Lifa Air -listautumisanti analyysi

Lifa Air:n listautuminen tulee heti viime viikkoisen LapWallin perään ja samalla myös pörssin sentimentti näyttää kääntyneen huomattavasti positiivisempaan suuntaan, kun sota Ukrainassa on ottanut uudenlaisia kierroksia ja suuntia ja esim. S&P500 on noussut historiallisen lujaa ylöspäin. Lifa Air on äärimmäisen mielenkiintoinen listautuja, koska se on alalla, joka on kokenut räjähdysmäisen kasvun ja on nyt isojen kysymysmerkkien äärellä tulevaisuuden osalta.

Lifa Airin listautumisanti alkoi eilen keskiviikkona 30.3.2022 ja siihen voi osallistua viimeistään 8.4.2022 kello 16.30 mennessä. Anti voidaan aikaisimmin keskeyttää 6.4.2022. Kaupankäynti arvioidaan alkavan vasta 20.4.2022, vaikka listautumisannin tuloksen oletetaan olevan selvillä jo 12.4.2022.

Lifa Airin listautuu First North-listalle. Listautumisen pääjärjestäjänä toimii tuttuun tapaan Aktia Alexander Corporate Finance, jolla näyttää olevan erittäin vahva markkina-asema listautumisanneissa edelleen ja merkintäpaikkana toimii Nordnet.

Life Airin liiketoiminta

Lifa Airin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Lifa Airin osakkeen listautusmishinta: 3,4 €/osake
Lifa Airin markkina-arvo listautumisen jälkeen:  45 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2021: 17,8 miljoonaa euroa
Käyttökate (EBITDA) 2021: 5,9 miljoonaa euroa
P/E-luku 2021: 11

Osinkotuotto 2022: 0%

Perinteisillä mittareilla mitattuna Lifa Airin anti ei näytä laisinkaan huonolta. Kasvu on erittäin kovaa ja P/E-luku on lähellä 10. Pelkän fundamenttisijoittajan näkökulmasta anti onkin siis aivan järjettömän halpa! Katsotaankin siis, mistä Lifa Airin numerot kokonaisuudessaan muodostuvat.

Viime vuonna Lifa Airin liikevaihto kasvoi 65% ja sen käyttökate ja liikevoitto olivatkin erittäin kovalla tasolla. Tavoitteet, jotka Lifa Air on asettanut ovat seuraavat.

1) Keskipitkällä aikavälillä 25–30% liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti ja saavuttaa 60 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026.
2) Vähintään 20%  käyttökatemarginaali (EBITDA,%) – tällä hetkellä EBITDA% on yli 30%

Jos yritys pystyy kasvamaan tavoitteensa mukaisesti ja pitämään kannattavuutensa jatkossakin korkealla, on P/E 11 äärimmäisen edullinen hinta. Keskimäärin 25% vuodessa kasvavat yhtiöt arvotetaan n. P/E 25-40 tasolle – alasta riippuen. Kyse onkin ennen kaikkea jälleen siitä, onko kasvu ja kannattavuus tavoitteet aidosti realistisia. Tästä päästäänkin mielenkiintoisempaan kohtaan Lifa Airin antia, koska pelkkiä nykynumeroita ja tavoitteita katsoen, osakeanti on käytännössä täydellinen kunnari.

Korona ei näytä katoavan mihinkään, ja koska yli puolet Lifa Airin liikevaihdosta tulee edelleen maskeista, erittäin paljon on kiinni siitä, kuinka paljon maskeja jatkossa käytetään. Tässä on suuria kulttuurikohtaisia eroja Lifa Airin markkina-alueilla ja tuntuu, että Suomessa ainakin erittäin tunnollisesti käytetään edelleen maskeja. Mielenkiintoinen onkin Lifa Airin antama tämän vuoden liikevaihto- ja tulosarvio, jossa liikevaihtoarvio on 18-24 miljoonaa euroa.

Alimmillaan tämä olisi suhteellisen kaukana 25% liikevaihtokasvusta ja ylälaidassa yli tämän. Myös käyttökatteen osalta yhtiö arvioi, että se voi olla jopa ali tai selvästi yli viime vuoden tason. Näkyvyys liiketoimintaan näyttääkin tällä hetkellä olevan myös yhtiöllä harvinaisen heikko.

Lähde: Lifa Air- listautumisesitys

 

Jos kuitenkin korona katoaisi, häviäisi tai ihmisten maskien käyttö laskisi huomattavasti koronasta huolimatta, tämä näkyisi heti Lifa Airin kasvussa. On selkeää, että maskit ovat Lifa Airin liiketoiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä, ja jos maskien käyttö vähenee, ei mikään Lifa Airin tuote pysty korvaamaan niiden aiheuttamaa kasvua. Lifa Air onkin ennen kaikkea sijoitus sen puolesta, että elämme nyt jo uutta normaalia ja maskit ovat tulleet jäädäkseen. Yhtiö pyrkii kasvamaan etenkin ilmanpuhdistimilla, mutta niiden markkinan oletetaan globaalisti kasvavan n. 9% luokkaa, joka laittaa kysymysmerkin tavoitellun kasvun ympärille.

Vaikka perinteisen arvosijoittajan näkökulmaan Lifa Airin numerot toimivat, osinkosijoittaja ei Lifa Airista ainakaan heti saa iloa irti, sillä Lifa Air aikoo jatkossa keskittyä lyhyellä aikavälillä ennen kaikkea rahan investointiin liiketoimintaan, mutta saattaa keskipitkällä aikavälillä maksaa aikanaan osinkoa.

Lifa Airin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Lifa Air tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3 000 000 uutta osaketta, mutta kokonaisuudessaan annissa osakkeita voidaan laittaa tarjolle jopa 5 400 000 osaketta, joka on n. 40% koko yhtiön osakekannasta annin jälkeen. Tämä on erittäin suuri osuus, etenkin kun annissa puhuttaessa yhtiön toimitusjohtaja mainitsi Kauppalehdelle tekemässään haastattelussa, että yhtiö tarvitsee rahaa, nykyiset omistajat eivät. Kokonaan annissa yhtiö kerääkin onnistuessaan 18 miljoonan euron bruttotulot yhtiölle, jos kaikki lisäosakkeetkin merkitään. Tämä olisi yhtiölle merkittävä määrä lisärahaa ja parantaisi myös tasetta entisestään, Lifa Airin velkamäärä kun on kasvanut kannattavan kasvun mukana.

Listautumisen syyt ovat tuttuun tapaan kasvun kiihdyttämisellä ja kansainvälistymisellä. Ja kuten edellä mainittu, ilmanpuhdistumet ovat se, mistä Lifa Air pyrkii jatkossa kasvamaan erityisen paljon.

Nykyisistä osakkeenomistajista puheen ollen, tällä hetkellä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat yhtiön perustaja-toimitusjohtaja sekä sen tytäryhtiö Lifa Air Environmental Techonology Limited (josta suurimman osan omistaa toimitusjohtaja sekä Kiinan puolen hankintajohtaja ja yksi hallituksen jäsen).

Ankkurisijoittajiakin annissa on ja mukana ovat EAB-rahastot sekä SP-rahastoyhtiö, jotka merkkaavat osakkeita yhteensä 4,5 miljoonalla eurolla – maksimiannista siis vähän alle kolmanneksen. Annin kulut yhtiölle voivat nousta 1,5 miljoonaan euroon, jos kaikki osakkeet myyntiin tulevat. Tämä on merkittävän paljon Lifa Airin kokoiselle yhtiölle ja kaukana kustannustehokkaasta antijärjestelystä, vaikka annissa on mukana juuri listautuneiden pörssiyhtiöiden henkilöitä.

Minimimerkintä annissa on 150 osaketta (510 euroa) ja maksimi 30 000 osaketta (102 000 euroa). Lifa Airin antiin voi osallistua niin Nordnetin sivuilla suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Osallistunko minä Lifa Airin osakeantiin?

En osallistu, vaikka houkutus olisi erittäin suuri. Anneissa seuraan ennen kaikkea omistajien ja johdon tekoja, en sanoja. Lifa Airissa teot puhuvat mielestäni tällä hetkellä lievästi sanoja vastaan. Toimitusjohtaja sanoi suoraan antitilaisuudessa, ettei annissa nykyiset omistajat myy osakkeita – mikä on teknisesti totta, koska kukaan ei myy emoyhtiön osakkeita. Jos kuitenkin kaivaa syvemmälle, huomaa, että esimerkiksi toimitusjohtajan myynnit on piilotettu tytäryhtiön osakemyynteihin, joihin osa antirahoista käytetään yhtiön toimesta. Antiesitteestä nähdäänkin, että kyseessä on myös samanaikaisesti toimitusjohtajan tilipäivä, koska hän saa omistamistaan tytäryhtiön osakkeiden myynnistä n. 1,8 miljoonaa euroa, jotka yhtiö ostaa annista saaduilla rahoilla suoraan toimitusjohtajalta.

Tällaisesta tahattomasta tai tahallisesta totuuden vääristelystä jää aina vähän huono maku suuhun sijoittajan näkökulmasta, vaikka isossa kuvassa sillä ei välttämättä ole paljoa väliä yhtiön tulevaisuuden kannalta. Toisaalta osinkoja ei makseta nyt, vaan antirahat käytetään kasvuun. Vuonna 2020 yhtiö kuitenkin maksoi n. 20% tuloksestaan osinkoina. Nämä kaksi tekijää aiheuttavat sen, että itse antiin en osallistu, vaikka houkutus erittäin suuri onkin. Olen kuitenkin sijoitusurallani oppinut sen, että minun pitää luottaa johtoon 100%, jotta pystyn hyvin mielin yhtiöön sijoittamaan.

Samanaikaisesti kuitenkin anti on puhtaiden numeroiden kannalta äärimmäisen erinomainen. Vaikka uskonkin enemmän sanoihin kuin tekoihin, on mahdotonta sanoa, ettei Lifa Airin anti olisi äärettömän mielenkiintoinen mahdollisuus, koska jos yhtiön tavoitteisiin päästään, jokainen sijoittaja, joka antiin osallistuu nauraa matkalla pankkiin, jos yhtiön arvostustaso nousee lähemmäksi aidon kasvuyhtiön tasoja. Tällä hetkellä yhtiön on arvotettu alemmaksi kuin nollakasvun auto- tai lentoyhtiöt, mikä on lähinnä hämmentävää. Olisin itse omistajana todennäköisesti yrittänyt listata yhtiön kaksi kertaa kalliimmalla, jos yhtiön tulevaisuuden numeroihin olisin uskonut!

Yhteenveto Lifa Airin listautumisannista

Lifa Airin listautumisanti on erittäin kaksijakoinen. Samanaikaisesti Lifa Airin anti ei ole lähellekään ylihinnoiteltu, jos yhtiö tavoitteisiin pääsee, mutta samalla siinä on mielenkiintoinen riski siihen, että jos korona katoaa tai unohtuu, tulee yhtiölle jälleen tukalat oltavat kasvun kanssa. Jos kuitenkin maailma jatkaa samaa tahtia eteenpäin kuin nytkin, Lifa Airin anti on ihan aidosti edullinen ja erittäin potentiaalinen keskipitkällekin aikavälille.

Ilmanlaadun trendi tulee todennäköisesti pysymään vahvana, vaikka korona unohtuisikin, koska ihmiset ovat tulleet entistä tietoisemmaksi ilmanlaadusta. Vaikka en virologi olekaan, tuntuisi myös oudolta, jos korona johonkin katoaisi, koska se on niin pitkään jyllännyt enemmän kuin hyvin viruksen puolesta. Samaan aikaan muutamassa kohdassa antia Lifa Airin anti herättää hieman kysymysmerkkejä ja isossa kuvassa sanoisin silti, että anti jää selvästi negatiivisen puolelle nykymaailman tilanne huomioonottaen.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksistani.

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Twitter
Omavaraisuushaaste Instagram

2 kommenttia artikkeliin ”Lifa Air -listautumisanti analyysi”

  1. Teit oikean päätöksen. Talossa seuranneena voi sanoa, että mihinkään ei voi luottaa heidän toiminnassaan. Nehän on uittanut jo nyt miljoonia itselleen Kiinaan. Ostivat kymmeniä ala-arvoisen laatuisia hengenvaarallisia ”tuotantokoneita” miljoonilla euroilla ja kuitenkin maksoivat niistä kiinassa todellisuudessa arviolta 300-500.000€. Se on helppoa kun on noita kavereita kiinassa. Teimme töitä järkyttävissä oloissa, laittomasti varastotiloista tehtaaksi muutetuissa tiloissa kesäisin jopa 50C lämpötilassa. Työturvallisuudesta ei välitetty paskaakaan ja viranomaisia kusetetaan, minkä ehtivät.

    Vastaa

Jätä kommentti