Omien osakkeiden osto – hyvä vai huono?

Omien osakkeiden osto on jatkuva kuuma peruna yhdessä osingonmaksun kanssa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Jos miettii kummasta suomalaisilla sijoittajilla ja yritysmaailman johtajilla on pahempi trauma? 6-5 tappiosta Ruotsille vuoden 2003 jääkiekon MM-kisoissa vai vuosien 2003-2008 Nokian omien osakkeiden ostosta 19 miljardilla eurolla? Sanoisin, että Nokian omien osakkeiden ostosta, niin paljon siitä kuulee edelleenkin omien osakkeiden ostoista puhuttaessa – vaikka tästä onkin jo yli 15 vuotta.

Omien osakkeiden ostot ovatkin suomalaisessa sijoitus-skenessä huomattavasti kuumempi peruna kuin osingot, koska osingoilla on yleinen hyväksyntä ja pieni vastustava joukko. Omien osakkeiden ostoilla ei kauheasti puolustajia ole. Onko omien osakkeiden ostot sitten rahan kaatamista kaivoon ja miksi tällainen vaihtoehto pörssiyrityksillä edes on, jos näin on.

Tänään syvennynkin omien osakkeiden ostojen maailmaan ja avaan sitä, miksi ne ovat äärimmäisen aliarvostettu tapa luoda arvoa osakkeenomistajille – sijoittajien traumoista huolimatta.

Mitä omien osakkeiden osto tekee sijoittajan hyväksi?

Tiivistettynä pörssiyhtiöillä on kaksi tapaa palauttaa voittoja osakkeenomistajalle. Osingot ovat yleisempi ja tunnetumpi tapa. Toinen taas on omien osakkeiden osto. Omien osakkeiden ostossa yhtiö siis ostaa osakemarkkinoilta omia osakkeitaan omalla rahallaan aivan kuten tavallinen sijoittaja tekee.

Kun yhtiö on ostanut omia osakkeitaan, sen ostamat ja omistamat osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteina eivätkä oikeuta osinkoon. Tämän seurauksena pitäisi tapahtua yksi yksinkertainen asia: ostojen jälkeen muiden osakkeiden osuus yhtiöstä kasvaa ja niiden arvon pitäisi teoriassa nousta, koska yhtiön osakekohtainen tulos nousee.

Asia ei ole kuitenkaan näin mustavalkoinen, ja kun yhtiö on ostanut omia osakkeitaan, se voi tehdä näillä osakkeilla muutaman eri asian. Ensimmäisenä yhtiö käyttää ostettuja osakkeita yhtiön johdon osakepalkkioihin ja henkilöstön osakekannustinohjelmiin. Tällöin osakkeet palautuvat takaisin kiertoon eli markkinoille yksityisomistajien toimesta.

Toinen vaihtoehto on, että yhtiö tekee yritysoston ja käyttää siinä valuuttana rahan sijasta omia osakkeitaan, jolloin osakkeet menevät jälleen takaisin kiertoon ja uusien sijoittajien taskuun (tässä kohtaa yrityskaupan kohteen omistajien salkkuun).

Tärkeintä sijoittajalle on ymmärtää, mikä on osakkeen lopullinen kohde, kun yhtiö ostaa omia osakkeitaan osakemarkkinoilta itselleen. Jos yhtiö ostaa omia osakkeitaan ja antaa ne tulospalkkana johdolle, mikään ei muutu ja yhtiö käytännössä vain maksoi palkkaa osakkeilla. Sama pätee omilla osakkeilla tehdyillä yritysostoihin.

Jos yhtiö kuitenkin pitää ne itsellään tai mitätöi osakkeet, homma menee mielenkiintoiseksi sijoittajan näkökulmasta. Koko yhtiön ns. hinta on siis markkina-arvo, joka lasketaan kaavalla: kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärä x osakkeen markkinahinta. Ja koska osakkeiden lukumäärä laskee mitätöintien myötä, osakkeen hinnan pysyessä samalla tasolla, tällöin myös yhtiön markkina-arvo laskee.

Tämä siis tarkoittaa, että yhtiön arvostus laskee, kun omia osakkeita ostetaan. Tehokkailla markkinoilla muiden asioiden pysyessä ennallaan, yhtiön osakkeen pitäisikin reagoida omien osakkeiden ostoon osakkeen hinnan nousulla. Tämä siitä johtuen, että markkina-arvon pitäisi pysyä samana kuin ennen omien osakkeiden ostoa – yhtiön liiketoimintaan kun omien osakkeiden ostolla ei väliä ole.

Se mihin omien osakkeiden ostot ja osakkeiden mitätöinnit kuitenkin johtavat on se, että yhtiön laskennallinen osakekohtainen voitto kasvaa, minkä pitäisi aina teoriassa nostaa myös yhden osakkeen hintaa. Usein yhtiöt saattavat myös pitää vain osakkeet ilman mitätöintiä. Tässä tilanteessa, jos yhtiö ei mitätöi osakkeitaan heti niitä ostettuaan, sen täytyy vähintään viestiä, että osakkeita ei ole ostettu yritysostoja tai palkitsemista varten. Muuten pörssiosakkeen hinta ei välttämättä juuri tähän reagoi.

Omien osakkeiden ostoilla tarkoituksenakin on ennen kaikkea juuri parantaa yhtiön osakekohtaista tulosta. Tämän pitäisi aina johtaa yhtiön yhden osakkeen hinnan nousuun, koska samasta absoluuttisestakin voitosta jää enemmän per osake käteen omien osakkeiden oston jälkeen, kun osakkeita on vain vähemmän jaossa.

Jos et ajattele kuin sijoittaja, omien osakkeiden ostot ovat rahan polttamista taivaan tuuliin

Omien osakkeiden ostot voivat kuitenkin päättyä hyvin tai huonosti – tai hyvin huonosti, kuten Nokian tilanteessa. Kaikki riippuu yhtiön johdosta ja hallituksesta sekä siitä, miten he ajattelevat omien osakkeiden ostoa ja omien osakkeidensa arvostusta. Kerron Viisas Sijoittaja-kirjassani tästä äärimmäisen varoittavan esimerkin:

Duken yliopistossa tehtiin tutkimuksessa, miten yhdysvaltalaisyhtiöiden talousjohtajat arvioivat yhtiöidensä osakkeen arvostusta. Tutkimuksessa heiltä kysyttiin eri vuosina vuosien 1996 ja 2020 välillä: ”Onko yhtiösi osake oikein arvostettu?” Oli vuosi, markkinatunnelma tai yhtiö mikä vain, joka kerta yli puolet kyselyyn vastanneista vastasi oman yhtiönsä olevan aliarvostettu. Useimmiten 60–80 % vastaajista piti oman yhtiönsä osaketta aliarvostettuna, ja vain pari prosenttia johtajista sanoi missään vaiheessa yhtiönsä osakkeen olevan yliarvostettu.

Tämä selittää paljon sitä, miksi omien osakkeiden ostoilla on niin huono maine. Suurin osa yhtiön johdosta, joka omien osakkeiden ostoista ja ajoituksista päättää, ei käytännössä osaa katsoa oman yhtiön osaketta objektiivisen analyyttisesti, vaan kokevat sen olevan lähes kroonisesti aliarvostettu. Tämä siitä huolimatta, vaikka markkinassa olisi menossa äärimmäisen kova hype ja pörssi kävisi kuumana. Asiaa saattaa monesti myös vääristää se, jos yhtiön johdon tulostavoitteet on sidottu osakekohtaiseen tulokseen. Silloin mahdollisuus kaunistella osakekohtaista tulosta omien osakkeiden avulla – hinnalla millä hyvänsä – saattaa olla liian suuri ja koitua osakkeenomistajien tappioksi.

Sammon IR-päällikön Mirko Hurmerinnan twiittaus Sammon omien osakkeiden ostoista viime vuosina on keskusteluineen kuvaava.

Twiittihetkellä Sampon osake oli arvoinen – 39,15 eurossa eli 8,8% matalammalla kuin 42,64 euron keskihinta, jolla omien osakkeiden ostot tehtiin edeltävän vuosien aikana. Mirko kuvaa ongelmaa hyvin.

Kaikella kunnioituksella Sampoa kohtaan, omien osakkeiden ostossa kyllä voi voittaa! Mutta se vaatii sijoittamisen suurinta kirosanaa – oikeaa ajoitusta. Siinä, missä tavallinen sijoittaja ei koskaan pysty ajoittamaan aina oikeaan aikaan, yritysjohto tähän pystyy paljon paremmalla todennäköisyydellä – koska sillä on omien osakkeiden ostoon käytettävissä ihan puhdasta sisäpiiritietoa, jonka käyttäminen on yksityissijoittajalle laitonta, mutta joita luonnollisesti saa käyttää omien osakkeiden hankintaa pohtiessa, koska siitä hyötyy kaikki osakkeenomistajat.

Ajoittaminen tuntuu silti mahdottomalta. Miten voi tietää miten pörssi käyttäytyy? Ei voikaan, mutta reaaliaikaisen paremman informaation avulla osaava yritysjohtaja ja omien osakkeiden ostosta vastaavat tahot pystyvät tunnistamaan pörssin ylireagoinnit paremmin – kunhan he vain ajattelevat kuin sijoittajat. Seuraavassa esimerkki yritysjohdon mestarillisista omien osakkeiden ostoista koronavuodelta 2020, kun ajoittaminen oli käytännössä mahdotonta pörssin sahatessa ylös alas äärimmäisen aggressiivisesti.

Omien osakkeiden osto on äärimmäisen vahva tapa luoda arvoa osakkeenomistajille

Saanko siis esitellä Medpacen – salkkuni suurimman pörssiomistuksen – ja sen rahoitusjohtaja Jesse Geigerin. Medpace ei ole koskaan pörssiuransa aikana jakanut osinkoa, vaan se palauttaa kaikki voittonsa osakkeen omistajille omien osakkeiden takaisin ostoilla. Otetaan vielä muistutus siitä, miten pörssi sahasi vuonna 2020. Seuraava indeksi kuvaa Yhdysvaltain Nasdaq-indeksiä, koska se on indeksi, johon Medpace lasketaan mukaan.

Vuoristorataa siis oli ja paljon. Medpace osti omia osakkeitaan läpi koko tämän erittäin turbulentin vuoden 2020 ja Medpacen osakkeen käyrä seurasikin paljon ylä- ja alamäissään juuri Nasdaq-indeksi. Seuraavassa avaan, miten Medpace osti omia osakkeitaan, miten osake käyttäytyi tänä aikana ja miten omien osakkeiden ostot onnistuivat tänä heilurimaisena pörssiaikana.

Q1 2020: Maaliskuun lopussa koronan pelko oli jo räjähtämässä ja pörssit olivat aloittaneet sukellukset, mutta tammi ja helmikuu olivat jopa nousukuukausia pörssissä. Medpace osti omia osakkeitaan 43,2 miljoonalla dollarilla keskihintaan 61,71$/osake. Kyseisen neljänneksen alussa osakkeen hinta oli 82,02$ lopussa osakkeen hinta oli 68,08$. Yhtiö onnistui siis ajoittamaan ostonsa lähes täydellisesti, vaikka osake oli huomattavasti matalammalla vain kuukauden päivät neljänneksestä. 

Q2 2020: Tämä oli siis kesken pahimman koronapaniikin ja pörssien sukeltaessa syvälle. Medpace osti omia osakkeitaan 7,6 miljoonalla dollarilla keskihintaan 68,85$/osake. Kyseisen neljänneksen alussa osakkeen hinta oli 68,08$ ja lopussa osakkeen hinta oli 93,02$. Jälleen aivan täydelliset ostot. 

Q3 2020: Yhtiö ei ostanut omia osakkeita. Yhtiön osake oli neljänneksen alussa 93,02$ ja neljänneksen lopussa 115,02$. 

Q4 2020: Koronapelko oli vähentynyt ja pörssissä oli alkanut myötätuuli puhaltaa. Medpace osti omia osakkeitaan 47,4 miljonalla dollarilla keskihintaan 115,42$/osake. Kyseisen neljänneksen lopussa osakkeen hinta oli 137,87$/osake. 3/3 täydellistä neljännestä ja ajoitusta. 

Voin kertoa tämän: omat ostokseni Medpacen kohdalla eivät osuneet lähellekään yhtä hyvin kuin yrityksen omalla johdolla! Ja näin sen pitäisikin olla, sillä heillä on reaaliaikainen tieto heidän liiketoimintansa kehityksestä. Ja jos tämä kehitys oli erilaista verrattuna siihen, mitä markkinat odottivat, ainoa oikea asia oli ostaa omia osakkeita, kun niitä halvalla saa. Tässä voittavat kaikki ja näin Medpacen tilanteessa juuri olikin.

Medpace on jatkanut täysin samanlaista kaavaa myös vuodet 2021, 2022 ja 2023 eli yhtiö ei ole pelkästään onnistunut ostamaan koko ajan markkinahintaa halvemmalla, vaan myös onnistunut ajoittamaan ostokset täydellisesti vuodesta ja osavuosineljänneksestä toiseen.

Mihin tällainen omien osakkeiden mestarillinen käyttäminen sitten johtaa? Yhdessä laadukkaan liiketoiminnan kanssa se johtaa siihen, että yhtiön osakekohtainen tulos nousee merkittävästi nopeammin kuin yhtiön absoluuttinen tulos ja neljässä vuodessa yhtiön osakekohtainen tulos onkin noussut 20% nopeammin kuin yhtiön todellinen liiketulos. Samalla tämä on johtanut esteettisen kauniiseen pörssikäyrään.

omien osakkeiden osto

Ja kyllä, voit olla varma, että jokaisessa dipissä, jotka näet pörssikurssin matkan varrella yhtiön johto on ostanut omia osakkeita – edelleen myös allekirjoittanutta paremmalla track-recordilla, vaikka yhtiö paras sijoitukseni onkin.

Omien osakkeiden hankinta ovat vähintään yhtä hyvä tapa jakaa voittoa kuin osingot

Voiton jakaminen osakkeenomistajille osinkoina ja omien osakkeiden ostoina kertoo siitä, että yhtiö välittää osakkeenomistajista ja ymmärtää, että arvoa voi luoda osakkeenomistajille monilla eri tavoilla. Pelkkänä yritysjohtajana on jo äärimmäisen vaikeaa ja paineellista, joten se, että pystyy yhdistämään osakkeenomistajaystävällisyyden Medpacen tavoin, on äärimmäisen vaikeaa. Ja tämä onkin yksi suurimpia syitä siihen, miksi yhtiö on isoin pörssisijoitukseni salkussa.

Omien osakkeiden ostot ovatkin jopa parempi tapa luoda arvoa pitkän aikajänteen osakkeenomistajille kuin osingot, mutta ne vaativat onnistuakseen yritysjohdolta huomattavasti enemmän kuin osingot. Osingot ovat pitkälti vain tapa hallita kassaa ja maksaa turhat eurot pois kassasta pääomarakenteen optimoimiseksi. Omien osakkeiden ostoja voi käyttää samalla tavalla eli ostaa omia osakkeita aina, kun kassassa on rahaa. Tällöin kuitenkin muuttuu tikkaa heittäväksi apinaksi pörssimarkkinoilla, joka johtaa Nokian kaltaisiin tragedioihin.

Onkin mielestäni selvää, että omien osakkeiden ostoista ei puhuta läheskään tarpeeksi, eikä läheskään tarpeeksi haastavaan tai positiiviseen sävyyn Helsingin pörssin yhtiöissä. Etenkin kroonisen aliarvostuksen aikana, omien osakkeiden ostot olisivat Helsingin pörssissä todennäköisesti uskomattoman tehokas tapa luoda arvoa osakkeenomistajille yllättävän monellakin yhtiöllä.

En tiedä joudunko odottamaan ikuisesti sitä päivää, kun Helsingin pörssissä yhtiöt pyrkivät systemaattisesti luomaan sijoittajamielellä arvoa onnistuneesti omien osakkeiden ostoilla, mutta olisi mukava nähdä se päivä joskus!

————————————–

Voit tilata huippuarvostelut saaneet sijoituskirjani Viisas sijoittaja nyt erikseen tai yhdessä muiden kirjojen kanssa Adlibriksestä täältä 29 euron hintaan tai Tammen omasta verkkokaupasta kirja.fi erittäin edulliseen 24,9 euron hintaan alekoodilla VIISASSIJOITTAJA23! 

Äänikirjojen ystäville kirja löytyy esimerkiksi Bookbeatistä ja Storytelistä sekä kaikista muistakin suomalaisista äänikirjapalveluista.

Muista seurata Omavaraisuushaastetta käyttämässäsi sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Twitter

Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

4 kommenttia artikkeliin ”Omien osakkeiden osto – hyvä vai huono?”

  1. Niin, omat osakkeet vs. Osinko tosiasiallisesti uskoakseni asiaan vaikuttaa se onko voitonjaon tavalla vaikutusta suurimpien ulkomaisten osakkeenomistajien verotukseen ts. Voitonjaon verotus vs. Osinko verotus. Johdon tulospalkkioissa nykyään ainakin toivottavasti omien osakkeiden hankinnan vaikutus huomioidaan. Aina ei ole tainnut näin olla, vaan johto pystyi pönkittämään omia bonuksiaan osakkeiden ostoilla.

    Vastaa
    • Yhdysvalloissa myös tosiaan edelleen omien osakkeiden ostoilla voi vaikuttaa joskus johdon bonareihin, miksi niitä usein voi myös väärinkäyttää (kun EPS sidottu tulospalkkioon). Mutta toki kaikilla yrityksen tasoilla saat sitä, mihin kannustat, joten kertoo hallituksen ja johdon ammattitaidottomuudesta, jos kannustinlukuja voi helposti manipuloida.

      Vastaa

Jätä kommentti