Sijoitussanasto aloittelevalle sijoittajalle

Sijoitussanasto on jotain, mitä blogistani on aina puuttunut. Tämä johtuu siitä, että olen aina kirjoittanut blogia kaiken tasoisille sijoittajille. Pääyleisönäni on ollut niin taloudesta kiinnostuneet, sijoittamisesta kiinnostuneet kuin myös ihan hardcore säästäjät ja sijoittajatkin.

Tämän maaston välissä liikkuminen on ollut välillä haastavaa, kun en tiedä, mitä termejä voin käyttää ja mitä en. Viime aikoina kuitenkin yhä useampi kaverini ja tuttuni on alkanut myös lukea blogia, ja heidän kysymystensä myötä ymmärsinkin, että tosiaan – välillä suustani tulee aikamoista talousjargonia, joka on tavalliselle ihmiselle täysin vierasta.

Päätinkin siis kirjoittaa sijoitussanaston aloittelijoille ja vähän kokeneemmille. Sijoitussanasto englanniksi, että suomeksi. Painoarvo tässä sijoitussanastossa on sanoissa, joihin törmää yleisimmin sijoitusmaailmassa, sekä sanoissa, joita käytän omissa blogikirjoituksissani paljon. Tämän lisäksi sanastosta löytyy myös yleisimpiä sijoitussanoja. Sijoitussanaston termit ovat aakkosjärjestyksessä suomeksi.

Sijoitussanasto aloittelijoille

Sijoitussanasto
Sijoittamisen sanakirja on helppolukuinen

4%-sääntö – the 4% rule

4%:n sääntö on vanhin sääntö, mitä tulee taloudelliseen riippumattomuuteen. 4%:n säännön mukaan, olet taloudellisesti riippumaton kun vuosittaiset kulusi ovat alle 4% sijoituksesi koosta.

Kun nostat sijoituksistasi korkeintaan 4% vuodessa, varallisuutesi määrä ei laske kun sijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä n. 7% vuodessa.

Yksinkertaisempi tapa laskea taloudellinen riippumattomuus on vain kertoa vuosikulutuksesi 25:llä. Tämän pitäisi antaa tulos, joka kattaa kulutuksesi 4%:n säännöllä.

Allokaatio – allocation

Allokaatio eli hajautus. Allokaatio on termi, jota käytetään siitä, mihin olet rahasi laittanut. Oma allokaationi painottuu vahvasti kahteen eri kohteisiin – suoriin osakesijoituksiin ja omistusasuntooni, joka muuttuu ajan kuluessa sijoitusasunnoksi.

Hyvä sijoittaja allokoi omaisuutensa monien eri omaisuuslajien sekä maantieteellisten rajojen yli. Myös tämän takia omissa osakesijoituksissani on osakkeita niin Suomesta kuin Yhdysvalloista.

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on se tili, johon voi sijoittaa osakkeita, rahastoja tai mitä tahansa. Käytännössä jokaisella sijoittajalla on oma henkilökohtainen arvo-osuustili. Se, mitä sinne sijoittaa on jokaisen sijoittajan oma päätös

Blue chip – osake

Blue Chip -osakkeella tarkoitetaan amerikkalaisia yrityksiä, jotka ovat isoja ja joilla on pitkä pörssihistoria. Tällaisia ovat osakkeet kuten Apple, Nike tai IBm.

Dow Jones-indeksi

Dow Jones on Yhdysvaltain osakeindeksi, jossa on 30 isoa Yhdysvaltalaista osakeyhtiötä. Tämä indeksi seuraa painotettuna näiden yritysten kurssikehitystä. Mikä on indeksi? Siitä I:n kohdalla lisää.

Finanssikriisi – Financial crisis

Finanssikriisejä on monia. Moni meistä (myös minä) käyttää sanaa finanssikriisi kuvaamaan 2008 vuonna alkanutta romahdusta taloudessa ympärimaailman, joka johti maailmanlaajuiseen lamaan.

Tästä huolimatta finanssikriisi voi kuitenkin olla mikä tahansa kriisi, joka on aiheutunut finanssimarkkinoista. Tällaisia ovat mm. 1930-luvun finanssikriisi sekä 90-luvun Suomen lama.

Hedgerahasto

Hedgerahastot ovat etenkin Yhdysvalloissa suosittuja rahastoja, jotka pyrkivät tekemään voittoa kaikissa markkinatilanteissa – ja tuottamaan ylituottoa sijoittajilleen. Hedgerahastot käyttävät kaikkia markkinoilla olevia tuotteita tämän tavoitteen saavuttamiseen futuureista optioihin ja shorttaamiseen.

Härkämarkkina – Bull market

Härkämarkkina tarkoittaa tilannetta, jossa osakemarkkinat ovat jostain syystä optimistisia ja ovat jatkaneet yleensä pitemmän ajanjakson nousemista. Voit lukea pörssin sykleistä voit lukea aiheen blogitekstistäni.

Indeksi – Stock index

Indeksi eli osakeindeksi on osakemarkkinoiden mitta, joka perustuu keskimääräisille hinnoille. Indeksi on painotettu keskiarvo, joten kalliimmat osakkeet ovat painavampia ja niillä on enemmän vaikutusta indeksiin kuin halvemmilla osakkeilla. Esim. Suomen OMX Helsinki pörssissä Nokialla oli aikanaan erittäin suuri painoarvo koko indeksissä ja indeksi usein meni siihen suuntaan, mihin Nokian osake meni.

Indeksirahasto – Index Fund 

Erilaiset rahastot saavat usein etenkin aloittelevan sijoittajan sekaisin. Lähtökohtaisesti rahastojen kulut kuitenkin kertovat sen, kannattaako niihin sijoittaa vai ei. Kallis rahasto on huono rahasto. Ja halpa rahasto on hyvä rahasto. Indeksirahasto on lähes poikkeuksetta hyvä rahasto.

Indeksirahasto onkin rahasto, joka mukailee jotain tiettyä indeksiä (esim. aiemmin mainittua OMX-Helsinki indeksiä). Indeksirahastot ovat hyviä sijoituksia, koska
a) niissä on pienet kulut
b) keskimääräinen sijoittaja tai ammattilainen saa keskimäärin huonompaa tuottoa sijoituksilleen kuin indeksirahastoihin sijoittava!

Juoksevat kulut – Fees

Juoksevat kulut ovat kuluja, joita usein koituu rahastoista – etenkin aktiivisista rahastoista. Juoksevia kuluja voi olla mm. merkintäpalkkio, hallinnointipalkkio, kaupankäyntipalkkio. Indeksirahastoissa juoksevat kulut ovat poikkeuksetta alhaisemmat. Halvimmat indeksirahastot ovatkin parhaita sijoituksia juuri sen takia, että niissä on pienimmät juoksevat kulut.

Karhumarkkina – Bear market

Karhumarkkina on härkämarkkinoiden vastakohta. Karhumarkkinoissa markkinat ovat pessimistiset ja pörssit tulevat pitemmän aikaa alas. Toinen sana tälle on usein pörssiromahdus. Karhumarkkina on yleensä paras aika aloittaa sijoittaminen. Karhumarkkinoita on koettu etenkin vuosina 2008-2009 sekä 2022-2023.

Kokonaiskulusuhde – Total Expense Ratio

Kokonaiskulusuhde on toinen luku, joka esiintyy usein etenkin, jos katsot indeksirahastojen esitteitä. Kokonaiskulusuhde kertookin, miten paljon rahaston varallisuudesta palaa rahaston ylläpito kuluina vuodessa. Kokonaiskuluja ovat kaikki rahaston hallinnoijalle tulevat kulut osuusrekisterin ylläpidosta rahaston markkinointikuluihin.

Korjausliike – Correction

Korjausliike on kuin karhumarkkina, mutta lyhyempiaikainen. Korjausliike tarkoittaakin sitä, että jokin (osakkeen arvo tai indeksin arvo) laskee äkkinäisesti rajusti sen sijaan, että se laskisi pitemmän aikaa kuten karhumarkkinassa. Tämä lyhyt aika voi olla mitä vain päivästä pariin viikkoon.

Käteispaino – Cash position

Käteispaino kertoo sen rahamäärän, joka sijoittajalla ei ole kiinni osakkeissa, asunnoissa tai muissa sijoituksissa vaan makaa pankkitilillä tekemättä mitään. Oma käteispainoni liikkuu usein alle 5%:ssa koko varallisuudestani eli se on pieni.

Listautumisanti – IPO

Listautumisannissa yhtiö listautuu pörssiin pörssin ulkopuolelta ja antaa mahdollisuuden yksityis ja institutionaalisille sijoittajille ostaa yhtiön osakkeita asetettuun hintaa ennen kuin kaupankäynti yhtiön osakkeella pörssissä alkaa. Listautumisannit ovat suosittuja hyvinä pörssiaikoina ja huonoina pörssiaikoina niitä on vähemmän.

Liputus 

Pörssiyhtiöiden pitää lainsäädännön mukaan ”liputtaa” mikäli jonkun osakkeenomistajan osuus yhtiön osakkeista on noussut tietyn rajan yli. Tällaisia liputusrajoja on esimerkiksi 5%:n sekä 10%:n omistusosuudet, koska niillä on tiettyjä erityisvaikutuksia osakkeenomistajiin.

Markkinariski – Market risk

Markkinariski on riski tappioista, jotka aiheutuvat jonkun tietyn markkina-alueen hintavaihteluista. Markkinariskin tyyppi riippuu sijoituksen tyypistä. Esimerkiksi oman pääoman riski koskee sellaisten tappioiden aiheutumista osakkeissa, kun taas valuuttariski koskee rahan menetystä ulkomaan valuutan kurssimuutosten vuoksi.

Nordnet

Nordnet on pohjoismaalainen osakevälittäjä/pankki, joka on yksi suosituimmista osakevälittäjistä Suomessa. Nordnetillä on esim. Suomen halvin rahasto Superrahasto Suomi, joka on täysin ilmainen. Nordnetistä löytyy myös sijoittajien oma some Shareville, jossa voit seurata myös minun spekulointisalkkuani. Nordnetiltä löytyy myös oma sijoitussanasto. Liity siis Nordnetiin jo tänään ja aloita oma sijoitusurasi*!

Omavaraisuusaste – equity ratio

Fun fact: blogini nimi on sanaleikki sanasta Omavaraisuusaste! Omavaraisuusaste mittaakin yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Se siis käytännössä kertoo kuinka varakas yritys on.

Osakeyhtiö – Corporation

Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jossa omistus jakautuu siirtokelpoisiin määräosiin eli osakkeisiin). Jokainen yhtiö pörssissä on osakeyhtiö. Osakeyhtiön tehtävä on laissa määrätty – sen pitää tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ellei yhtiön sisällä ole muuten sovittu.

Osake – Stock

Osake on kirjaimellisesti osa yhtiötä. Jokaisella julkisesti listatulla osakeyhtiöllä on tietty määrä osakkeita markkinoilla, joilla käydään kauppaa. Kun ostat osakkeen, ostat samalla osan yritystä. Ja jos omistat esim. 100% yrityksen osakkeista, omistat myös yrityksen! Harva ymmärtää, että kun ostat osakkeen, ostat aidosti osan liiketoimintaa.

Kun ostat McDonald’sin osakkeita ja menet ensi kerralla sinne ostamaan Big Macin, voit olla onnellinen siitä, että tämä raha, jonka kulutat tänään, tulee tavallaan sinulle myös takaisin osakkeenomistajana! Osakkeenomistajana oleminen on hienoa eikä sitä pitäisi todellakaan paheksua.

Osakeanti – IPO 

Osakeannissa yritys listautuu johonkin indeksiin ja markkinapaikalle (esim. Helsingin pörssiin), jotta sen osakkeilla voidaan käydä avoimesti kauppaa. Osakeannissa yritys myy osakkeitaan niistä kiinnostuneille, jolloin yrityksen omistajapohja laajenee ja samalla yritys saa rahaa myymistään osakkeista esim. tulevaisuuden investointeja varten ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Vaihtoehtoisesti osakeantia voi käyttää jo pörssissä oleva yritys, joka haluaa kerätä lisää omaa pääomaa julkaisemalla lisää osakkeita pörssiin ostettavaksi. Yritys voi siis esim. julkaista miljoona uutta osaketta, jotka markkinat ottavat sitten vastaan ja ostavat yrityksiltä. Rahat tästä osakeannista menevät suoraan yritykselle. Tällaisia voidaan tehdä esim. ennen isoja yrityskauppoja tai muita investointeja, jotka vaativat paljon rahaa yritykseltä. Osakeanti on siis erittäin tehokas tapa kerätä lisää rahaa yrityksille.

Jos haluat oppia tarkemmin, miksi listautumisanteja tehdään, lue teksti, jossa avaan listautumisanti kokonaisuutta tarkemmin.

Osakesäästötili

Osakesäästötili on Suomen valtion luoma vaihtoehto osakesijoittajille. Osakesäästötilillä on tiettyjä veroetuja, mutta sinne pystyy sijoittamaa pelkästään osakkeita. Osakesäästötili onkin vaihtoehto arvo-osuustilille tietyin eduin ja tietyin rajoituksin.

Osinko ja osinkosijoittaminen

Osinko on se osuus yrityksen liikevoitosta, jonka yritys päättää maksaa osakkeenomistajille. Osinko on siis aina pois yrityksen liiketoiminnan investoinneista, eikä se näin ole ilmaista rahaa sijoittajalle.

Osinko maksetaan aina per osake (esim. yrityksen osinko voi olla vaikka euron per osake), jolloin saat niin monta euroa kuin sinulla on yrityksen osakkeita kappaleissa. Ulkomaisten osinkojen verotus eroaa merkittävästi suomalaisten osinkojen verotuksesta, joka jokaisen osinkosijoittajaksi pyrkivän on hyvä ymmärtää.

Osinkoaristokraatti – Dividend aristocrat

Virallisesti osinkoaristokraatti on Yhdysvaltalainen yritys, joka on listattu S&P500 indeksiin ja se on kasvattanut osinkoaan yli 25 vuotta putkeen. Suomalaisessa mediassa termiä voidaan käyttää myös suomalaisista osakkeista, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan 10 vuotta peräkkäin.

Osinkokevät

Suomessa suurin osa yrityksistä maksaa tällä hetkellä osinkonsa omistajille aina kerran vuodessa – keväisin.  Tämä erona esim. Yhdysvaltalaisiin yrityksiin, jotka maksavat osinkonsa 4 kertaa vuodessa. Osinkokevät onkin termi, joka kuvaa tätä hetkeä maalis-toukokuussa kun suomalaiset sijoittajat saavat kerralla isot osinkorahat suomalaisilta yrityksiltä.

S&P 500

S&P500 on osakeindeksi, johon kuuluu markkina-arvoltaan 500 Yhdysvaltain arvokkainta (eli isointa) yritystä.

Shorttaus – short selling

Shorttaus on suomeksi myös lyhyeksi myyntiä. Shorttaaja on käytännössä kuin uhkapelaaja. Shorttaaja laittaa rahaa sijoitustuotteeseen, jonka arvo nousee, jos kohteena olevan yrityksen osakkeen arvo laskee. Shorttaaja pyrkiikin siis tekemään rahaa sillä, että muut menettävät rahaa.

Usein shorttauksen kohteita ovat etenkin kasvuyritykset, joiden ”oikeaa” kurssitasoa on vaikea arvioida, koska yritykset eivät tee vielä voittoa, mutta oletetaan, että ne tulevaisuudessa tekevät paljon voittoa. Tällaisia yrityksiä ovat viime aikoina olleet mm. Tesla, Snapchat ja Beyond Meat. Suomessa suosittuja shorttauksen kohteita ovat olleet pitkään Outokumpu ja Outotec.

Taloudellinen riippumattomuus / Firettäminen /Firetys – Financial independence/FIRE

Taloudellinen riippumattomuus on minun ja monen bloggaajan tavoite. Taloudellinen riippumattomuus on yksinkertaisesti sitä, että minulla on niin paljon sijoituksia ja niistä saatavaa passiivista tulovirtaa, että minun ei tarvitse käydä töissä rahan takia. Olen kirjoittanut pitkän tekstin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siitä miten ja miksi sitä tavoitellaan sekä siitä kuinka media antaa aivan väärän kuvan firettämisestä.

Osakkeen tunnusluku – Financial ratio

Olet saattanut kuulla termeistä P/E, P/B tai vaikka payout ratio. Ja usein näitä termejä heittelen itsekin blogissani. Tunnusluvut ovat keskimäärin arvoja, joilla voidaan mitata nopeasti onko yrityksen osake järkevänhintainen ja miten se on hinnoiteltu.

Tuulipuku – Average Joe

Tuulipuku on leikittelevä nimitys suomalaiselle sijoittajalle, joka seuraa massaa eikä välttämättä perusta sijoituksiaan järkeen vaan tunteeseen. Terveisin, ex-tuulipuku.

Sijoitussanasto kehittyneemmälle sijoittajalle

Current ratio

Current ratio kuvaa nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhdetta yhtiön taseessa. Current Ratio on parhaimmillaan, kun arvioidaan konkurssiuhan alla olevan yhtiön liiketoimintaa.

DCF-malli

Osakkeen oikea arvo on teoreettisesti sen tulevaisuuden kassavirtojen arvo diskontattuna tähän päivään. DCF-mallilla pystytkin laskemaan osakkeen teoreettisen arvon oikein rahoitustieteen mukaisesti eri aikaväleillä ja eri kassavirroilla. Yksi parhaista tavoista tehdä erilaisia skenaarioanalyysejä osakkeista. 

EV/EBIT

EV/EBIT kuvaa, kuinka monessa vuodessa yhtiö tekisi yritysarvonsa (EV) verran liiketulosta (EBIT), mikäli liiketulos pysyisi ennallaan. Yritysarvoon luetaan mukaan myös yhtiön varat ja velat eli yritysarvo on yhtiön velaton arvo (markkina-arvo + velkojen määrä – yhtiön rahat ja pankkisaamiset). EV/EBIT onkin vaihtoehto P/E-luvulle.

EV/EBITDA

EV/EBITDA-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran käyttökatetta, mikäli käyttökate pysyisi ennallaan. EV/EBITDA ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden toisin kuin usein käytetty P/E-luku. EV/EBITDA onkin kehittyneempi versio P/E-luvusta.

Large Cap

Large Cap osakkeet ovat yhtiöitä, joiden markkina arvo on yli miljardi euroa.

Liiketulos

Liiketulos kuvaa yhtiön tulosta sen jälkeen kun yhtiön liikevaihdosta on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.

Mid Cap

Mid Cap osakkeet ovat yhtiöitä, joiden markkina-arvo on vähintään vähintään 150 euroa, mutta alle miljardi euroa. Määrittely vaihtelee pörssikohtaisesti esimerkiksi USA:n ja Helsingin pörssin välillä. 

P/E

P/E kuvaa osakkeen hintaa (P = Price) jaettuna osakkeen osakekohtaisella tuloksella (E = Earnings Per Share). Toisaalta osakkeen P/E-luku voidaan mitata myös jakamalla koko yhtiön markkina-arvo (kaikki yhtiön osakkeet kertaa yhtiön osakkeen arvo eli Market Cap) yhtiön nettotuloksella (E = net profit). Lopputulos on molemmilla laskentatavoilla sama.

P/E-luku kertookin, kuinka kauan kestää, että osake maksaa nykyisen hintansa takaisin nykyisellä nettotuloksella.

PEG

PEG-luku kuvaa sitä, mikä on yhtiön P/E-luku jaettuna osakekohtaisen tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. PEG-lukua käytetään erityisesti kasvuyhtiöiden hinnoitteluun kuten P/S-lukuakin.

P/S

Kovan kasvun yhtiöiden paras tunnusluku. P/S-lukua (price/sales) kuvaa yhtiön markkina-arvoa (P) suhteessa yhtiön viimeisen 12 kuukauden liikevaihtoon.

ROE

ROE (yhtiön nettotulos / yhtiön oma pääoma) kuvaa yhtiön tapaa käyttää yhtiöön sijoitettua pääomaa tuloksentekoon. Mitä korkeampi ROE on sitä korkeampilaatuisempi liiketoiminta usein on. Laatuyhtiöillä on poikkeuksetta korkea ROE (yli 20%). 

ROI

Sijoitetun pääoman tuottoaste ,(return on investment) on ROE:n tavoin yrityksen kannattavuutta mittaava tunnusluku. ROI kertoo, kuinka paljon yritykseen sijoitettu pääoma on tuottanut. Ei ota huomioon velkaa toisin kuin ROE.

ROIC

ROIC lasketaan kaavalla
operatiivinen tulos (EBIT – verot) / sijoitettu pääoma (eli kiinteät omaisuuserät, aineettomat omaisuuserät sekä nettokäyttöpääoma laskettuna yhteen):

ROIC:ssa onkin vähän enemmän tekijöitä kuin perinteisissä tunnusluvuissa ja se vaatii tuloslaskelman ja taseen perusosaamista. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä ROIC kertoo sen, kuinka tehokkaasti ja kannattavasti yhtiö pystyy sijoittamaan sen hallussa olevan pääoman (varat ja velat).

ROIC-luku kertoo ROE:ta paremmin sen, miten yhtiö onnistuu käyttämään ulkoa kerätyn pääoman, olipa se kerätty sijoittajilta omana pääomana tai pankeilta velkana. ROIC antaakin ROE:ta tarkempaa tietoa yhtiön kyvystä luoda arvoa erityisesti liiketoiminnallaan rahoitusrakenteesta riippumatta.

ROIC ja ROE ovat yhdessä lyömätön yhdistelmä osakeanalyysiin.

Small Cap

Small Cap yhtiöt ovat yhtiöitä, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Usein Small Cap yhtiöt ovat myös riskisempiä sijoituksia sekä niiden vaihto pörssissä on huomattavasti tavallisia osakkeita pienempi.

Sijoitusyhtiö

Sijoitusyhtiö, jonka päätehtävä on markkinoihin sijoittaminen. Myös yksityissijoittaja voi perustaa sijoitusyhtiön, mikäli hän haluaa optimoida verotustaan, kun salkku on kasvanut tarpeeksi isoksi.

Toimeksianto

Toimeksianto voi olla myyntitoimeksianto tai ostotoimeksianto. Toimeksianto kuvaa sitä, kun sijoittaja haluaa toimia markkinoilla.

Tracking error

Tracking error kertoo kuinka hyvin sijoitusrahasto on jäljitellyt vertailuindeksiä. Tracking error pitäisi olla lähellä nollaa indeksirahastoissa ja aktiivisissa rahastoissa se voi olla kuinka iso tahansa.

Tulos/osake (EPS)

Tulos/Osake kertoo kirjaimellisesti osakekohtaisen liiketuloksen osakekohtaisesti. Tulos/osake on yksi tärkeimpiä mittareita, jos haluat analysoida osakkeen hinnan arvostusta suhteessa tulokseen.

Voitto-osuus

Sijoitusrahaston vuotuisista voitoistaan omistajilleen jakama osuus. Voitto-osuutta maksaviin rahastoihin ei keskimäärin kannata sijoittaa, vaan keskittyä kasvuosuuksiin veroetujen takia.

Volatiliteetti

Volatiliteetti kertoo sijoitustuotteen herkkyydestä suhteessa yleiseen markkinaheiluntaan.

Sijoitussanaston yhteenveto

Toivon, että sijoitussanasto auttoi sinua pääsemään kiinni yleisimpiin sijoitustermeihin.

Mikäli sijoittamisen alkeet kiinnostuvat sinua entisestään suosittelen tutustumaan kirjoitukseeni ”miten aloittaa sijoittaminen?.

Mikäli sijoitussanasto kaipaa mielestäsi jotain yleistä termiä, jota käytetään paljon tai jota viljelen usein tekstissäni, laita kommenttia ja lisään sen listaan!

————————————–

Voit tilata huippuarvostelut saaneet sijoituskirjani Viisas sijoittaja nyt erikseen tai yhdessä muiden kirjojen kanssa Adlibriksestä täältä 29 euron hintaan tai Tammen omasta verkkokaupasta kirja.fi.

Äänikirjojen ystäville kirja löytyy esimerkiksi Bookbeatistä ja Storytelistä sekä muista suomalaisista äänikirjapalveluista.

Jos olet uusi lukija ja olet kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa jo yli 700 tekstiä, joten olen varma, että löydät etsimäsi. 

Muista seurata Omavaraisuushaastetta käyttämässäsi sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Twitter

Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

2 kommenttia artikkeliin ”Sijoitussanasto aloittelevalle sijoittajalle”

  1. Hyvä alku termien selventämisessä. Tähän aiheeseen toivoisi jatkoa. Sijoituksia harkitseva saattaa pelästyä heti kättelyssä, kun törmää sijoitussanastoon.
    Yksi termi kaipaa mielestäni selvennystä. Osakeanti on käsitykseni mukaan uusien osakkeiden liikkeelle laskemista. IPO ( Initial public offering) usein sisältää uusien osakkeiden lisäksi vanhojen osakkaiden omien osakkeiden myyntiä.

    Vastaa

Jätä kommentti