Nordic Lights listautumisanti-analyysi

Kyseessä tänään siis Nordic Lightsin listautumisanti-analyysi, vaikka blogikuvassa näetkin Northern Lightsit (revontulet).

Nordic Lights on mielenkiintoinen niche-alan toimija, jonka listautuminen on todennäköisesti viimeinen ennen kesälomia – heinäkuussa pörssiin harvemmin yksikään yhtiö listautuu ja näin myöhäinen kesäkuunkin listautuminen on suhteellisen harvinainen. Nordic Lightsin anti alkoi tiistaina 28.6.2022 ja anti voidaan keskeyttää aikaisintaan jo 30.6 ja viimeistään 1.7.2022 eli suhteellisen nopeasti annin alkamisen jälkeen jo tänä perjantaina.

Nordic Lights listautuu First North-listalle ja pääjärjestäjänä toimii SEB, toisena järjestäjänä toimii Carnegie.

Nordic Lightsin liiketoiminta

Nordic Lights on suomalainen vuonna 1994 Pietarsaaressa perustettu valaisinratkaisujen maailmanlaajuinen premium-toimittaja, joka valmistaa työvaloja, ajovaloja ja merkkivaloja maailman tunnetuimmille työkoneiden valmistajille. Nordic Lightsilla on n. 300 työntekijää globaalisti. Merkittäviä ja tunnettuja asiakkaita Nordic Lightsilla ovat Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Ponsse ja Sandvik, joista suurin osa löytyy myös omien maidensa pörssistä. Erityisen isojen asiakkaiden lisäksi yhtiöllä on useita keskikokoisia ja pieniä alkuperäislaitteiden valmistajia ja jakelijoita. 

Nordic Lightsin valaisimia käytetään työkoneissa pääasiassa viidellä merkittävällä toimialalla. Nämä toimialat ovat kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, materiaalinkäsittely ja uusimpana maatalous. Nordic Lightsin tuotteissa käytetään pääasiassa energiatehokasta LED-teknologiaa, kun osa kilpailijoista valmistaa edelleen halogeenivaloja.

Yhtiön kotipaikkakunnalla Pietarsaaressa toimii myös Nordic Lightsin yksi neljästä myyntitoimistosta, tuotantolaitos ja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot. Tämän lisäksi Noridc Lightsilla on Kiinassa sijaitseva toinen tuotantolaitos sekä myyntiedustajia globaalisti Euroopasta Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nordic Lightsin liiketoiminnan jakauman toimialoittain ja- alueellisesti näet alla olevasta kuvasta.

Lähde: Nordic Lights-antiesitys

Kuten näkyy, Nordic Lights on tällä hetkellä vahvimmilla maanrakennuksen ja kaivosteollisuuden toimialoilla, samalla omaten vahvimman markkina-aseman Euroopassa. Koko markkinasta Nordic Lightsilla onkin suhteellisen pieni kakku ja sen markkinaosuus on kasvanut 3%:sta 6%:iin viimeisen viiden vuoden aikana.

Tämän lisäksi on hyvä ymmärtää yhtiön liiketoimintaa ja rahavirtoja hieman tarkemmalla tasolla. Yhtiö saa ns. uusmyynnistä eli valojen asentamisesta työkoneen tuotantolinjalla n. 70% liikevaihdosta, kun täydennys, kunnostus ja päivitys on 30% yhtiön liikevaihdosta. Nordic Lightsin liiketoimintaa voikin siis verrata monelle tuttuun Koneen liiketoimintaan, jossa uusmyynnistä tulee isoin kakku, mutta huolto ja ylläpito on äärimmäisen tärkeä osa tasaista tulovirtaa ja kaikki ei ole kiinni pelkästään uusmyynnistä.

Nordic Lights onkin kokonaisuudeltaan yksi mielenkiintoisimmista liiketoiminnoista, mitä pörssiin on listautunut viime aikoina erityisesti sen keskittyneisyyden takia. Tästä on vaikea erikoistua tarkemmin! Samalla, kun Nordic Lights on kasvattanut liiketoimintaansa ja markkina-asemaansa, on varaa kuitenkin edelleen kasvaa. Katsotaankin seuraavassa, mitkä ovat Nordic Lightsin kasvutavoitteet, sekä osakkeen arvostustaso.

Nordic Lightsin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Nordic Lightsin osakkeen listautusmishinta: 5,02€/osake
Nordic Lightsin markkina-arvo listautumisen jälkeen: 105 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2021: 66,33 miljoonaa euroa
Liikevoitto 2021: 5,3 miljoonaa euroa
P/E-luku 2021: n. 64

Osinkotuotto 2022: n. 1 %

Nordic Lights listautuu edeltäjiensä tapaan huomattavan haastavaan aikaan markkinoille, mutta arvostustasot eivät ole Nordic Lightsillä lähteneet täysin käsistä. Yhtiö onkin kasvanut viime vuosina kannattavasti ja mikä tärkeintä – merkittävästi markkinaa nopeammin. Yhtiö on kasvanut keskimäärin 18 % vuodessa, joka oikeuttaa markkinatilanteessa kuin markkinatilanteessa kasvuyhtiön arvostustasot.

Siltä Nordic Lightsin arvostustaso myös näyttää, mutta ei millään tavalla ylikalliilta, koska P/E-lukua rasittaa ennen kaikkea korkeat poistot ja luku tasoittunee nopeasti tämän vuoden kohdalla, koska tämän vuoden kasvu etenkin vuoden alussa oli erittäin nopeaa.

Yhtiö on onnistunut kasvattamaan liikevoittoaan yhdessä liikevaihdon kanssa ja odottaa kasvavansa myös tänä vuonna pelkästään orgaanisesti 15-25% jatkaen kovaa kasvua. Yhtiöllä onkin seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet:

1. Vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia. Kasvua voidaan nopeuttaa valikoiduilla yritysostoilla Nordic Lightsin strategian mukaisesti (Tässä ei pitäisi olla haasteita etenkään yritysostoilla, kun miettii tätä vuotta sekä inflaation kovuutta. Kyse onkin ennen kaikkea siitä, kuinka suuri osa liikevaihdon kasvusta siirtyy tulokseen).

2. Oikaistu EBITA-marginaali yli 18 prosenttia (tällä hetkellä 14%). 

3. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0x. Tavoitetaso voidaan väliaikaisesti ylittää esimerkiksi yritysostojen yhteydessä (Tämä jo nyt hyvällä tasolla ja mahdollistaa annin jälkeen yritysostot ja osingonjaon, jos sellaisia halutaan toteuttaa).

Tavoitteisiin Nordic Lightsin pitäisi pystyä pääsemään, sillä yleisesti markkinoilla työkoneiden määrän ennakoidaan kasvavan, ja turvallisuusvaatimusten tiukentuessa kasvaa myös valaisimien määrä yksittäisissä työkoneissa. Mielenkiintoisen pointin esitti myös antiesityksessä yhtiön kehityksestä vastaava johtaja, joka mainitsi, että työkoneiden automatisoituessa valojen tarpeen määrä todennäköisesti kasvaa entisestään. Kasvupotentiaalia on siis myös pitkälle tulevaisuuteen.

Yhtiö onkin investoinut kasvuun etupainoitteisesti ja yhtiö palkkasikin lähes 100 uutta työntekijää viime vuonna vastatakseen nopeasti lisääntyneeseen kysyntään. Tämän lisäksi listautumisen myötä yhtiöllä on mahdollisuus strategisiin yritysostoihin, joita vilauteltiin hieman johdon toimesta, mutta joita ei kuitenkaan todennäköisesti ihan vielä tänä vuonna nähdä.

Riskeinä yhtiöllä on sama kuin kaikilla fyysisten asioiden valmistajilla – inflaatiosta syntyneet kustannusnousut. On selvää, että liikevaihtotavoitteisiin yhtiö tulee pääsemään, mutta inflaatio aiheuttanee kustannuspaineita, joihin toimitusjohtajan mukaan oli jo hyvin vastattu monella eri tasolla (miettimällä logistiikka sekä raaka-ainekustannuksia sekä tietenkin neuvottelemalla hintojen nostamisesta asiakkaiden kanssa).

Kaikki yhtiön tavoitteet onkin asetettu tilanteessa, jossa maailmantalous ei ajaudu lamaan, ja vaikka mielestäni lama ei ole varma, on toimiala, jossa Nordic Lights toimii, lievästi syklinen. Mikäli maailman talous siis hidastuisi merkittävästi, näkyisi se myös Nordic Lightsin asiakkaissa (jotka taas ovat suhteellisen syklisiä), joka taas näkyisi suoraan Nordic Lightsin tuloksessa.

Nordic Lightsin tuotteiden kysyntään vaikuttaakin ennen kaikkea uusien työkoneiden kysyntä sekä olemassaolevien työkoneiden  valaisimien vaihtaminen tai uusiminen, jotka taas riippuvat työkoneiden uudistusväleistä, käyttöasteista sekä käyttötuntien määrästä.

Nordic Lightsin arvostus ei olekaan kireä tai halpa, vaan jotain siltä väliltä. Tie kasvutavoitteisiin kuitenkin näyttää suhteellisen suoraviivaiselta talouden epävarmuuksista huolimatta ja yhtiö on selkeästi positioitunut hyvin omalla kohdemarkkinallaan, jossa se pystyy edelleen kasvamaan pelkästään markkinaosuutta lisäämällä ja voittamalla premium-toimittajana.

Tämän lisäksi Nordic Lights pyrkii joka vuosi maksamaan 30-40% tuloksestaan osinkoina, ja nykyisellä hinnalla ja tuloksella osinko osuukin n. 1%:n paikkeille. Tämä on tyydyttävä taso, jos miettii, että yhtiö pystyy siitä huolimatta edelleen kasvamaan tavoitteidensa mukaisesti.

Nordic Lightsin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Nordic Lightsin listautumisanti koostuu uusista osakkeista, joita laitetaan jakoon 15 miljoonan euron arvosta (n. 3 miljoonaa osaketta) sekä nykyisten pääomasijoittajien osakemyynneistä. Myyjinä toimivat pääomasijoittaja Sponsor Fund IV, Työeläkevakuutus sekä sijoitusyhtiö Purmo Autic. Nämä yhtiöt myyvät suunnilleen saman verran – n. 15 miljoonan edestä osakkeita – tehden koko annin kooksi n. 30 miljoonaa euroa.

Kaikki entiset pääomistajat jäävät kuitenkin edelleen annin jälkeenkin merkittäviksi omistajiksi, Sponson merkittävimmäksi n. 35%:n omistuksellaan. Kyseessä ei siis ole lähellekään kokonainen pääomasijoittajan exit, joka tekee annista mielestäni aina huomattavasti positiivisemman. Todennäköisesti myös nykyisillä pääomasijoittajilla riittää uskoa liiketoimintaan myös jatkossa.

Ankkurisijoittajia annissa on suhteellisen paljon ja näinä toimii Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake ja Oy Julius Tallberg Ab. Nämä ankkurit ostavat yhteensä 20 miljoonaa euroa koko 30 miljoonan euron annista. Instituutioannin koko on n. 28 miljoonaa, joten lopuille institutionaalisille sijoittajille jää n. 8 miljoonaa, yleisöannin koon ollessa vain 2 miljoonaa euroa. Mukana on myös henkilöstöanti, joka on n. 200 000 euron kokoinen.

Suurin osa annista onkin jo merkitty ja anti on ennen kaikkea kohdennettu institutionaalisille sijoittajille, mikä on todennäköisesti järkevää nykyisessä markkinaympäristössä, jossa yksityissijoittajien innostus anteja kohtaan on laskenut jyrkästi viime vuodesta.

Syyt listautumiseen Nordic Lightsilla ovat perinteiset. Yhtiön tavoitteena onkin edistää yhtiön kasvustrategian toteuttamista ja lisätä Nordic Lightsin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Listautumisesta saadut varat käytetään Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen osittainen takaisinmaksu, toiminnan vahvistamiseen ja yhtiön kasvustrategian tukemiseen. Tähän sisältyvät luonnollisesti myös mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat, joihin viittasin aiempana.

Yhtiö saakin kerättyä 15 miljoonan eurot tulot osakeannilla ja 2,5 miljoonaa euroa tästä menee listautumisen järjestämisen kuluihin. Kokonaisuudessaan käteen yhtiölle jääkin annista n. 12,5 miljoonaa euroa rahaa parantamaan yhtiön vakavaraisuutta.

Minimimerkintä yleisöannissa on 150 osaketta (753 euroa) ja maksimimerkintä 20 000 osaketta (100 400 euroa). Yleisöantiin voi  osallistua Nordnetissä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Osallistunko minä Nordic Lightsin osakeantiin?

Haluaisin, mutta en voi aiemmissa teksteissäni kertomastani syistä. Heinäkuussa menee iso mätkypotti maksuun, joten käteiskassani on tällä hetkellä pyöreä nolla. Nordic Lights onkin mielestäni tämän vuoden mielenkiintoisin anti niin liiketoiminnaltaan kuin myös arvostustasoltaan.

Nordic Lights tuo itselleni mieleen etenkin Warren Buffettin sijoituksen Precision Castpartsiin, joka erikoistui lentokoneen tiettyjen osien tekemiseen. Buffett kuitenkin onnistui maksamaan tästä yhtiön kasvusta hieman liikaa, koska ei tiennyt pandemia tuhoavan lentoliikenteen pariksi vuodeksi. Samaa ei kuitenkaan ole tässä casessa näkyvissä, sillä Nordic Lights on selviytynyt kasvupolulla niin pandemian kuin Ukrainan sodankin läpi – joka on merkki erinomaisesta niche-liiketoiminnasta.

Yhteenveto Nordic Lightsin listautumisannista

Nordic Lights on mielenkiintoinen premium toimija uniikissa nichessä, jossa on edelleen paljon kasvuvaraa pelkkää markkina-asemaa kasvattamalla. Mielestäni Nordic Lightsin liiketoimintaan kuuluu useita houkuttelevia kasvumahdollisuuksia nykyisessä ydinliiketoiminnassa ja yhtiö onkin todistanut jo pitkään kasvukykynsä ja liiketoimintansa laadun.

Erityishuomio pitää antaa yhtiön listautumisesitykselle, jossa yhtiön kehityksestä vastaava johtaja avasi, ehkä parhaiten, mitä olen koskaan nähnyt, yhtiön liiketoimintaa sekä miten potentiaalisesta asiakkaasta tulee asiakas – ja miten asiakkuus käytännössä syntyy ja pysyy samana myös pitkällä aikavälillä. Esitys löytyy täältä ja mielenkiintoinen osuus alkaa kohdassa 20:35.

Tämä esitys on mielestäni must-see, jos yhtiöön aikoo sijoittaa, koska se avaa yhtiön liiketoimintalogiikkaa niin hyvin. Samalla se myös selittää, miksi yhtiö tekee aidosti laadukasta työtä ja miksi asiakkuuden voitettuaan, on erittäin epätodennäköistä, että asiakas toiseen toimittajaan vaihtaisi.

Nordic Lightsin jälkeen pidänkin todennäköisenä, että listautumiset jäävät kesätauolle, mutta blogi jatkaa porskuttamistaan tuttuun tahtiin. Seuraavana vuorossa ovatkin pitkään kysytyt kesäkuun kuukausikatsaus, puolivuosikatsaus varallisuuteeni sekä tietenkin, miten sijoitusstrategiani ja salkkuni ovat pärjänneet viimeiset puoli vuotta! Kaikki tämä tulossa viikon sisään, joten stay tuned!

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

6 kommenttia artikkeliin ”Nordic Lights listautumisanti-analyysi”

  • Joo alkuvuosi oli kyllä kova. En halunnut nostaa sitä erikseen, koska tämä vuosi on tosiaan erittäin poikkeuksellinen korkean inflaation takia. Positiivista toki, että EBITA-marginaali on noussut myös entisestään tuon liikevaihdon myötä. Se, mikä tekstissä unohtui mainita on se, että Nordic Lightsin liikevaihto tuntuu painottuneen vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen, joten toinen puolikas on aina vähän heikompi numeroiden valossa.

   Vastaa
 1. Minkä takia nuo minimimäärät ovat rahallisessa arvossa aina noin suuret? Tai ainakin itsestäni tuntuu siltä, että aina kun joku yritys listautuu, niin osallistuminen vaatii melko huimiakin summia, jotta voi osallistua. Ehkä itse olen vain sen verran köyhä sijoittaja (mahdollisuus panostaa 50-100 e/kk) , mutta välillä vähän kismittää 🙁

  Vastaa
  • Uskoisin, että tämä johtuu siitä, että merkinnät ovat ilmaisia (toisin kuin perinteiset osakekaupat, joista aina maksetaan kaupankäyntikulu). Usein myös tuntuu, että nämä ovat vähän sellaisia ”maan tapa”-juttuja eli kun kaikki ovat tehneet samankokoisia anteja, tekevät muutkin samalla. Toki onneksi pikavoitot ovat epätodennäköisiä nykyaikana, niin pienemmillä summilla voi Nordic Lightsiakin ostaa heti kun sillä kaupankäynti alkaa pörssissä (ehkä jopa halvemmalla!).

   Vastaa

Jätä kommentti