Medicortex listautumisanti-analyysi

Medicortexin listautumisanti on tuulahduksia viime vuoden listautumisanneista, joissa jo hieman pitempään tutkimusta tehneet start-upmaiset yhtiöt listautuvat pörssiin. Toisin kuin viime vuonna, nyt pörssi on ollut erityisen ankea juuri tulevia ja nykyisiä kasvuyhtiöitä kohtaan.

Medicortexin listautumisanti alkoi jo maanantaina  13.6.2022 ja siihen voi osallistua viimeistään keskiviikkona 22.6.2022 kello 16.30 mennessä. Anti voidaan aikaisimmin keskeyttää 20.6.2022, mikäli kysyntä on korkeaa ja anti ylimerkitään, mikä on epätodennäköistä markkinatilanteen takia. Kaupankäynti osakkeella arvioidaan alkavan 30.6.2022 eli yli viikon annin sulkeutumisen jälkeen.

Anti on mielenkiintoinen siitä, että Medicortex ei käytä listautumiseen pääjärjestäjää tai vakauttamisjärjestelyjä vaan vain neuvonantajaa (joka on Göteborg Corporate Finance) sekä tietenkin listautumispaikkana tutusti Nordnetiä, joka tarjoaa listautumista myös ruotsalaisille ja tanskalaisille sijoittajille.

Medicortexin liiketoiminta

Medicortexin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Medicortexin osakkeen listautusmishinta: 0,5 €/osake
Medicortexin markkina-arvo listautumisen jälkeen: 15,65 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2021: 0 euroa
Liikevoitto 2021: – 744 000 euroa
P/E-luku 2021: Negatiivinen

Osinkotuotto 2022: 0%

Luvut ovat tuttuja kaikille pitempään listautumisanti-analyysejäni lukeville. Samankaltaisia lukuja pöytään tarjoilivat esimerkiksi Nanoform, Bioretec sekä Betolar viimeisen kahden vuoden aikana.

Medicortexia ei voikaan arvioida oikein kuin markkina-arvolla, joka on pienin, mitä olen koskaan sijoitusurani aikana nähnyt listautumisanneissa. Sama pätee osakkeen listautumishintaan ja uskonkin, että yhtiö on tarkoituksella laskenut listautumishinnan osakkeen arvon erittäin pieneksi, jotta yksityissijoittajilla olisi erittäin pieni kynnys lähteä tarinaan mukaan. On hyvä huomata, että aiemmin Medicortexiin on yksityissijoittajana voinut sijoittaa ja tällöin markkina-arvo oli hieman matalampi – 12,2 miljoonaa euroa.

Koska Medicortex ei vielä myy mitään, vaan on puhtaasti vielä tutkimuksen tasolla, tärkeintä sijoittajan onkin ymmärtää, mitkä ovat seuraavat askeleet ja tavoitteet Medicortexin tarinassa.

Medicortexilla on tarkoitus lanseerata ensimmäinen potentiaalinen tuote markkinoille menestyksellisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Medicortex arvioikin, että ensimmäinen biomerkkiaineeseen liittyvän tuotteen lanseeraus tapahtuu vuoteen 2025 mennessä kokomarkkinan olevan vähän alle 3 miljardia dollaria silloin.

Kuten numeroista voidaan laskea, olisi parin prosentinkin markkinaosuus isosta markkinasta merkittävä (5%:n markkinaosuus tekisi n. 50 miljoonan liikevaihdon yritykselle). Jos yhtiö pystyisi saavuttamaan tämän liikevaihdon, olisi tämänhetkinen markkina-arvo yhtiölle erittäin edullinen ja sijoittaja todennäköisesti saisi sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin. Tässä on kuitenkin erittäin iso jos, sillä yhtiön tuote on vasta kehitysvaiheessa ja markkinoille pääseminen tulee tarvitsemaan erittäin paljon kasvu- ja markkinointipanostuksia, jotka todennäköisesti vaativat enemmän rahaa kuin Medicortexilla on kassassa listautumisen jälkeen.

Medicortex olikin käytännössä pakotettu listautumaan epäsuotuisasta markkinatilanteesta huolimatta, sillä yhtiöllä oli vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen jälkeen varoja jäljellä alle 300 000 euroa. Tämä on tärkeää, sillä yhtiö teki viime vuonna tappiota yli 700 000 euroa ja ilman listautumista yhtiöltä olisi todennäköisesti loppuneet rahat kesken.

Nykyisellä tappiotahdilla annista saatavat rahat kuitenkin riittävät juuri vuoteen 2025 asti, jolloin tilanteesta riippuen todennäköisesti yhtiö tarvitsee lisää rahaa joko uusia osakkeita myymällä tai velkaa ottamalla. Jos listautumisanti kuitenkin epäonnistuu, saattaa Medicortexin tarina olla lopussa, sillä sillä ei ole vielä tällä hetkellä muita tapoja löytää rahoitusta.

Kuten yhtiö esitteessänkin toteaa, sen tarkoitus on jatkaa aivovaurioiden tunnistamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä ilman varmuutta rahoituksesta kyseiseen toimintaan. Koska yhtiö on tappiollinen ja sillä ei ole vielä liikevaihtoa eli on epävarmaa, onnistuuko Medicortex kaupallistamaan tuotetta tai palvelua ollenkaan.

Lisäksi on epävarmaa, että tuotteista tai palveluista saatavat mahdolliset myyntitulot riittävät kattamaan sekä kehityskustannukset että listautuneen yhtiön hallinnointiin liittyvät kustannukset. Nämä edellä mainitut seikat muodostavat merkittävän riskin, jota sijoittajana ei kannata väheksyä. Medicortex on erittäin korkean riskin sijoitus, jossa on suuri riski menettää kaikki sijoittamansa rahat, mutta onnistuessaan moninkertaistamaan rahat.

Kasvuyhtiönä ja taloudellisesta tilanteestaan johtuen Medicortex ei luonnollisesti aio maksaa osinkoa lähitulevaisuudessa, vaan se keskittyy keskipitkälläkin aikavälillä tuotekehitystoimintaansa sekä liiketoimintansa kehittämiseen.

Medicortexin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Medicortexin listautumisannin syy on perinteisen listautumisjargonin sijaan suhteellisen yksinkertainen: mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan ja tutkimuksen jatkuvuus. Listautuminen myös helpottaa lisärahoituksen hankkimista jatkossa, jos yhtiö haluaa tehdä pörssissä ollessaan uusia osakeanteja kerätäkseen lisärahoitusta, jos tutkimukset ja tuotteistus onnistuu vuoteen 2025 mennessä.

Medicortex arvoikin, että annista saatavat varat riittäisivät ensimmäisen tuotteen prototyypin kliinisen testauksen loppuun asti siten, että seuraavassa vaiheessa voitaisiin edetä viranomaishyväksynnän hakemiseen.

Yleisöannissa tarjotaan poikkeuksellisesti huomattavasti enemmän osakkeita kuin listautumisannissa – yhteensä 4,8 miljoonaa osaketta, joka tekee 2,4 miljoonaa euron edestä osakkeita. Kuten mainittu, näitä osakkeita tarjotaan suomalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille sijoittajille. Anti on siis suhteellisen pieni. Instituutioannissa tarjolla taas on pelkästään 1,2 miljoonaa osaketta eli n. 600 000 euron edestä.

Yhtiöllä on myös ylikysyntätilanteissa mahdollista laittaa jakoon enemmän osakkeita miljoonan euron edestä. Annissa ei ole lainkaan ankkurisijoittajia ja nykyisetkään omistajat eivät osakkeitaan myy. Tämän lisäksi nykyiset osakkeenomistajat mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja, joka omistaa lähes 50 % yhtiön osakkeista, eivät saa osakkeitaan myydä seuraavaan 12 kuukauteen.

Minimimäärän osakkeiden merkkautumisen jälkeen Medicortex saisikin varoja noin 2,5 miljoonaa euroa, kun 3 miljoonasta eurosta lasketaan pois 500 000 euron listautumiskulut. Vaikka puolen miljoonan listautumiset kulut ovat suhteessa halvat, on se silti 17% koko annista saatavasta rahasta, mikä on merkittävä Medicortexin kaltaiselle yhtiölle. Jos yhtiö jatkaa saman tason tappiollisena kuin viime vuonna, riittää 2,5 miljoonan kulut aika tasan kolme vuotta ensimmäisen tuotteen lanseeraukseen asti.

Minimimerkintä yleisöannissa on 1000 osaketta (500 euroa) ja maksimi 199 999 osaketta (99 999,5 euroa). Medicortexin antiin voikin osallistua tuttuun tapaan Nordnetin sivuilla kaikilla suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Osallistunko minä Medicortexin osakeantiin?

En. Medicortexin kaltaiset yhtiöt, joilla ei ole juuri vielä liiketoimintaan, vaan lähinnä lupaus tuotteesta ja liiketoiminnasta eivät kuulu sijoitusstrategiaani. Tämän lisäksi yhtiö on niin korkean sijoitus, että se on erittäin kaukana omasta sijoitusfilosofiastani.

Tästä huolimatta toivon Medicortexille menestystä annissa, sillä Suomessa ei ole koskaan liian paljoa lääketieteen huippututkimusta, joka on patentti- ja immateriaalisuojattua.

Yhteenveto Medicortexin listautumisannista

Medicortexin kaltaisia listautumisia nähtiin vuonna 2020 ja 2021 huomattavasti enemmän kuin tänä vuonna, mutta erona oli se, että ne olivat huomattavasti kalliimmin hinnoiteltuja kuin Medicortex. Medicortexin listautumisaika onkin yhtiön kannalta vuoden liian myöhään, mutta samalla kuitenkin riskisijoittajalle huomattavasti parempi.

Medicortexin kaltaiset sijoitukset ovat aitoja korkea riski – korkea mahdollinen tuotto -sijoituksia ja nyt osakkeen hinnan ollessa maltillinen pörssikuplien puhjettua, tähänkin sijoitukseen pääsee huomattavasti halvemmalla kiinni, jolloin myös mahdollisen kunnarin osuessa kohdalle, voitot ovat huomattavasti suurempia.

Toki yhtiössä olevat riskit ovat myös heikon taloustilanteen takia huomattavasti korkemmat kuin minkään moneen vuoteen listautuneen yhtiön kohdalla ja sijoittajan kannattaa olla äärimmäisen tietoinen tästä.

Täytyy loppuun sanoa, että olen positiivisesti yllättynyt suomalaisten yhtiöiden rohkeudesta listautua pörssiin, sillä ensi viikolla vuorossa on jälleen uusi listautumisanti, vaikka pörssi vuotaa verta kovempaa ja pitempään kuin vuosikausiin!

Viime aikoina on kysytty myös päivitettyä näkemystäni korkojen ja inflaation suunnasta sekä sijoitusteni päivityksestä, ja nämä ovat molemmat tulossa heinäkuun alussa, kun pääsen kesälomille ja saan kirjani käsikirjoituksen viimeisen version vihdoin samalla palautettua kustantajalle.

Edit 28.6.2022: Harvinaista kyllä Medicortex peruu listautumisanti-analyysinsä, koska sijoittajia ei löytynyt tarpeeksi.

P.S. Muista myös katsoa listautumisanneista usein kysytyt kysymykset ennen antiin osallistumista!

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

Jätä kommentti