mieltä olet, onko omicronin aiheuttamalla epävarmuudella mitään vaikutusta tähän, jos pikavoittoja kalastelee?

  Vastaa
 3. Osallistuin 1000 osakkeella IPO:on. Firmalla on liki mailmanlaajuinen toimintaympäristö. Maailmassa kyllä puhdistustyötä riittää ja puhdas vesi on kohta maailmanlaajuinen ongelma ja tulevaisuudessa kiistojen (a sotien?) aihe. Mites on tämä muovin kerääminen, sitä riittää kaikkialla?

  Vastaa
  • Jep, markkinaa ja tekemistä Lamorilla on enemmän kuin tarpeeksi. Suurin haaste loputtomaan kasvuun Lamorilla on oikeastaan vain kaksi asiaa: oma kapasiteetti sekä se, että löytyykö maailmasta tarpeeksi tahoja, jotka haluavat palveluista makssa. Trendit ovat Lamorin puolella, mutta aika näyttää.

   Vastaa

Jätä kommentti