Medpace sijoituskohteena – syväanalyysi

Syväanalyysitekstisarja on ehtinyt jo viidenteen osaan ja tänään vuorossa onkin varmasti monelle täysin vieras yritys – oman salkkuni isoin pörssiomistus – Medpace Holdings. Aiemmat analysoimani yhtiöt löydät alta.

Talenom sijoituskohteena syväanalyysi
Aallon Group sijoituskohteena syväanalyysi
Qt Group sijoituskohteena syväanalyysi
Kempower sijoituskohteena syväanalyysi 

Seuraavana syväanalyysilistallani löytyykin siis Medpace. Kuten edellisetkin syväanalyysit, tämäkin teksti tulee olemaan pitkä ja ennen kaikkea tulee keskittymään Medpacen liiketoimintaan ja sen ymmärtämiseen. Numeroita käytän vain silloin, kun se on tarpeellista liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen.

Ota mukava asento ja syvenny lääketieteen ihmeelliseen maailmaan!

Medpace Holdingsin liiketoimintamalli

Medpace Holdings (jatkossa vain Medpace) on yhdysvaltalainen vuonna 1992 perustettu CRO-yhtiö. Yhtiön perusti Dr. August J. Troendle, joka edelleen tänä päivänä – 31 vuotta perustamisen jälkeen – toimii yhtiön toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana. Medpace pitää pääkonttoriaan Ohion Cincinnatissa. Yhtiö listautui pörssiin vasta vuonna 2017. Tänä päivänä yhtiö tekee jo 1,3 miljardin dollarin liikevaihtoa vuodessa ja työllistää yli 5 600 ihmistä.

CRO tulee sanoista Contract Research Organization, joka tarkoittaa suomeksi lääkealan tutkimuspalveluyritystä. Käytän tekstissä jatkossa sanaa CRO aina toimialasta puhuttaessa eli on hyvä ymmärtää, mitä CRO käytännössä tarkoittaa.

Mitä CRO-yhtiöt siis tarkalleen tekevät lääketieteen kentällä? Lääkeyhtiöiden (kuten Orion ja Pfizer) vastuulla on rahoittaa suuri osa lääkekehityksestä, mutta ne eivät toteuta kaikkia vaiheita lääkkeen hyväksymiseen johtavassa prosessissa itse. Töitä ulkoistetaan enenevässä määrin lääkealan tutkimuspalveluyrityksille. CRO-yhtiöt siis tekevät käytännössä osan työstä, mikä ennen kuului lääkeyhtiöille uusia lääkkeitä kehittäessä. Alla löydät lääkekehityksen klassisen prosessin – Medpace pystyy auttamaan lääkeyhtiöitä missä tahansa vaiheessa tai tarvittaessa kaikissa vaiheissa.

Lähde: Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Hyvä huomata, että vaiheet etenkin viranomaisen hyväksynnän ympärillä eroavat prosessina hieman eri maantieteellisillä aluilla, kuten Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta kehityksen osalta askeleet ovat aina samankaltaiset.

Koska lääkkeiden hyväksyminen onkin ajan kuluessa vaatinut koko ajan laajempia ja kalliimpia kliinisiä tutkimuksia viranomaishyväksymisen eteen, tämä on aiheuttanut kustannuspainetta lääkeyhtiöille. Kehitettäväksi otettujen lääke-ehdokkaiden hyväksymisprosentit on edelleen äärimmäisen pieniä, mikä johtaa siihen, että lääkeyhtiöt pyrkivät säästämään tutkimuskuluissa. Lääkeyhtiöt pyrkivätkin hallitsemaan näitä nousevia kustannuksia ulkoistamalla töitä CRO-yhtiöille, koska ne pystyvät juuri vain tähän prosessiin keskittyessään tekemään työn tehokkaammin.

CRO-yhtiöt ovat vähän siis kuin koodaritalot IT-puolella. Harva yritys enää 100%:sesti pitää omaa koodariporukkaa, vaan usein isotkin projektit ulkoistetaan kehityksen osalta CGI:n, GoForen, Vincitin, Digian jne. kaltaisille yrityksille juuri kustannuksenhallinnan takia. CRO-yhtiöt ovat osa tätä isoa ulkoistamisen trendiä, joka näkyy lähes kaikilla toimialoilla.

Medpace ansaitseekin palkkiota asiakassopimuksissa mainittujen palveluiden suorittamisesta. Medpace laskuttaa kahdella tapaa – joko kiinteillä palkkioilla tai palveluyksikkömallin mukaan (esim. jos yhtiö tekee vain jonkun tietyn osan lääkkeen kehityksestä, eikä kokonaisuutta).

Lääkekehitys on pitkä prosessi, joten asiakkaitten kanssa tehdyt sopimukset kestävät muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin, riippuen siitä missä vaiheessa lääke kehityksessä on. Usein lääkekehityksessä lääkeyhtiöllä jää kuitenkin tyhjä arpa, jolloin Medpace laskuttaa vain sen verran, mitä tarvitaan tutkimuksen lopettamiseen yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.

Sen lisäksi, että Medpace toimii CRO-yhtiönä, sillä on myös oma CRA-ohjelma eli se siis kouluttaa nollasta uusia kliinisen tutkimuksen koordinaattoreita trainee-polun kautta, vaikka ihmisellä ei olisi aiempaa kokemusta alasta. Tämä on poikkeuksellinen trainee-ohjelma CRO-yhtiölle ja tärkeä osa, kun puhutaan Medpacen kilpailueduista myöhemmin tekstissä.

On vielä yksi tärkeä asia, joka Medpacesta pitää ymmärtää. Se ei tee kuin vähän töitä ns. Big Pharmalle eli lääketieteen alan jäteille. Medpace on keskittynyt ennen kaikkea pieniin lääke start-upeihin sekä keskikokoisiin lääkealan yhtiöihin ja niiden auttamiseen. Keskittyminen on osa Medpacen strategiaa, eikä sen tavoitteena ole edes kasvaa isojen lääkeyhtiöiden CRO-yhtiöksi, vaan se pyrkii pitämään keskittymisen jatkossakin kasvavassa pienten ja keskisuurten lääkeyhtiöiden CRO-markkinassa.

Maantieteellisesti Medpace on laajalle hajautunut ja pyrkiikin toimimaan kaikilla maantieteellisillä alueilla, jossa korkean tason lääkekehitystä tehdään, kuten kartasta näkee.

Huom – kartta on ajalta ennen Ukrainan sotaa ja Medpace ei enää toimi Venäjällä, vaan on sulkenut Venäjän toimintonsa. Tämä oli ilo nähdä ja mukava plussa, koska moni yhdysvaltalainen ja globaali yhtiö ei näin tehnyt.

Kuten kartasta kuitenkin näkee, yhtiö toimii keskimäärin kaikkialla kehittyneessä maailmassa Kiinaa ja Venäjää lukuun ottamatta. Tähän syynä yhteishuolet niin poliittisesta kuin regulatiivisesta ympäristöstä. Euroopassa Medpacella ei ole Suomen toimistoa, mutta yhtiö tekee silti töitä myös suomalaisille lääkeyhtiöille.

Vaikka yhtiö toimii globaalisti, on se edelleen vahvasti USA:lainen yhtiö ja 80% liikevaihdosta syntyy edelleen USA:n liiketoiminnoista. Eurooppa vastaa noin 10% Medpacen liikevaihdosta ja muu maailma loppua 10%:ia. Tätä selittää pitkälti myös se, että USA:ssa lääkkeiden kehittämiseen käytetään huomattavasti enemmän rahaa kuin muualla maailmassa. Yhdysvalloissa kun myös lääkkeet ovat kalliimpia kuin muissa maissa.

Medpacen toimiala

CRO-toimialana on käytännössä kasvanut koko ajan samalla, kun uusia lääkkeitä kehitetään. Ala onkin kasvanut erittäin nopeasti siitä lähtien, kun se syntyi 70-80-luvun taitteessa. 1990-luvulla alan markkina kasvoi 15-20% vauhtia ja 2000-luvun alussa ala kasvoi 13%:n tahtia, samalla kun lääketeollisuuden budjetti kasvoi vain 9%:n vuositahtia. Tämä kertookin siitä, että lääketeollisuus alkoi todenteolla 2000-luvun alusta lähtien ulkoistamaan koko ajan enemmän lääkekehityksestään CRO-yhtiöille.

Tänä päivänä CRO markkinan odotetaan kasvavan erilaisten arvioiden mukaisesti 7-13% vuodessa aina vuoteen 2032 asti. Tämä on yhdistelmä koko ajan kasvavista lääkekehityksen kustannuksista sekä edelleen kasvavasta ulkoistuksen määrästä. Toimialana CRO-markkina onkin houkutteleva, koska lääkekehitykseen käytetyt rahat tulevat todennäköisesti kasvamaan maailmassa tästä ikuisuuteen. Tämän hetkisen arvion mukaan lääkeyhtiöt ulkoistavat n. 50% kaikesta mahdollisesta kehityksestä CRO-yhtiöille, joten pelkästään tässä osuudessa on vielä kasvatettavaa.

On arvioitu, että Yhdysvalloissa toimivan lääkkeen kehittämisen koko elinkaari aina hyväksymiseen maksaa keskimäärin 2,5 miljardia dollaria. Kyllä vain. Yhden lääkkeen elinkaaren kehitys on näin kallista. Kustannukset myös vain nousevat vaatimusten ja regulaatioiden koko ajan tiukentuessa, joka kasvattaa markkinaa edelleen.

Toimiala on globaalisti edelleen suhteellisen hajautunut ja maailmassa on noin 1100 CRO-yhtiötä. Kuten kaikki muutkin korkean osaamisen alat, myös CRO-toimiala kokee konsolidoitumista eli etenkin isommat yhtiöt ostavat pienempiä pois.

Medpace on tehnyt vain neljä pientä yritysostosta sen koko kehitysuran aikana – viimeksi yli 10 vuotta sitten eli se pyrkii kasvamaan ennen kaikkea orgaanisesti liiketoimintansa avulla. Arviolta top10 yhtiöt hallitsevat n. 55% CRO-markkinasta globaalisti ja markkina on tällä hetkellä n. 82 miljardia euroa. Kymmenen vuoden päästä markkinan arvioidaan olevan jo yli 200 miljardin euron kokoinen.

Kooltaan Medpace on markkinoiden 9. suurin toimija globaalisti. Medpacen liiketoiminnan top10 näyttää seuraavalta liikevaihtojen osalta:

1. Labcorp (n. 14,8 miljardia euroa)
2. IQVIA (n. 14,4 miljardia euroa)
3. ICON PLC (n. 7,7 miljardia euroa)
4. PPD, Inc. (n. 7,2 miljardia euroa)
5. Wuxi Apptec (n. 5,7 miljardia euroa)
6. Syneos Health (n. 5,41 miljardia euroa)
7. Charles River (n. 3,98 miljardia euroa)
8. Parexel (n. 2,4 miljardia euroa)
9. Medpace (n. 1 miljardi euroa)
10. Medidata Solutions (n. 700 miljoonaa euroa)

Kuten siis huomaat, vaikka toimiala on keskittynyt, Medpace on edelleen toimialalla suhteellisen pieni toimija – etenkin markkinan kokoon nähden. Vaikka se top10:iin kuuluukin. Ja isoimmalla Labcorpillakaan ei ole hallussa kuin alle 20% markkinasta.

Markkinan koosta on hyvä kuitenkin muistaa, että kymmenen vuoden päästä koko 200 miljardin markkina ei ole Medpacelle tähtäimessä, koska valtaosan tästä markkinasta synnyttää Big Pharma-yhtiöt. Jos Medpace pitää asiakas-mixinsä samankaltaisena kuin nykyään, Medpacen markkinan koko on kymmenen vuoden päästä noin 70 miljardia – kasvuvaraa noin miljardin liikevaihdon yhtiöllä siis edelleen on pelkkään orgaaniseenkin kasvuun ilman yritysostoja.

Mielenkiintoinen yksityiskohta CRO-toimialassa on se, että suurin osa alan toimijoista ei ole pörssilistattuja, vaan yksityisomisteisia. En tiedä tarkalleen, mistä tämä johtuu, mutta ainakaan listautuessaan edes sijoittajat eivät nettikeskusteluja lukiessa pitäneet Medpacen listautumista millään tavalla hyvänä ideana – pitkälti asioiden takia, joita itse pidän yhtiön vahvuuksina (eli omistusrakenteesta johtuen).

Medpacen strategia ja tavoitteet

Toisin kuin suurin osa suomalaisista yhtiöistä, Medpace ei anna keskipitkän aikavälin tai pitkän aikavälin tavoitteita numeraalisesti. Tämä on suhteellisen tavallista yhdysvaltalaisissa yhtiöissä ja sen sijaan Medpace kertoo tulevan vuoden ohjeistuksensa yleensä vain aina tilikauden alussa. Tätä ohjeistusta myös korjataan tarvittaessa usein aina osavuositulosten yhteydessä. On siis sijoittajan omalla vastuulla arvioida yhtiön kasvun kestokykyä ja tulevaisuutta, sekä siihen soveltuvaa arvostusta. Medpacesta voi sanoa sen, että se antaa kokemukseni mukaan aina erittäin konservatiivisia arvioita vuoden alussa, joten yllättävissäkin markkinatilanteissa alkuvuoden ohjeistuksesta on voinut pitää kiinni.

Suomen markkinoihin tottuneelle on myös hyvä muistaa, että positiivisia tai negatiivisia tulosvaroituksia ei aina tarvitse kertoa Suomen tapaan etukäteen, vaan yhtiö pystyy julkaista tuloksensa ja samaan aikaan antaa tulosvaroituksen (oli se positiivinen tai negatiivinen). Usein Yhdysvalloissa negatiivisia tulosvaroituksia ei tehdä finanssivalvonnan pelosta, vaan osakkeenomistajien joukkokanteiden pelosta.

Toisaalta positiiviset tulosvaroitukset oman kokemukseni mukaan tehdään paljon useammin osavuositulosten yhteydessä, eikä kuten Suomessa erikseen ennen osavuosituloksen julkaisemista. Medpacekin on viimeisen neljän vuoden aikana antanut monta positiivista tulosvaroitusta eli virallisesti vain ”nostanut ohjeistusta” osavuosituloksen yhteydessä. Tulosvaroitukset eivät olekaan yhtä yleinen näky USA:ssa kuin Suomessa.

Tämä numeraalisten tavoitteiden puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Medpacella olisi strategiaa pitkälle aikavälille. Medpace pyrkii kasvamaan myös jatkossa ennen kaikkea seuraavilla strategian palasillaan.

 1. Kurinalainen ja integroitu täyden palvelun toimintamalli, jossa asiakas voi tilata koko lääkekehityksen tai vain osan Medpacelta.
 2. Terapeuttinen asiantuntemus, joka kattaa kaikki alueet, jotka ovat yksi suurimmista, monimutkaisimmista ja nopeimmin kasvavista lääkekehityksen alueista.
 3. Vakiintunut hyvä maine ydinasiakassegmentin (pienten ja keskisuurten yritysten) preferoituna kumppanina, joka perustuu kilpailijoita monipuolisempaan lähestymistapaan. Tämän segmentin oletetaan myös kasvavan eniten tulevaisuudessa.
 4. Asiakaskunnan pitäminen monipuolisena sekä keskittymättömänä (alla olevan kuvan mukaisesti).

Hieman kategorisoinnista.

1) Small Biopharma (pienet) lääkeyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden liikevaihto on alle 250 miljoonaa dollaria vuodessa.

2) Mid-sized (keskikokoiset) lääkeyhtiöt ovat niitä, joiden liikevaihto on yli 250 miljoonaa ja ne eivät kuulu top20 isoimpiin lääkeyhtiöihin


3) Large Pharma (isot) lääkeyhtiöt, ovat top20 lääkeyhtiöitä maailmassa liikevaihdoiltaan

Kuten näkee, pienet lääkeyhtiöt ovat valtaosa Medpacen asiakaskunnasta nyt ja jatkossa kasvua haetaan ennen kaikkea juuri pienistä ja keskisuurista yhtiöistä, koska ne ovat yksinkertaisesti kannattavampia. Isoilla yhtiöillä on usein neuvotteluvaraa, koska niiden projektit ovat isompia ja täten ne eivät ole yhtä kannattavia.

Lopuksi on vielä hyvä ymmärtää, miltä lääkemarkkinoiden kehitys näyttää per lääke ja missä on Medpacen keskittyminen ja pääosaaminen.

En ala jokaista kääntää erikseen, mutta joka tapauksessa selkeää on, että tällä hetkellä eniten lääkekehitystä tapahtuu syöpään, neurologisiin vaivoihin, ruuansulatukseen ja tulehduksiin liittyen. Nämä neljä selvästi isointa lääkekehitystrendiä ovat myös Medpacen pääalueita yhdessä immunologian ja sydän- ja verisuonitautien kanssa. Pelkästään syöpälääkkeiden kehityspalvelut olivat vuonna 2022 lähes 33% koko Medpacen liikevaihdosta.

Yleisimmät lääkekehityskohteet ovat siitä myös mielenkiintoisia, että niissä on paljon vielä tehtävää ja etenkin syöpään, neurologisiin vaivoihin ja ruuansulatukseen nykylääketieteellä on suhteellisesti vielä erittäin vähän aseita, joten nämä tulevat todennäköisesti pysymään korkealla pitkään – etenkin kun kaikkien näiden vaivojen määrä vielä lisääntyy yhteiskunnissa koko ajan.

Mitä seurata Medpacen liiketoiminnan kehittymisessä?

Muistatko vielä Silicon Valley Bankin? Yhtiöllä oli paljon myös Biopharma-asiakkaita, jonka takia sain pienen sydänkohtauksen, kun ymmärsin, mitä se tarkoittaa yli puolelle Medpacen sijoittajakunnasta. Etenkin kun pienet yhtiöt harvemmin hajauttavat käteisiään ja Biopharma yhtiöllä usein rahoituksen saanti on aina kiven alla, kuten muillakin start-up yrityksillä. Loppupeleissä tämä ei koitunutkaan ongelmaksi, kun Silicon Valley Bankin asiakkaiden rahat pelastettiin, mutta se muistutti itseäni siitä, mikä on Medpacelle tärkeintä – rahoitusympäristön muutokset.

Suurin uhka Medpacelle ei olekaan kilpailijat, vaan se, että juuri sen asiakaskannan rahoitusympäristö tiukentuisi niin merkittävästi esim. uuden finanssikriisin seurauksena, että yhtiön asiakkaiden rahoitushanat tukkeutuisivat. Tämä johtaisi dominoefektiin todennäköisesti lääke start-up-maailmassa, joka vähintään hidastaisi uusien lääkkeiden kehitystä merkittävästi ja projekteja lykättäisiin sekä yhtiöitä menisi konkurssiin. Sellaisenaan Medpacen toimiala ei olekaan defensiivinen, sillä finanssikriisin kaltainen rahoituskriisi näkyisi suoraan Medpacen liikevaihdossa kuin liikevoitossakin. Vahinko yrityksen liiketoiminnalle olisi täysin riippuvainen kriisin pituuden kestämisestä.

Medpacen strategian tähän mennessä olevan menestyksen takana on kolme asiaa:

1) Uusia lupaavia lääkeaihoita keksitään koko ajan lisää ja niiden löytämiseen laitetaan koko ajan enemmän rahaa, koska uusien menestyslääkkeiden kehittäminen on koko ajan hankalampaa, mutta samalla kannattavampaa

2) Myös yliopistotutkimuksessa löydetään koko ajan uusia lääkeaihoita, joista sitten perustetaan uusia lääke start-upeja, jotka tulevat Medpacen asiakkaaksi

3) Yhtiö pyrkii myymään ennen kaikkea koko lääkekehityksen palvelumallia, jossa koko prosessi on ulkoistettu Medpacelle. Nämä kokonaisasiakkuudet ovat houkuttelevia Medpacelle, koska ne tuovat liikevaihtoa pitempään, että ne ovat myös kannattavuudeltaan parempia tilauksia kuin tilkkutäkkityöt.

Medpace ei olekaan mukana missään yksittäisessä megatrendissä, vaan oikeastaan jo vuosikymmeniä olemassa olleessa trendissä: siinä, että lääkekehitykseen käytetään yksinkertaisesti koko ajan enemmän rahaa ja sen lisäksi koko ajan suureneva määrä kehityksestä ja lääkkeen markkinoille tuomista ulkoistetaan CRO-yhtiöille.

Nämä ovat tärkeitä asioita, mitä kannattaa seurata Medpacen liiketoiminnan kannalta. Kuitenkin Medpacen liiketoiminnan tärkein yksi dia, joka Medpace-sijoittajan täytyy ymmärtää, on joka osavuosituloksessa oleva sivu, josta esimerkki alla.


1) Net book-to-bill tarkoittaa yhtiön kyseisen aikajakson uutta tilauskantaa (net new business awards) jaettuna kyseisen osavuosituloksen liikevaihdolla. Mitä korkeampi tämä arvo on, sen parempi. Medpacella taso on perinteisesti ollut 1,1 ja 1,3 välissä, joka on toimialasta huolimatta hyvä taso. Jos numero laskee alle yhden, tarkoittaa tämä liiketoimintaympäristön selkeää heikentymistä. 

2) Backlog conversion rate kuvaa yhtiön kyseisen ajanjakson liikevaihtoa jaettuna ajanjakson alun tilauskannalla. Medpacen backlog conversion rate on huomattavasti CRO-toimialan keskiarvoa korkeampi (11) ja todennäköisin syy tälle on projektien keskimääräistä lyhyempi aika verrattuna Big Pharmaan keskittyvien CRO:den Backlog conversion rateen.

Tämä numero ei tyhjiössä kerro muuta kuin projektien läpimenoajasta, mutta on hyvä huomata, että jos yhtiön projektien läpimenoaika kasvaa tai laskee merkittävästi lyhyessä ajassa, voi kyse olla jostain isommasta muutoksesta liiketoimintaympäristössä (esim. peruuntuneissa projekteissa rahoitusympäristön ollessa vaikea)

3) Net new business awards on yhtiön uudet tilaukset miinus muutokset ja perumiset aikaisemmin jo laskettuun tilauskantaan. Kaikkia asiakkaita ei välttämättä aluksi laiteta tänne, jos todennäköisyydet ovat sen puolella, että asiakkaalla on rahoitus- tai regulaatiohuolia, jotka on ratkaistava ennen kuin projekti voidaan aloittaa. Mitä korkeampi numero, sen parempi.

4) Ending Backlog tarkoittaa koko yhtiön tämänhetkistä palveluiden tilauskantaa. Summa kuvaa johdon arviota siitä, kuinka suuri osa tilauskannasta muuttuu liikevaihdoksi historialliseen dataan perustuen. Tilauskantaan kuuluu projektit, jotka ovat jo käynnissä ja projektit, joista on tulossa vielä liikevaihtoa, ja projektit joita ei ole laisinkaan aloitettu. Jos projektin alkuun odotetaan olevan yli kolme vuotta, sitä ei myöskään tilauskannasta löydy. Mitä korkeampi numero, sen parempi, luonnollisesti.

Tämän lisäksi on hyvä seurata, miten yhtiön ROE sekä ROIC-kehittyvät yhtiön kasvaessa koko ajan isommaksi. Nämä ovat ne tunnusluvut, joita itse sijoittajana seuraan erittäin tarkalla silmällä aivan kaikissa omistamassani yhtiöissä – tai potentiaalisissa sijoituksissa. Yhtiö on pystynyt kasvaessaan erittäin hyvästä kassatilanteesta huolimatta tekemään 15-25%:n ROE:ta, joka on yleisesti pidetty erinomaisena tasona. Yhtiön ROIC sen sijaan on liikkunut 11-15% tasolla, joka on myös erinomaisella laatuyhtiön tasolla.

Omien osakkeiden ostot ja osingot sekä velka

Medpace on erinomainen bisnes, mutta sen lisäksi se on ylivoimaisesti paras yritys koko salkussani osakkeenomistajaystävällisyyden näkökulmasta. Medpacella on suhteellisen selkeä linja osingonmaksuihin. Yhtiö ei maksa tällä hetkellä osinkoa eikä sillä ole nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tavoitetta maksaa osinkoja. Tämä voi muuttua vain, jos yhtiön hallitus näkee tarpeen tähän muutokseen.

Se, miten Medpace kuitenkin luo arvoa osakkeenomistajille liiketoiminnan kassavirtojen lisäksi, on omien osakkeiden ostolla sekä niiden mitätöinneillä. Jos olet lukenut aiempia analyysejäni, olet huomannut, että etenkin suomalaiset yhtiöt käyttävät tätä tapaa suhteellisen vähän verrattuna osinkoihin usein omien osakkeiden huonon maineen tai monesti ihan johdon sekä hallituksen osakkeenomistajaepäystävällisyyden takia. Monesti kun yhtiöt keskittyvät 100%:sesti liiketoiminnan kehitykseen ja osakkeenomistajien arvon maksimointi on prioriteettilistalla merkittävän erittäin harvoin.

Omien osakkeiden ostot myös nostavat esiin kritiikkiä suomalaisilta sijoittajilta usein erittäin rajustikin. Medpace on kuitenkin täydellinen esimerkki siitä, miten johto ja hallitus pystyy niin ajamaan samanaikaisesti liiketoiminnan että osakkeenomistajien etua.

Jos mietitään, mitä omien osakkeiden ostot tuovat mieleen, tuovat ne monella suomalaisella mieleen Nokian tai Meta Platformsin osakkeen ollessa erittäin korkealla ja kalliilla tehdyt omien osakkeiden ostot, jotka olivat käytännössä rahan kaatamista roskiin. Katsotaankin muutama esimerkki Medpacen omien osakkeiden ostosta – ja siitä miten se on onnistunut vuodesta toiseen luomaan aidosti arvoa niillä osakkeenomistajille.

Otan esimerkkejä niin tasaisemmilta pörssiajoilta kuin myös koronakuopasta ja sen jälkeisestä mayhem ajasta pörssissä. Mielenkiintoista on, että ottaako tapahtuman täysin tikkaa heittämällä tai ei, lopputulos on aina sama.

Q2 2020: Tämä oli siis kesken pahimman koronapaniikin ja pörssien sukeltaessa syvälle. Medpace osti omia osakkeitaan 7,6 miljoonalla dollarilla keskihintaan 68,85$/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 93,02$.

Q4 2020: Koronapelko oli vähentynyt ja pörssissä oli alkanut myötätuuli puhaltaa. Medpace osti omia osakkeitaan 47,4 miljonalla dollarilla keskihintaan 115,42$/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 137,87$/osake.

Q2 2021: Koronakupla oli huipullaan ja sama päti Medpacen osakekurssiin, vaikka osake oli hieman jo tullutkin alas aivan huipuista. Medpace osti omia osakkeitaan 56,1 miljoonalla dollarilla keskihintaan 163,61$/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 178,04$/osake.

Q4 2022: Pörssit olivat laskeneet globaalisti Ukrainan sodan ja inflaation myötä, mutta Medpace antoi positiivisen tulosvaroituksen, joten sen osake raketoi nopeasti ylöspäin Q3 tulosjulkistuksen myötä. Medpace osti omia osakkeitaan 47,2 miljoonalla dollarilla keskihintaan 206,68$/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 215$/osake.

Q2 2023: Pörssissä oli soutamista ja huopaamista edestakaisin. Medpace osti omia osakkeita 23,9 miljoonalla dollarilla keskihintaan 188,5 $/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 240,04$/osake. 

Ja mikä siis on trendi, mikä näissä ostoksissa näkyy? Se, että yhtiö on onnistunut ajoittamaan tasaisesti jo neljän vuoden ajan omien osakkeiden ostot huomattavasti halvempaan keskihintaan kuin mihin neljänneksen jälkeen osakkeen hinta on päätynyt. Miten tämä on mahdollista? Eihän ajoittamisen pitäisi olla mahdollista osakemarkkinoilla näin järjestelmällisesti etenkään niin lyhyillä ajanjaksoilla kuin kolmen kuukauden sisällä?

Syynä on yksinkertaisesti se, että Medpace on käyttänyt omien osakkeiden ostossa sisäpiiritietoa apunaan, koska niin saa tehdä omien osakkeiden ostoissa – siinä kun voittaa kaikki yhtiön johto sekä osakkeenomistajat. Jos yhtiön osake on reagoinut edellisen vuosituloksen tulokseen negatiivisesti ja yhtiö näkee hyvän trendin jatkuvan edelleen ja tilauskannan paisuvan, on yhtiö ottanut rohkeasti näkemystä ja ostanut osakkeita tällöin markkinoilta pois isommissa paloissa.

Etenkin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla tankkasin Medpacea salkkuuni enemmän kuin moneen otteeseen, koska mielestäni osake lasketteli irrationaalisen paljon, vaikka mikään liiketoiminnoissa tai ohjeistuksessa ei muuttunut. Jälkeenpäin nämä ostokset olivat äärimmäisen hyvin onnistuneita ja ja tuottaneet 50% vuodessa. Tästä huolimatta vaikka ostin laskevaan kurssiin moneen otteeseen, en silti onnistunut ajoittamaan ostojani yhtä hyvin kuin Medpacen yritysjohto omien osakkeiden ostoja! Win-win.

Kuvaavaa on myös osakekohtainen tulos, joka on noussut vuoden 2019 tasosta 2,67$/osake vuoden 2022 tasolle 7,28$/osake eli 172% samalla, kun yhtiön absoluuttinen nettovoitto nousi samana aikana nousi ”vain” 140%. Omien osakkeiden oston merkitys näkyy tässä erossa merkittävänä erona juuri osakkeenomistajan kannalta, koska juuri osakekohtainen tulos ja sen kehitys on se yksittäinen tärkein tekijä, kun katsotaan osakkeen hinnan kehitystä pitkällä aikavälillä.

Medpacen omien osakkeiden oston mestarillinen käyttö onkin saanut minut pohtimaan, miksi muut yhtiöt eivät käytä tätä hyväkseen? Kaikilla yritysjohtajilla on (toivottavasti) ajantasainen tieto yhtiön suunnasta ja enemmän tietoa käytössään yhtiön liiketoiminnan kehittämisen analysoimiseen kuin kenelläkään muulla.

En oleta, että jokainen omien osakkeiden osto on napakymppi, kuten Medpacella, mutta sanoisin, että sillä tietomäärällä, mitä yritysjohdolla on, pitäisi omien osakkeiden oston ajoituksen onnistuvan useammin kuin epäonnistuvan. Tästä huolimatta pörssihistoria on täynnä katastrofaalisia ja huonosti ajoitettuja omien osakkeiden ostoja. Medpace on onnistunut vuodesta toiseen pystynyt todistamaan, että omien osakkeiden ostolla pystyy luomaan jäätävää omistaja-arvoa ja osinkoja ei ole matkalla kauheasti kaipaillut.

Medpace tämän lisäksi usein laajentaa omien osakkeiden ostojen valtuutusta vuodesta toiseen ja keskimäärin sillä on koko ajan valtuudet ostaa 200-500 miljoonan dollarin edestä omia osakkeita pois markkinoilta.

Lähes kaikki rahat tähän omien osakkeiden ostoon syntyy vapaasta kassavirrasta, jota yhtiön liiketoiminta tuottaa ja yhtiön velkamäärä onkin erittäin matala velkaantumisasteen ollessa jatkuvasti erinomainen alle 20%-luokkaa. Yhtiö pystyisikin maksaa kaikki velkansa pois milloin vain, jos se haluaisi ja velkaa käytetäänkin lähinnä myös tässä tilanteessa osakkeiden omistajien arvonluonnin maksimointiin.

Kiitos kaiken tämän Medpace saakin ensimmäisenä yrityksenä koskaan syväanalyyseissani osakkeenomistajaystävällisyydestään arvosanan 5/5. En usko, että yhtiö voisi tehdä mitään paremmin pääomien palauttamisessa osakkeenomistajille.

Kilpailutilanne ja Medpacen kilpailuedut

Mainitsin aiemmin hieman negatiiviset kommentit Medpacen listautuessa pörssiin, joita nettifoorumeilta kuului vuonna 2017. Yksi kommentti meni seuraavasti:

This is a pig for sure. Completely not a top tier provider. Limited talented in Cincinnatti so they hire kids right out of college to manage margins, overwork the fee who have experience and underwhelm stable biotech and Pharma companies who routinely use similar to larger CROs to manage their clinical trial and drug development needs.”.

Tämän lisäksi löytyi paljon kommentteja, jossa toistettiin termejä pig ja dog. Luulin, että vain Teslan kaltaiset kulttiosakkeet saavat ihmiset käyttämään tällaista kieltä sijoittamisessa!

Halusin nostaa erityisesti tämän kommentin esiin, koska se nostaa itse asiassa esiin Medpacen tärkeimmän ja isoimman kilpailuedun – tosin negatiivisessa valossa. Ja tämä on siis Medpacen CRA-ohjelma, jossa kommentissa siis viitataan sanomalla: Limited talented in Cincinnatti so they hire kids right out of college to manage margins. Ja juuri näin Medpace tekeekin. CRA-ohjelmassa Medpace siis ainoana yrityksenä Yhdysvaltain markkinoilla kouluttaa omat CRO-asiantuntijansa virallisessa trainee-ohjelmassa.

CRO-ala ei eroa monessa korkean osaamisen alasta siitä mitenkään, että osaajista on ihan aidosti pulaa. Ja näiden osaajien tarve tulee olemaan koko ajan huutavampi vain tästä tulevaisuuteen, kun ikäpyramidit länsimaissa kellahtavat ympäri ja samalla ala jatkaa kasvamistaan. Medpacen CRA-ohjelma onkin käytännössä elinehto sille, jos Medpace haluaa kasvaa myös tulevaisuudessa markkinoita nopeampaan tahtiin. Taistelu asiantuntijoista kun käy kuumana myös CRO-markkinoilla ja Medpace pystyy kasvamaan nopeammin kuin kukaan alalla, koska heillä on tehokas ja todistetusti toimiva tapa kouluttaa alan ulkopuoleltakin tulevia osaajia alalle.

Muuten jos katsotaan yhtiön isoimpia (eli samankokoisia kilpailijoita, jotka keskittyvät samankaltaiseen asiakasmixiin löydämme sieltä seuraavat yhtiöt.

Charles River on yhdysvaltalainen Medpacen kaltainen yritys, joka on noin kolme kertaa isompi, mutta jonka keskittyminen ja asiakaskunta on erittäin samankaltainen kuin Medpacella. Glassdoor tulos Charles Riverillä on itse asiassa lähes sama kuin Medpacella ja muutenkaan yhtiöissä ei ole valtavasti eroa, CRA-ohjelman puuttumista lukuun ottamatta. Yhtiö on myös onnistunut kasvamaan hieman markkinaa nopeammin 2020-luvulla keskimäärin 15% vuositahdilla.

Parexel on yhdysvaltalainen nykyään yksityisomistuksessa oleva Medpacen verrokki. Yhtiö oli vielä vuonna 2017 yksi markkinoiden suurimmista toimijoista, mutta yksityistämisen jälkeen, siitä ei ole julkista dataa saatavilla.

Kilpailija-analyysi onkin Medpacen toimialalla äärimmäisen vaikeaa, koska suurin osa aidoista kilpailijoista ovat yksityisomistuksen alla olevia, joista on saatavilla vähän – tai joskus ei ollenkaan tietoa viime vuosilta.

Tähän mennessä yhtiö on kuitenkin kasvanut markkinoita nopeammin ja onnistunut pitämään kannattavuutensa etupainotteisista kasvuinvestoinneista huolimatta samalla tasolla, joka kertoo siitä, että Medpacella on vahva tunnettuus ja luottamus erityisesti sen pääasiakasdemografiassa.

Suoraa vallihautaa Medpacella ei ole, mutta kuten monella korkean osaamisen alalla, alalle tuleminen uutena toimijana on äärimmäisen vaikeaa, koska lääketestauksesta puhuttaessa mikään ei ole tärkeämpää kuin korkea luottamus, laatu ja osaaminen. Kilpailutilannetta seuratessa kannattaa seurata myös alaa laajemmin, sillä etenkin vuoden 2023 moni CRO-toimija oli ongelmissa kasvun kanssa ja moni toimija kasvoi yksinumeroisia lukuja, Medpacen kasvaessa edelleen yli 20%:n vuositahtia. Niin kauan kun numerot ovat näin päin, kertoo se Medpacen vahvasta kilpailukyvystä voittaa markkinaosuutta, mitä se on onnistunut tekemään viimeiset 7 vuotta pysähtämättä.

Johto, hallitus, suurimmat osakkeenomistajat ja kulttuuri

Medpacella on käytössään koko ajan harvinaisempi tapa, jossa yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä isoin omistaja ovat sama henkilö! Kyseessä tosiaan on yhtiön perustanut August J. Troendle, joka asemansa lisäksi on yhtiön isoin osakkeenomistaja n. 70% omistusosuudella yksityisomistajana sekä holding-yhtiön kautta.

Ikää Augustilla on jo 66 vuotta, joten uskoisin hänen jäävän toimitusjohtajapestistään eläkkeelle 3-5 vuoden sisään, jonka jälkeen hän todennäköisesti jää hallituksen puheenjohtajaksi. Yrittäjä-perustajat usein jäävät eläkkeelle vasta sitten, kun on aivan pakko.

Yhtiön johto on myös siitä mielenkiintoinen, että johdossa on naisia ja miehiä yhtä paljon, mikä on edelleen aika harvinaista yhdysvaltalais- ja suomalaisyrityksissäkin senior-johdon tasolla. Hallitus yhtiöllä on vahva, jossa osaamista on laajalti niin lääketieteen, CRO-toimialan kuin lääketieteen start-up rahoitusosaajista lähtien.

Muuten suurimpien omistajien osuudet näyttävät seuraavalta:


Insiderit ovat siis molemmat August J. Troendlen hallussa. Muut isoimmat omistajat ovat isoja amerikkalaisia institutionaalisia omistajia, varainhoitajia tai hedge fundeja.

Yhtiö on siis vahvasti yhden miehen show ainakin pinnallisin puolin, mutta täytyy muistaa, että aivan kuten Teslan kanssa, töitä firmassa tekee oikeasti tuhannet ja tuhannet ihmiset, ei pelkästään yrityksen toimitusjohtaja ja suurin omistaja. Itse haluaisin nähdä, että Troendle luopuu enemmän ja enemmän omistuksistaan (vähän samalla tavalla kuin Kemppi Group teki Kempowerin tilanteessa), koska tämä johtaisi yhtiön osakkeen likvidititeetin kasvuun, joka todennäköisesti vähentäisi volatiliteettiä osakkeen ympärillä ja mahdollisesti nostaisi jopa yhtiön osakkeen arvostusta.

Tällä hetkellä kurssireaktiot ovat matalan likviditeetin takia olleet osavuositulospäivinä erittäin rajuja (usein alaspäin, joka toki on aina tarjonnut hyviä ostopaikkoja), mikä ei kuitenkaan isossa kuvassa ole koskaan toivottava tilanne sijoittajalle. Toisaalta, tähänkin mennessä tulokset ovat olleet pitkällä aikavälillä hyviä, vaikka osake ei ole se Yhdysvaltain markkinoilla likvidein.

Jos mietitään yrityksen kulttuuria, oli pörssilistautumisen ohessa yhtiöllä selkeitä ongelmia kulttuurissa. Kaivoin Glassdoor arvosanat vuosien takaa esiin ja vuonna 2017 Medpaceen oltiin työnantajana erittäin tyytymättömiä – Glassdoor arvosana oli vaivaiset 2,5/5. Pikakelataan kuusi vuotta eteenpäin ja Medpacen Glassdoor arvosana on 3,3/5. Huomattavasti parempi siis, mutta tehtävää on edelleen.

Yleisimmät valituksenaiheet keskittyvät ennen kaikkea juuri yhtiön CRA-koulutusohjelmaan ja siihen, että uusiltakin ihmisiltä vaaditaan paljon nopeasti ja virheistä voi saada helpostikin potkut. Toki Yhdysvaltain työmarkkina on erittäin erilainen kuin Suomessa, joten työntekijöiden nopea vaihtuvuus on yleisempää. Mitä kuitenkin vertasin muihin CRO-alan yhtiöihin, Medpacella oli edelleen alan huonoimpia Glassdoor arvosanoja, vaikka 3,3/5 ei katastrofaalinen enää olekaan.

On mielestäni hyvä merkki, että yhtiö on onnistunut parantamaan Glassdoor arvosanaa kovasta kasvusta riippumatta – onhan yhtiö yli tuplannut liikevaihtonsa ilman yritysostoja kuudessa vuodessa. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta tulen myös kuitenkin jatkossa seuraamaan Glassdoor arvosanan kehittymistä, koska tyytyväiset työntekijät tekevät yhtiöstä aina menestyneemmän.

Miksi Medpace tuottaa vähintään 150% kymmenessä vuodessa?

Tavoite sijoituksissani on tehdä tuottoa sijoituksillani 9,5% vuodessa kymmenen seuraavan vuoden ajan. Ja koska pyrin olemaan pitkäjänteinen sijoittaja, haluan omistaa sijoituksia mieluusti vähintään kymmenen vuotta kerrallaan – jos kaikki käy hyvin paljon pitempäänkin.

Miksi siis uskon, että Medpace pystyy tuottamaan edelleen 150% seuraavan kymmenen vuoden aikana?

1) Medpace voittaa koko ajan markkinaosuutta markkinassa, joka kasvaa yli 10%:n tahtia ja jossa on monta myötätuulta vielä vuosikymmeniä eteenpäin
a) Lääkekehitykseen laitettavien rahamäärien jatkuva kasvu
b) Kasvavien kustannusten aiheuttama lääkekehityksen ulkoistuksen trendi jatkuu myös tulevaisuudessa

2) Vahva ja näkyvä johto, omistaja sekä hallitus

3) Johdon ja hallituksen aivan poikkeuksellinen tapa ja track record arvon luomisessa osakkeenomistajille (ks. omien osakkeiden osto)

4) Yhtiöllä on vahva tapa saada osaajia myös osaamispulan jatkuvasti ollessa akuuttia sisäisen CRA-ohjelman avulla

5) Yhtiö on keskittynyt toimivaan nicheen, jossa ei joudu painikamppailuun lääkealan jättiläisten kanssa. Tämä antaa Medpacelle hinnoitteluvoimaa sen omassa nichessä.

Medpacen osake sijoituksena – yhteenveto

Ennen kuin mennään yhteenvetoon Medpacen osalta, yksi suositus. Kuuntele yhtiön Q4 2022 osavuosituloksen webcast Medpacen sijoittajasivuilta, jos yhtiöstä kiinnostuit edes jollain tasolla. Löydät sen täältä. Tämä kertoo hyvin yhtiön johdon konservatiivisesta tavasta toimia ja ohjeistaa. Hypestä ei ole edes hyvinä aikoina mitään näkemystä. Kannattaa kuunnella ensin, miten yhtiön toimitusjohtaja avaa toimintaympäristöä – ja mitä numerot itsessään kertovat. Nämä kaikki löytyy webcastin ensimmäiseltä viideltä minuutilta.

Mutta tosiaan. Siihen on syy, miksi Medpace on salkkuni isoin pörssilistattu omistus. Ja alla siis vielä tiivistys Medpacesta kokonaisuudessaan.

Medpacen vahvuudet:

– Yhtiö pystyy kasvamaan 20% kasvua orgaanisesti korkeiden korkojenkin rahoitusympäristössä
– Yhtiö toimii ennen kaikkea Yhdysvaltain markkinoilla, joissa lääkkeiden kehitys ei tule koskaan katoamaan muodista
– Medpacella on myötätuulenaan monta erittäin pitkän aikavälin trendiä lääkkeiden kehittämisen ulkoistamisesta, koko ajan isompaan lääkekehitysbudjetteihin
– Medpace on keskittynyt ennen kaikkea niihin lääkkeisiin ja vaivoihin, jotka yleistyvät länsimaisissa yhteiskunnassa koko ajan
– Yhtiö luo omien osakkeiden ostoilla osakkeenomistajille lisäarvoa liiketoiminnan lisäksi poikkeuksellisella tarkkuudella
– Yhtiöllä on vahva jalansija pääasiakasdemografiassaan ja se pystyy voittamaan markkinoitaan jatkuvasti omassa nichessään
– Yhtiö on harvoja toimijoita koko Yhdysvalloissa, jotka pystyvät kouluttamaan omat CRA-asiantuntijansa itse
– Yhtiön tase on äärimmäisen vahva ja yhtiö on käytännössä nettovelaton
– Yhtiöllä on vahva ja kasvollinen omistaja-toimitusjohtaja
– Kilpailukentässä on orgaanisen kasvun osalta vielä äärimmäisen paljon kasvuvaraa

Medpacen heikkoudet:

– Yhtiöllä on petrattavaa työnantaja-maineessaan

Medpacen kysymysmerkit:

– Mitä tapahtuu, kun yhtiön omistaja-toimitusjohtaja eläköityy?

Kiitos paljon, että jaksoit lukea tänne asti! Toivon, että sait paljon uusia näkökulmia jälleen niin lääketoimialaan kuin varmasti monelle täysin vieraaseen yhtiöönkin! Ja kuten aina, kaikki kommentit, kysymykset ja palaute tästäkin syväanalyysistä on enemmän kuin tervetullutta!

————————————–

Voit tilata huippuarvostelut saaneet sijoituskirjani Viisas sijoittaja nyt erikseen tai yhdessä muiden kirjojen kanssa erittäin edulliseen 24,9€:n hintaan vain rajoitetun ajan Adlibriksestä täältä tai Tammen omasta verkkokaupasta kirja.fi alekoodilla: VIISASSIJOITTAJA23!

Äänikirjojen ystäville kirja löytyy esimerkiksi Bookbeatistä ja Storytelistä sekä kaikista muistakin suomalaisista äänikirjapalveluista.

Muista seurata Omavaraisuushaastetta käyttämässäsi sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Twitter

Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

11 kommenttia artikkeliin ”Medpace sijoituskohteena – syväanalyysi”

 1. Iso kiitos jälleen. Hieno analyysi taas. Mahtavaa kun jaksat kirjoittaa.
  Yksi parhaista omassakin salkussa ja blogisi kautta yhtiöstä kiinnostuin.

  Vastaa
 2. Kiitos taas mielenkiintoisesta tekstistä! Olen ottanut nuorena sijoittajana/säästäjänä tavaksi lukea tarkkaan tekstejäsi.

  Ihan mielenkiinnosta toivoisin että näissä analyyseissä kävisit vaikka yhden tärkeimmistä tunnusluvuista (vaihtuvana joka tekstissä) läpi laskemalla sen. Kuten kirjassasikin taisit mainita että tunnusluvut olisi hyvä aina itse laskea, kun ne saattavat olla hyvin erilaiset kuin valmiiksi tarjotut.

  Olisi kiva verrata omia, sinun ja vaikkapa inderesin arvioita yhtiön tunnusluvuista ja oppia näin asiasta enemmän.

  Yhden tunnusluvun laskeminen ja perustelu ei kuitenkaan anna mitään kokonaiskuvaa eikä näin ollen myöskään osto/myynti suosituksia.

  Vastaa
  • Ihan hyvä ehdotus itse asiassa. Voisin pohtia vähän tuota. Toki harvoin yksi tunnusluku riittää yhtiön analysointiin. Esim. Medpacen kohdalla tärkeimmät luvut ovat juuri nuo yhtiö ja alakohtaiset termit, ei niinkään perinteiset tunnusluvut. Mutta otan pohdintaan!

   Vastaa
 3. Kiitos, hyvä analyysi! MedPacen vahvuudet nimenomaan keskittyminen pienempiin lääkekehitys-asiakkaisiin, vahva näkyvä omistaja ja hyvä talouden hallinta. Yrityksenä se kuitenkin keskittyy samoihin terapia-alueisiin kuin moni muukin samankokoinen CRO, siinä en näe mitään erityistä vahvuutta. Samoin tuo CRA-ohjelma ei mielestäni ole suuren suuri kilpailuvaltti, sillä CRA:t ovat vain yksi (kylläkin tärkeä) työntekijäryhmä usean tuhannen työntekijän kokoisessa firmassa. Hyöty ehkä on siinä että vastakoulutetuille voi maksaa vähemmän palkkaa kuin kokeneemmille CRA:illa ja sitä kautta parantaa projektien taloudellista tulosta. Mutta kuten itsekin mainitsit, tämä voi myös aiheuttaa mainehaittaa, kun homma ei kentällä toimi sujuvasti kokemattomuuden takia. Itse parikymmentä vuotta CRO:issa työskennelleenä näen, että yksi heidän kilpailuetunsa muihin nähden on heidän omassa omistuksessaan olevat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä faasi-1 yksikkö. Se on mielestäni ominaisuus ja palvelu, jota ei muilla tämänkokoisilla CRO:illa ole.
  Onnittelut vielä valinnasta vuoden sijoittajaksi!

  Vastaa
 4. Kiitos erittäin kattavasta analyysistä! Olisi mukavaa keskustella Medpacen kuulumisista porukalla myös jatkossa. Olisiko sinun mahdollista avata Inderesin keskustelufoorumille ketju Medpacesta, jotta keskustelu olisi jatkossa hieman sujuvampaa? Jos siitä on liikaa sinulle vaivaa, niin voin itsekkin yrittää, mutta olen enemmän lukevaa, en kirjottavaa sorttia.

  Vastaa
   • Erinomainen teksti, kiitos! Pohdit tekstissä sitä, että miksi suurin osa CRO:sta on listaamattomia, niin vastaus on siinä että monet yritykset ovat niin kannattavia, että eivät tarvitse ulkopuolista rahoitusta mihinkään tehdäkseen investointeja.

    Parhaimmat CMO/CDMO/CRO marginaalit mitä oon omassa työssä nähnyt on pyörinyt 80-85 prosentissa, joten käytännössä printtaavat rahaa tehokkaammin kuin FED konsanaan. Tietty näissä tapauksissa osaaminen on jotain siis spesifiä, että kilpailua ei ole koko maailmassa lainkaan tai vain olemattomasti 🙂

    Vastaa
    • Huh, no tämä selittää paljon! Samahan pätee myös Medpaceen, en oikein tiedä miksi yhtiö edes listautui, koska yhtiöllä ei velkaa edelleenkään ole ja kasvu tuntui sujuvan varsin hyvin ihan liiketoiminnan luvuilla. Mutta en valita, sen verran hyvä tarina ollut tähän mennessä.

     Vastaa

Jätä kommentti