Robo-advisor palvelut vertailussa

Robo-advisorit ovat tulleet nyt jäädäkseen ja vähän yli kuukausi kirjoitinkin ensimmäisen kerran Lysasta, joka omiin silmiini oli ensimmäinen järkevä robo-advisor, joka Suomeen on rantautunut. Kirjoitus herätti sen verran paljon mielenkiintoa ja kysymyksiä blogini lukijoissa, että totesin nyt olevan hyvä aika vertailevaan robo-advisor-kirjoitukseen, jossa käyn läpi robo-advisoreiden logiikan kokonaisuudessaan, Lysan sekä kaikki sen muut kilpailijat Suomessa.

Tässä kirjoituksessa esittelenkin ja vertailen tarkemmin viittä eri robo-advisor -palvelua, joita suomalaiselle sijoittajalle on tarjolla. Kaikki nämä palvelut eroavat aika merkittävästikin toisistaan, mutta yksi on edelleen mielestäni yli muiden ja ratkoo oikean ongelman. Mitä nämä palvelut tarjoavat, miten ne vertautuvat toisiinsa ja mikä niistä on mielestäni paras? Siitä tänään!

Mikä robo-advisor on ja mitä hyötyä siitä on?

Robo-advisoreista puhuttaessa on äärimmäisen tärkeää sisäistää ensi alkuun yksi asia – robo-advisorit eivät tee sijoituspäätöksiä sinun puolestasi – toisin kuin voisin nopeasti ajatellen luulla.

Robo-advisor -palvelujen tärkein etu sijoittajalle on se, että robo-advisor pystyy hajauttamaan ja kertomaan erittäin kustannustehokkaasti mihin indeksirahastoihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. Tämän lisäksi robo-advisor suosittelee usein painotusta ja pitää painotuksen sellaisena kuin haluat ja tekee kaiken rahan allokoinnin puolestasi. Parhaat robo-advisorit ovatkin vain kustannus- ja aikatehokas tapa sijoittaa erittäin laajasti vähäkuluisiin indeksirahastoihin.

Robo-advisorin käyttäjän ei siis tarvitse käyttää tunteja ja tunteja siihen, että etsii rahastoviidakosta juuri itselle sopivinta rahastoa. Ja sen jälkeen jää pohtimaan, että onkohan tämä tarpeeksi. Tai liian paljon rahastoja. Robo-advisor tekee kaiken tämän puolestasi eli säästää aikaa ja vaivaa valtavasti. Usein robotti suosittelee myös hajautusta osake-, että korkorahastojen välillä, joka on yksityissijoittajalle usein erittäin aikaa vievää. Korkorahastot kun usein ovat vaikeampia ymmärrettäviä.

Jos siis tiivistää. Robo-advisor on parhaimmillaan kustannustehokas, aikaa, vaivaa ja stressiä säästävä tapa sijoittaa kustannustehokkaasti indeksirahastoihin tai joihinkin muihin rahastoihin. Ei siis mitään tekoäly tai algoritmi yrittää voittaa indeksi kikkailuja vaan vain tuttua turvallista indeksisijoittamista.

Robo-advisorit eivät ole lyöneet Suomessa merkittävästi läpi, mikä on sinänsä ihmeellistä, koska Suomen sijoituspalvelut ovat muuten olleet jo kauan digitaaliset. Robo-advisoreilla onkin koko maailmassa jo hallussa 1000 miljardin dollarin arvosta sijoituksia ja tämän luvun oletetaan kasvavan seuraavina vuosina 27%:n tahtia, joten on varmaa, että myös Suomessa robo-advisorit tulevat yleistymään tulevina vuosina ja hyvä niin – ne kun pystyvät tekemään sijoittamisesta entistä nopeampaa, yksinkertaisempaa ja helpompaa ihan kenelle vain samalla kuitenkin tarjoten indeksinmukaista tuottoa ja halpoja kuluja.

Tässä kirjoituksessa esittelenkin kolme parasta ja tällä hetkellä ainoaa Suomessa toimivaa robo-advisoria ja miten ne eroavat toisistaan. Mennään siis itse asiaan.

Nordean digitaalinen sijoitusneuvoja Nora  – kustannustehokasta sijoittamista yhdistelmärahastoihin

Nordean digitaalinen sijoitusneuvoja Nora on erittäin perinteinen robo-advisor perusrakenteeltaan. Ideana on, että nopeasti vastaamalla pariinkymmeneen kysymykseen saa robo-advisorilta sijoitussuositukset, jonka jälkeen vastaustesi perusteella Nora tekee sinulle sopivan säästö- tai sijoitussuosituksen.

Robotin hommia on tehty yksinkertaisemmiksi siten, että tarjoaa yhteensä neljää riskitasoltaan erilaista rahastoa riippuen siitä miten käyttäjä vastailee kysymyksiin. Rahastot sisältävät sekä osakkeita että korkotuotteita ja niiden painot vastaavat kutakin riskitasoa. Positiivista Nordean Norassa on se, että Nora-rahastojen vuotuiset kokonaiskulut ovat 0,59-0,79 prosenttia, riippuen rahastosta. Rahastovalikoima koostuu yhdistelmärahastoista, jotka sijoittavat sekä osake- että korkosijoituksiin.

Yhdistelmärahastojen lisäksi Nora-rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita eli kaikista pahimmat syntiosakkeet on karsittu pois. Noran suosittelemissa rahastoissa tämän lisäksi osakkeiden ja korkotuotteiden painoa tarkistetaan automaattisesti, jotta se vastaa aina juuri käyttäjän sijoitusprofiilia (joka siis syntyy kysymysten mukaisesti).

Kuten pian huomaat, vastuullisuus on usein se johtava teema enemmän kuin yhdessä digitaalisessa varainhoitajassa, joita Suomen markkinoilta löytyy ja Nora ei ole tässä poikkeus. Nora onkin hyvin tasapainotettu kokonaisuus ei-liian-korkeita kuluja sekä vastuullista sijoittamista ja parhaimmistoa Suomen osalta.

OP-sijoituskumppani – vastuullista sijoittamista robon avulla

OP Sijoituskumppani on OP:n versio robo-advisorista ja sen idea on, että sen valitsemat rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka toimivat vastuullisesti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa. Yritysten vastuullisuutta arvioidaan erilaisilla mittareilla, jotka liittyvät esimerkiksi saasteiden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja henkilöstön hyvinvointiin. Rahastoista on rajattu pois haitalliset ja kiistanalaiset toimialat, joita ovat alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja ydinvoima eli ns. perinteiset ”syntiosakkeet” sekä yritykset, jotka ovat tekemisissä korruption tai lapsityövoiman kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen lisäksi rahastoissa toteutetaan erilaista sijoitusstrategiaa kuin perinteisissä yhdistelmärahastoissa, joten osakepaino pidetään näissä OP-sijoituskumppanin suosittelemissa rahastoissa keskimääräistä korkeammalla. OP:n mukaan valikoitu sijoitusstrategia perustuu esim. tässä akateemisessa tutkimuksessa tehokkaaksi osoitettuun sijoitustapaan, jossa sijoittamalla hajautetusti matalan riskin osakkeisiin voidaan päästä parempaan tuottoon suhteessa otettuun riskiin kuin markkinaindekseissä.

Olen positiivisesti yllättynyt, että mukana käytetään ihan aidosti akateemista tutkimusta ja täytyy tutustua aidosti näihin tutkimuksiin, jos niissä olisi enemmänkin mielenkiintoista dataa sijoittamisesta.

Robo-advisor ei OP:n tilanteessa painota itseään aktiivisesti vaan OP:n salkunhoitajat seuraavat rahastojen riskitasoja ja tarvittaessa sopeuttavat riskitason vastaamaan pitkän aikavälin tavoitetasoa. Rahastot tarjoavat mahdollisimman korkean tuotto-odotuksen hallitulla riskillä.

OP – aivan kuten myöhemmin esiteltävä Taaleri – on selkeästi huomannut, että vastuullisuudelle on kysyntää, sillä Sijoituskumppani on erikoistunut pelkästään vastuullisuuteen. Tämä on äärimmäisen hyvä asia, koska vastuulliselle sijoittamiselle on oikeasti kysyntää nykyisessä sijoitusympäristössä, mutta tämä tulee aina hieman kalliimman kulurakenteen mukana.

OP Sijoituskumppanin käyttö ei sinällään maksa mitään, mutta sen tarjoamat rahastot ovat kaikki juoksevilta kuluiltaan 0,99%. Tämä johtuu todennäköisesti pitkälti siitä, että salkkujen tasapainottamista ei ole automatisoitu robotille, vaan sen tekee edelleen ihminen. Alle prosentti kuulosti vielä milleniumin alussa vähältä, mutta valistunut sijoittaja tietää, että nykyaikana 0,99%:n rahastosijoittamisesta on jo suhteellisen korkea. OP-asiakkaille tämä ei ole iso juttu, jos on ylimääräisiä bonuksia, mutta OP:n palvelu ei juuri ei-OP:n asiakkaille ole suositeltavissa.

Lysa – markkinajohtaja Ruotsissa ja pian myös ehkä Suomessa

Seuraavana, ja yhtenä parhaista vaihtoehdoista nykyisellä markkinalla toimii Lysa*, josta kirjoitinkin vähän yli kuukausi sitten esittelytekstin.

Lysan logiikka on yksinkertainen. Lysa kyselee sinulta nopeat alustavat kysymykset siitä, mitä sijoittaminen on sinulle ja millaisia tavoitteita sinulla on sijoittamisen kanssa. Tämän jälkeen robo-advisor laskee sinulle suosituksen erittäin vähäkuluisten  osake-ETF:ien ja korkorahastojen välillä. Itselleni Lysan riskiarvio näytti seuraavalta..


Palvelu siis ehdotti minulle 88% osakerahastoihin sijoittamista ja 12% korkoihin sijoittamista. Syynä omasta näkökulmastani näinkin ”korkeaan” korkorahastojen osuuteen on todennäköisesti sijoitushorisonttini, jonka asetin 10-15 vuoteen (joka siis on FIRE-tavoitteeni). Keskimäärin olen aina ollut all-in stonks tyyppi, joten onneksi palvelussa pystyi myös itse päivittämään allokaatiota robon ehdotuksen ohi ja kuten näkyy, oma allokaationi onkin 100% osakkeissa.

Lysa sijoittaa rahat suositusallokaation mukaan vähäkuluisimpiin ETF:iin ja korkorahastoihin, joista suurin osa on Vanguardin rahastoja. Vanguard on yhdysvaltalainen pienikuluisten indeksirahastojen uraauurtaja erittäin mataline kuluineen. Mutta miltä Lysan kulut sitten näyttävät paperilla?

Lysan kulut ovat sijoittajalle maksimissaan vain 0,343%. Lysassa itseäni viehättääkin eniten se, että yrityksen strategiaan kuuluu se, että se etsii koko ajan kustannustehokkaampaa tapaa sijoittaa rahastoihin. Kun kirjoitin ensimmäisen kerran Lysasta, minimikulut olivat 0,404% (joista Lysan osuus on 0,15-0,24% ja loppu menee rahastojen säilytys- sekä transaktiokuluihin).

Nyt tämä on laskenut jo 0,378%:iin ja tehokkuutta lisättäessä numero todennäköisesti tippuu entisestään. Strategia siis on oikeastaan juuri päinvastainen kuin muilla sijoituspalvelujen tarjoajilla, jotka lähinnä yrittävät keksiä uusia kuluja sijoittajalle!

Hinnoittelu on halvan hinnan lisäksi Lysassa ilahduttavan yksinkertaista, sillä Lysassa ei ole mitään muita kuluja, kuin tuo kiinteä 0,378%, joka sekin vähenee sitä mukaan, mitä enemmän Lysan kautta sijoitat.

Hyvää on myös se, että Lysassa pystyy aloittamaan sijoittamisen jo pelkästään 100 eurolla* kulujen pysyessä silti erittäin matalina. Kilpailijat tarjoavat robo-advisoreita usein vasta vähän isommille sijoitussummille.

Ei valuutanvaihtokuluja, ei säilytyskuluja eikä myyntikuluja. Koko ajan halpeneva kulurakenne robo-advisorille, joka hajauttaa rahasi samanaikaisesti yli viiteen vähäkuluiseen ETF:ään ilman piilokuluja on yksinkertaisesti erittäin hyvä palvelulupaus, jonka kanssa muiden robo-advisorien on vaikea kilpailla.

Taaleri Impakti – vastuullisen sijoittajan hintava valinta

Taaleri tarjoaa robo-advisor palveluja kahdessa eri laarissa.

1) Tavallinen Lysan kaltainen ETF-hajautus robo-advisorin avulla (mutta Lysaa kalliimpi)
2) Vastuullisen sijoittajan robo-advisor sijoituskori, joka on täysin hiilineutraali 

Ykkösvaihtoehto Taalerilla on samanlainen kuin Lysa, mutta vain kalliimpi versio samasta palvelusta. Mielenkiintoisempi onkin Taalerin Impakti-salkku, jossa ideana on, että robo advisor sijoittaa osakkeisiin, jotka luovat täysin hiilineutraalin salkun. Idea on mielenkiintoinen ja Taaleri Impaktissa onkin mahdollisuus hajauttaa 2300 eri osakkeeseen, jotka luovat hiilineutraalin kokonaisuuden.

Entäs Taaleri Impaktin kulut sitten? Taaleri Impaktin hallinnointipalkkio on 0,45% ja tähän päälle tulee Impaktin tuotteiden kustannukset, jotka ovat 0,62%. Kulut ovat siis yhteensä 1,07%, jotka ovat suhteessa kuitenkin korkeat. Mikäli vastuullinen helppo sijoittaminen kuitenkin kiinnostaa, voi Taaleri Impakti tehdä tämän sen erittäin helpoksi ja automatisoiduksi.

Taaleri Impaktiin käsiksi päästäksesi sinun täytyy sijoittaa alkuun vähintään 1 000 eurolla, joka on suhteellisen korkea raja aloittelevalle sijoittajalle. Taaleri Impakti on siis n. 2-kertaa kalliimpi kuin Lysan palvelu, mutta voi hyvin olla potentiaalinen sijoituskohde, jos vastuullinen sijoittaminen sinua kiinnostaa ja et halua selata läpi kaikkia mahdollisia vihreitä, vastuullisia ja muita rahastoja. Tässäkin läpinäkyvyys on ehdottomasti suurin plussa ja tuntuu, että se on robo-advisorista toiseen johtava ajatus.

Mandatum Life – robo-advisor aktiivisena salkunhoitajana

Mandatum Life on robo-advisor-palveluista kolmas ja omiin silmiini se, joka on ns. ”premiumein” palvelu. Tämä johtaa kuitenkin huomattavan korkeisiin kuluihin.

Mandatum Life tarjoaakin 5 valmista salkkua, ja kysyy kysymyksiä Lysan ja Taalerin tapaan, jotta robo valitsee sinulle sopivimman salkun valmiista salkuista. Ideana on, että varoja sijoitetaan kanssasijoitusmallilla myös kohteisiin, jotka tyypillisesti ovat vain ammattisijoittajien saatavilla. Mandatumin palveluun kuuluu myös vuotuinen etätapaamisen tai puhelinneuvottelun sijoitusasiantuntijan kanssa. Henkilökohtaisten keskustelujen perusteella pystymme huomioimaan laajemmin kokonaistilanteesi.

Mandatum Lifen malli muistuttaakin eniten ehkä hybridia perinteisestä aktiivisesta salkunhoitosta sekä robo-advisor toiminnasta. Ja miten tämä taas näkyy kuluissa? Mandatum Life robo-advisorin kulut ovatkin seuraavat.

 • Sopimuksen vuotuinen hoitopalkkio 0,5%
 • Merkintäpalkkio 0€
 • Lunastuspalkkio 0€
 • Sijoituskohteiden vuotuiset kokonaiskulut 0,83-1,66%

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kokonaiskulut Mandatum Lifen robo-advisorissa ovat 1,33-2,16%, joka liikkuu jo perinteisen aktiivisen rahastonhoidon piirissä. Plussaa siitä, että palvelu ei ota perinteisiä merkintä- tai lunastuspalkkioita, mutta joka tapauksessa selkeästi yli 1%:n kulut robo-advisorilla – oli sijoitusmalli mikä tahansa – on yksinkertaisesti liikaa. Robo-advisorit ovat parhaillaan silloin, kun ne tarjoavat jotain oikeasti erilaista ja Mandatum Lifen malli ei sellaista tunnu tarjoavan.

Digitaalisesta varainhoidosta pääsee Mandatum Lifella myös nauttimaan yli 2 000 euron kertasijoituksella tai sijoittamalla kuukausittain vähintään 100 euroa pitemmän aikaa eli palvelu on aloittamisen suhteen joustava.

Robo-advisorit ovat kannattavan ja tylsän sijoittamisen tulevaisuus

Vaikka tällä hetkellä robo-advisorit ovat etenkin Suomessa vielä erittäin vieraita monelle sijoittajalle, näen niiden valtavirtaistumisen väistämättömänä myös täällä pohjan perukoilla. Robo-advisorit, jotka keskittyvät kulujen minimointiin ratkaisevat mielestäni sen viimeisen ongelman sijoittamisen aloittamisessa ja sen pitkäjänteisessä jatkamisessa – ajan, joka pitää kuluttaa sijoittamiseen ja sen perusteiden ymmärtämiseen.

Sen takia mieluusti vienkin sanaa eteenpäin blogini kautta – usein finanssialan innovaatiot kun nostavat kuluja (kuten esim. Mandatum Life robo-advisor tekee), eivät laske kuluja ja tee sijoittamisesta samaan aikaan yksinkertaisempaa.

Kun käyttää robo-advisoria, joka automaattisesti jakaa eurot vähäkuluisiin indeksirahastoihin maailmanlaajuisesti, ei sijoittajan tarvitse tietää muuta kuin sen, että pitkällä aikavälillä kuukausisijoittaminen kannattaa aina. Sijoittamisen aloittamisen kynnys siis laskee entisestään ja samalla sen kustannukset laskevat läpi palveluntarjoajien. Robo-advisorille riittää, että sille automatisoi kuukausittaisen tilisiirron ja se tekee kaiken muun sijoittajan puolesta. Ihmiset arvostavat omaa aikaansa koko ajan enemmän ja robo-advisorit ovatkin täydellinen ratkaisu nykymaailman kiireisiin.

Tällä hetkellä Suomessa on vielä suhteellisen rajattu määrä robo-advisoreita edes saatavilla, mutta Lysa on omiin silmiini tällä hetkellä ylivoimainen ykkönen niin kulujen kuin sijoitushajautuksensa suhteen markkinasta.

Mikäli siis kiinnostuit palvelujen kokeilemisesta, voit rekisteröityä esimerkiksi Lysaan täällä*. Samalla voit kokeilla, millaista sijoitusuunnitelmaa robo-advisor sinulle suosittelee. Tämä saattaa laittaa ajattelemaan myös omaa sijoitusstrategiaasi entistä tarkemmin!

Laita myös kommenttia, jos jokin Suomessa tarjottu robo-advisor palvelu vertailusta puuttuu, niin lisään sen listaan! Tulossa on ainakin, kun ehdin kirjoittaa Nordean oma robo-advisor.

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.

 

19 kommenttia artikkeliin ”Robo-advisor palvelut vertailussa”

 1. Jotenkin tekopyhää ensin mainostaa kuinka indeksit ovat varma valinta mutta kun tarpeeksi lyödään rahaa tiskiin niin alkaa kaupallinen yhteistyö kiinnostaa ja mainostetaan firmaa joka veloittaa siitä että osaat tehdä oikeat valinnat, vaikka on todistettu että helpoimmalla pääsee sijoittamalla ACWI indeksiin

  Vastaa
  • Samaa voisi sanoa siitä, että suosittelen rahastosijoittamista, koska itse sijoitan suoraan osakkeisiin.

   Ja muutenkin, saan sen verran paljon yhteistyöehdotuksia (ja voisin olla kävelevä lifestyle-blogi pelkkine mainospostauksineen), että 99% niistä kieltäydyn. Pyrinkin siihen, että jos suosittelen jotain, pitää sen jotain arvoa oikeasti tuottaa tietylle lukijakohderyhmälle (ei toki koskaan aina kaikille kuten mikään palvelu ei tee). Ja luotan siihen, että lukijat myös sen ymmärtävät, että tällä hommalla ei rikastu, joten en ala roskaa suosittelemaan parin kymmenen euron takia. Robo-advisoreissa on muutamakin etu verrattuna perinteiseen indeksisijoittamiseen halpojen ETF:ien avulla.

   1) Prosenttirakenteellinen pieni kulu tulee pienillä summilla jopa halvemmaksi kuin perinteinen rahasto- tai osakesijoittaminen esim. Nordnetin kautta!
   2) Ei tarvitse tehdä kuukausisijoitussuunnitelmaa (ETF:iin jos sijoitta yksitellen, on homma turhan kallista lystyiä)
   3) EI tarvitse tehdä tutkimustyötä (eli käyttää aikaa) sijoitusten eteen
   4) Niiden avulla pystyy hajauttamaan sijoituksia, jos ei haluakaan olla 100%:n painolla osakeindekseissä
   5) Ei ole mitään yllärikuluja tuon perus kulun pohjalta.

   Koska FIRE on blogissani monesti käsitelty aihe, niin ei pitäisi olla yllättävää, että aika on mielestäni tärkein hyödyke meille kaikille. Oikeasti kustannustehokkaat robo-advisorit pystyvätkin ratkaisemaan sijoittamiseen käytetyn ajan ongelman kenelle tahansa, joka sijoittamista ei halua harrastaa, mutta haluaa silti sijoittaa – mikä on mielestäni äärimmäisen arvokas asia monelle. Ja esim. Lysan kuluilla tämä on no-brainer monelle, koska riskienhallintankin on yksinkertaistettu robolle.

   Vaikka robo-advisorit eivät sovi kaikille (jos haluaa aikansa sijoittamiseen kuluttaa), alkavat ne osan toimijoiden osasta olla jo sellaisessa hinta-rangessa, että joillekin tämä on jo nyt aidosti järkevä vaihtoehto.

   Vastaa
  • Ei tule onneksi. Tilanne on aika samanlainen kuin, jos mikä tahansa muu robo-advisor tasapainottaa salkkuaan tai jos perinteinen rahasto myy ja ostaa sijoituksiaan. Robo-advisorit ovat siis yhtä verotehokkaita kuin perinteisetkin rahastot sijoittajalle.

   Vastaa
   • Lähdettä tälle? Kyllä kai yksityishenkilö maksaa aina tasapainotustilanteessa verot, mikäli sellaisia myyntivoitoista kertyy? Ei kai sillä ole merkitystä, ovatko rahastot Lysan apin kautta ostettuja tai vaikkapa NN arvo-osuustilille.

    Vastaa
    • Myyntivoitosta luonnollisesti kertyy silloin, kun oikeasti myyt osuuksia rahastosta pois. Ja sama noissa rebalansointi-tilanteissa ks. https://www.fin.lysa.com/tax-information

     Niissä tilanteissa, missä sitten taas oikeasti löytyy uusi halvempi ETF ja siihen vaihdetaan (eli silloin, kun kyse ei ole salkun rebalansoinnista vaan ETF:n vaihtamisesta toiseen), ei veroseuraamuksia synny. Tarkistin tämän vielä varmuuden vuoksi Lysan lakiosastolta ks. vastaus.

     ”Since we invest through Swedish investment funds we can change the underlying ETF:s without any tax consequenses.”

     Toivottavasti tämä selvensi!

     Vastaa
 2. Tarkoittaako tämä että Lysassa on osakepaino oltava täysi 100 niin ei tule tasapainotuksesta johtuvia veroseuraamuksia…? Vai tarkoittaako tämä jos itse muuttaa alkuperäistä allokaatiota niin tulee veroja…? Ei kannata sijoittaa mihinkään jota ei täysin ymmärrä😊

  Vastaa
  • Hyvä tarkennuskysymyksiä ja juuri näinähn se on kun sanoit! Aina kannattaa ymmärtää mihin sijoittaa, ennen kuin sijoittaa.

   Helpoin tapa tuohon on joo tuo osakepaino (ja toki jos laittaa 100% korkoihin). Hyvä kuitenkin muistaa, että keskimäärin tasapainottaminen on sen verran hienovaraista, että tavallisella sijoittajalla tässä tulee ei yhtään tai erittäin vähän veroseuraamuksia, jos ei sijoita muualle kuin näihin rahastoihin suoraan robo-advisorejen kautta (mikä sinänsä järkevintä, koska tässä on enemmän kuin tarpeeksi hajautusta ja muihin sijoittaminen robo-advisorien jälkeen on omalla tavallaan turhaa muun kuin huvin takia).

   Luovutusvoittoja kun saa tehdä sen 1000 euron edestä verovapaasti vuodessa, joten suhteelllisen isot sijoitukset tai tykkivuosi saa olla takana, jotta verokustannuksia tästä syntyisi.

   Jos taas itse muuttaa alkuperäistä allokaatiota ennen sijoittamisen aloittamista ei tästä veroseuraamuksia tule, koska silloin ei yleensä sinne ole vielä sijoitettu mitään.

   Vastaa
 3. Kirjoitit että ovat yhtä verotehokkaita kuin tavalliset rahastot, tavalliset rahastot voi käsittääkseni muutella osake ja korkopainotuksia ilman veroseurauksia rahaston sisällä?

  Vastaa
  • Hyvä tarkennus, jos tuo rebalansointi menee yli tuon 1000 euron verovapaan luovutusvoiton vuodessa, niin silloin tästä veroseuraamuksia syntyy, eli on sinällään heikompi kuin perintenen rahasto, jossa veroseuraamuksia tästä ei synny rahastojen verovapausoikeuden takia!

   Pienemmillä summilla tämä tuskin tulee ongelmaksi (tai 100%:n osakepainolla), mutta isommilla summilla rebalansointi saattaa hyvin aiheuttaa pienet veroseuraamukset, jos pörssi on tykittänyt kovaa ylöspäin. Toki tässä on myös taas se hyvä puoli, että tappiossa rebalansointi luo myös luovutusvoittovähennysmahdollisuudet omaan verotukseen (toisin kuin rahasto, joka myy tappiollisia osakkeita). Kyseessä siis kaksiteräinen miekka tuon osalta, vaikka vaikutus molempiin suuntiin onkin aika marginaalinen.

   Vastaa
 4. Mitä tarkoitat 1000€ verovapaalla luovutusvoitolla? Tarkoitatko tuota että jos myyt max 1000€ vuodessa osakkeita (tai muita sijoituksia) niin voiton osuus siitä myynnistä on verotonta? Vai onko jossain kohtaa verotuksessa myös 1000€ verovapaa luovutusvoitto mainittu?

  Vastaa
 5. Hei! Aivan loistavaa, tuo Lysa on kuin luotu omaan käyttöön. Aiemmin olen katsellut tuota Taaleria mutta sen kulujen vuoksi odotellut että kilpailua tulee lisää ja hinnat laskee. Ja tulihan sitä!

  Yksi asia kuitenkin tässä robo-advisingissa mietityttää ja se on hankintameno-olettama. Eli jos ostan tänään 10t eurolla Lysan kautta osuuden 100% etf:issä olevaa rahastoa ja myyn osuuteni 10v kuluttua. Tällä välin Lysa on vaihtanut kaikki etf:t salkussani mutta itse rahasto-osuutta en ole välissä myynyt niin olenko oikeutettu hankintameno-olettamaan? Olen siinä käsityksessä että kyllä.

  Vastaa
  • Joo ja Lysa itseasiassa on laskenut kulujaan entisestän siitä, mitä tähän olen kirjoitellut. Pitää kirjoitella pian Lysasta myös päivittelyteksti, kun homma on taas Suomessakin hieman edennyt.

   Ja tosiaan hankintameno-olettama lasketaan sinun sijoituksistasi ja muutokset rahastoissa ei vaikuta sijoittajan hankintameno-olettamaan eli käsityksesi on aivan oikea. Vähän samalla tavalla kuin perinteinen rahasto voi vaihtaa osakeomistuksiaan täysin 10 vuoden aikana, ja se ei vaikuta rahastosijoittajan hankintameno-olettamaan.

   Vastaa

Jätä kommentti