Sitowise listautumisanti-analyysi

Sitowisen listautumisanti on tämän vuoden jo neljäs listautuminen Helsingin pörssiin, vaikka mennään vasta maaliskuussa! Tämän jälkeen tahti toivottavasti vähän rauhottuu, ihan vain sen takia, että itsekin ehdin kirjoitella muuta kuin listautumisanti-analyysejä! Vaikka toki on hienoa nähdä, että Helsingin pörssi edelleen näin elinvoimainen on.

Moni tutuistani työskentelee kiinteistöalalla tavalla tai toisella, joten Sitowise oli itselleni valmiiksi tuttu yritys, toisin kuin oikeastaan mikään muu tämän vuoden listautujista, joten oli mukava syventyä hieman syvemmälle sen liiketoimintaan ja -ideaan.

Sitowisen listautumisanti alkoikin jo maanantaina 15.3.2021 ja siihen voi osallistua 23.3.2020 kello 16 mennessäKaupankäynti Sitowisen osakkeella alkaa arviolta 26.3.2021. Sitowise listautuu suoraan Helsingin päälistalle. Listautumisen pääjärjestämisestä ja vakauttamisjärjestelystä (30 päivän ajan) vastaavat yhdessä Carnegie Investment (sama kuin Orthexilla) sekä Danske Bank.

Sitowisen liiketoiminta

Sitowise on siis pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowisen palvelut jaetaan seuraaviin liiketoimintoihin:
1. Talo
2. Infrastruktuuri
3. Digitaaliset ratkaisut

Sitowisen liikevaihdosta 44 prosenttia syntyy talonrakentamiseen liittyvistä palveluista ja 34 prosenttia infrastruktuurihankkeiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Digitaaliset ratkaisut ovat siis edelleen erittäin pieni osuus Sitowisen liiketoiminnasta.

Sitowise on myös suurimmaksi osaksi Suomessa toimiva yritys ja viime vuonna 86% yrityksen liikevaihdosta syntyi Suomesta. Tämän lisäksi Sitowise toimii myös Ruotsissa, Virossa sekä Latviassa ja se työllistää yhteensä hieman yli 1900 työntekijää.

Sitowise omalla tavallaan profiilillaan muistuttaa Kreatea sillä erotuksella, että Sitowise ei itsessään rakenna mitään. Sitowise on ennen kaikkea konsulttitaho erilaisissa rakentamisen projekteissa eikä se niinkään kanna riskiä projektien taloudellisesta onnistumisesta toisin kuin rakentajat.

Sitowise onkin ennen kaikkea suunnittelu-, konsultti- sekä asiantuntija-apuna erinäisissä rakennusurakoissa. Näistä esimerkkeinä usein nostetaan monille tuttu Helsingin Raide-Jokeri (jonka varrella esim. itse asun ja jonka takia olen nähnyt enemmän kuin tarpeeksi Sitowisen logoa) sekä Niittyhuippu-tornitalon suunnittelussa Niittykummun metroasemalle.

Sitowisen isoimpia kilpailijoita Suomessa ovat esimerkiksi Sweco, Ramboll, FCG sekä Granlund joista osa on suomalaisia ja osa ruotsalaisia konsulttitaloja. Sitowise onkin kilpailijoidensa tavoin ennen kaikkea asiantuntijatalo, jonka ylivoimaisesti tärkein voimavara on sen ihmiset, osaajat ja ammattilaiset, jolloin myös kilpailuetu syntyy ennen kaikkea yrityksen vetovoimasta ja kyvystä ostaa sekä palkata parhaimmat ja motivoituneimmat osaajat alalta.

Omalla tavalla Sitowise muistuttaa rakennusalan yritysten sijaan ihan perinteisiä IT-konsulttitaloja (Accenture, CGI jne.) ja itseasiassa Sitowisen toimitusjohtaja oli IT-konsulttitalo Affecton toimitusjohtaja entisessä elämässään. Konsulttitaloille on ominaista kasvaa ostamalla osaajia ja pienempiä (ja isompia) taloja ja uskon, että konsultoinnin tarve maailmassa ei ainakaan vähene myöskään tulevaisuudessa, niin rakennus- kuin muilla aloillakaan.

Käytin äsken sanaa ostaa osaajat, koska Sitowise on erittäin aktiivinen yritysostorintamalla ja suurin osa Sitowisen kasvusta on syntynytkin vuosien varrella yritysostojen kautta – ei orgaanisesti liiketoiminnan kasvaessa. Sitowise on tehnyt kymmenen vuoden sisään 56 yritysostosta, joka on liiketoiminnalle kuin toiminnalle järjettömän hengästyttävä tahti.

Tämä on kuitenkin mahdollista, koska kyse on ennen kaikkea liiketoiminnoista, jossa loppupeleissä ostetaan vain asiantuntijoita eli ihmisiä sekä heidän asiakkaitaan eikä välttämättä järjestelmiä, tehtaita tai muita fyysisiä asioita. Jos asiantuntijat ovat yrittäjämäisiä (kuten Sitowisen kulttuuri toimitusjohtajan mukaan), on uusien tekijöäiden integroiminen yritykseen suhteellisen helppoa.

Sitowisen liiketoiminta kestää suhteellisen hyvin talouden syklien vaihtelua, koska infrastruktuurin rakentaminen (joka on kolmasosa Sitowisen liikevaihdosta) on ainakin historiallisesti ollut vähemmän suhdanneherkkää kuin esimerkiksi toimitilojen rakentaminen.

Ja ainakaan koronavuosi ei Sitowisea huonosti kohdellut, joten tämä lisää perää myös tähän väitteeseen. Sitowisen kasvutavoitteet ovatkin myös tulevaisuudessa erittäin kunnianhimoiset kuten kohta näet ja voidaan olla varmoja, että yritysostotahti tuskin ainakaan hidastuu Sitowisen astuessa pörssiin.

Sitowisen taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Sitowisen osakkeen listautusmishinta: 8,2€/osake
Sitowisen markkina-arvo listautumisen jälkeen: n. 280 miljoonaa euroa
Liikevaihto 2020: n. 160,1 miljoonaa euroa.
Liiketulos: 18,3 miljoonaa euroa.
P/E: 21-23

Osinkotuotto 2021: 1,5-2,7%

Jos luit aikaisemman Orthex listautumisanti-analyysini, huomaat, että verrattain Sitowise näyttää kalliilta samaan aikaan listautuvan yrityksen kanssa. Syynä tähän on se, että siinä, missä Orthexin viime vuosi oli ennätyshyvä ja se ennustaa sekä tavoittelee 5% vuosittaista kasvua, ovat Sitowisen tavoitteet huomattavasti kunnianhimoisempia.

Sitowise tavoitteleekin seuraavia asioita tulevina vuosina:

1. Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia yritysostot mukaan lukien
2. Oikaistu EBITA-marginaali vähintään 12 prosenttia
3. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5x – paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä
4. Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 prosenttia nettotuloksestaan

Jos Sitowise pystyy kasvamaan yli 10% vuodessa, on PE-luku hieman yli 20:n enemmän kuin hyväksyttävissä nykyisillä pörssin arvostustasoilla etenkin, jos yrityksen kannattavuus saadaan pidettyä tavoitetasolla.

Sijoittajan on hyvä olla tietoinen siitä, että EBITA-lukua pystyy jonkun verran säätämään ihan kirjanpitomaisella kikkailulla, joten Sitowisen casessa tärkeämpää kuin numeroiden tuijottaminen on se, että yritys pystyy kasvamaan kannattavasti myös tästä eteenpäin. Orgaaninen kasvu Sitowisella on erittäin matalaa (2-4%) vuodessa, joten yritysostoja voidaan olettaa myös jatkossa erittäin kovaa tahtia. Oletettavissa on toimitusjohtajan puheiden perusteella, että osa kasvusta tulee myös muualta kuin Suomesta, joka moninkertaistaa Sitowisen kasvupotentiaalin.

Se, mikä montaa sijoittajaa Sitowisen kaltaisissa listautumisissa voi haitata, on erittäin korkea yrityksen velkaantuneisuus. Sitowise onkin perinteinen pääomasijoittajan listautuminen, jossa velalla laitetaan vauhtia kasvuun pörssin ulkopuolella ja sen jälkeen laitetaan yritys pörssiin ja pörssistä kerätyillä rahoilla maksetaan velkoja pois, joilla kasvua on saatu.

Viimeisin tällainen listautuminen oli Mustin ja Mirrin anti, joka kuitenkin kaikesta huolimatta on tuottanut enemmän kuin hyvin. Isosta velkataakasta ja korkeasta arvostuksesta huolimatta Mustin ja Mirrinkin osake on yli kolminkertaistunut vuodessa listautumisesta. Sitowise ei ehkä osu yhtä jäätävään megatrendiin kuin lemmikit, mutta en sijoittajana pelkäisi Sitowisen velkaantuneisuutta, koska tällaisessa liiketoiminnassa velkaantuneisuus on elin ehto. Joko syöt pienemmät toimijat tai tulet itse syödyksi.

Osingonmaksupolitiikka Sitowisella on perinteisen tylsä, joka jättää varaa kasvuun ja yritysostoihin. Sitowise saattaa ollakin hyvä osingonmaksun kasvattaja tulevaisuudessa, jos liikevaihdon kasvu yltää tavoitteisiin. Ja ainakin viimeisenä kolmena vuotena Sitowise on kasvanut keskimäärin 12,9% vuodessa, joten yrityksellä on myös todisteita liiketoiminnan kasvattamisesta tavoitteidensa mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet ovatkin hyvin tasapainossa arvostuksen kanssa ja vaikka Sitowise tuntuu Kreateen verrattuna kalliilta ja Nightingaleen verrattuna halvalta, sanoisin kuitenkin, ettei kyseessä ole mikään rahastusanti vaan aika perinteinen listautuminen Helsingin pörssissä. Listautuminen helpottaa myös entisestään yritysostoja osakekaupoilla sen sijaan, että yritys ottaisi lisää velkaa, mikä tekee pörssilistautumisen omalla tavallaan myös järkeväksi.

Sitowisen osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Sitowisen osakeannin koko on noin 161 miljoonaa, josta 75 miljoonan euroa kerätään varoja Sitowisen liiketoiminnalle uusina osakkeina ja loput 86 miljoonaa euroa on nykyisten osakkeenomistajien osakkeiden myyntejä. Tämän lisäksi on mahdollisuus lisäosakkeiden myyntiin institutionaalisille sijoittajille n. 18 miljoonan euron arvosta, jos ylikysyntää annissa ilmenee (kuten varmasti ilmenee).

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Sitowisen nykyisten velkojen takaisinmaksuun (aiemmin mainitun korkean velkaantuneisuuden takia) ja kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien yritysostojen rahoittamiseen.

Pörssiosake on myös tehokas tapa järjestää yritysostoja, koska yrityskaupoissa voidaan usein maksaa rahan ja velan ottamiseen sijaan yritysostos yrityksen pörssiosakkeilla. Tuttuun listautumisantityyliin listautumisen odotetaan hyödyttävän Sitowiseä lisäämällä myös sen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa.

Mielenkiintoista Sitowisessa tekee sen, että sillä on yli 200 työntekijäomistajaa. Moni työntekijä on sitoutettu osakeomistukselle ja tämä on kaksiteräinen miekka, koska osa sitoumuksista on tehty vain siihen asti kunnes Sitowise listataan pörssiin.

Listautuminen voikin olla monelle Sitowisen omistaja-työntekijälle palkkapäivä, joka lisää osakkeen tarjontaa markkinoilla heti listautumisen jälkeen ja listautumisessa. Samalla kuitenkin listautumisantiin sisältyy henkilöstöanti, eli on todennäköistä, että moni Sitowisen nykyinen työntekijä myös tulee osakkeenomistajaksi mukaan, jos heillä ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta siihen.

Huomioitavaa on se, että suurempi osa annista on nykyisten osakkeenomistajien osakkeiden myyntiä kuin uusien osakkeiden myymistä uusille osakkeenomistajille.

Listautumisanti koostuukin yleisö-, henkilöstö-, ja instituutioannista. Ankkurisijoittajina ovat Capital World Investors, Didner & Gerge FonderEvli-RahastoyhtiötIlmarinenLannebo Fonder sekä Paradigm Capital Value Fund. Isoimpina sijoittajina mukana ovat Ilmarinen sekä Lannebo, jotka molemmat sijoittavat annissa 14 miljoonaa euroa Sitowiseen. Ankkurisijoittajien ison määrän ja panostuksen takia onkin suhteellisen selvää, että myös instituutioanti tullaan ylimerkitsemään todennäköisesti merkittävästi.

Tavallinen sijoittaja voi osallistua Sitowisen osakeantiin tuttuun tyyliin mm. Nordnetin ja Danske Bankin sivuilla.

Osallistunko minä Sitowisen osakeantiin?

Kuten Orthexissa, vahva kyllä. Sitowise ei ole mikään maailman halvin anti, mutta on mielestäni edullinen nykyistä pörssiä tuijottaen, jossa käytännössä jokainen osake, josta olen kiinnostunut, vaikuttaa ylihinnoitellulta.

Osallistunkin Sitowisen listautumisantiin vähintään 3000 euron panoksella, koska uskon, että Orthex vetää puoleensa enemmän huomiota kuin Sitowise. 3000 euron panoksella saatan siis saadakin jotain muutakin kuin minimimerkintämäärän Sitowisen annissa! Sitowise menee todennäköisesti spekulointisalkkuun kuten kaikki muutkin IPO-osallistumiseni, mutta voisin harkita sitä pääsalkkuunikin ajan kanssa, jos liiketoiminta lunastaa lupauksensa.

Kyseessä on kuitenkin äärettömän tylsä ja varma liiketoiminta – eli juuri sellainen, mitä on kiva holdata vuosikymmenen (ks. esim Sitowisen ruotsalaisen kilpailija Swecon osakekurssin kehitys viimeisen viiden vuoden aikana).

Näinkin tylsän bisneksen omistamisella olisi kolminkertaistanut rahansa viidessä vuodessa. Ja muuten, Swecon P/E luku on 38, joka on lähes tuplat siihen, millä Sitowise listautuu, mikä on hyvä huomata, jos Sitowisea pitää kalliina.

Etenkin tällä hetkellä pörssissä lähes kaikkia yrityksiä arvotetaan korkeammalle kuin listaamattomana, joten samanlaista arvostuslukuinflaatiota saatetaan nähdä myös Sitowisella, vaikka liiketoiminta ei superyllätyksiä tarjoaisikaan.

Yhteenveto Sitowisen listautumisannista

Sitowisen listautumisanti ei herätä suuria tunteita tai riemunkiljahduksia sijoittajissa, mutta oikeastaan se on vain mukavaa vaihtelua sijoitusmarkkinaan, joka tuntuu tällä hetkellä innostuvan vain kaikesta hullusta ja uraauurtavasta.

Niin sanottu perusbisnes ei ole tällä hetkellä muodissa, mutta kuten aina ennenkin – sen aika kyllä tulee. Minulle Sitowise on niin liiketoimintana kuin osakkeena ehdottomasti mielenkiintoinen, vaikka se ei alelaarissa olekaan.

Vaikka Sitowise ei herätä sijoittajissa erityistä kiimaa on myös tässä annissa ylimerkintä aivan selkeä pitkälti yleisöannin pienen koon takia. Samaan aikaan käynnissä oleva Orthexin anti vie hieman sijoittajilta huomiota Sitowisen annista, mutta ylimerkintä tullaan tästä huolimatta näkemään molemmissa anneissa – siitä en näe epäilystä tälläkään kertaan.

Edit 22.3.2021: Sitowisen yleisöanti on ylimerkitty ja keskeytetty kuten oletettavaa olikin.

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

13 kommenttia artikkeliin ”Sitowise listautumisanti-analyysi”

 1. Tässä Sitowisen 2020-lukuja. P/E vähän korkea, mutta kasvuodotukset korkeammalla ja vertailuryhmän Swecon P/E vielä korkeampi. Harkitsen osallistumista myös tähän.

  merkintähinta 8,20
  osakkeiden lkm 35 128 721
  markkina-arvo 288 055 512

  liikevaihto2020 160 082 000
  ebitda2020 26 280 000
  tulos2020 12 798 000
  ev 2020 374 525 512
  oma pääoma 2020 66 880 000
  korolliset velat 2020 101 933 000
  cash 2020 15 463 000
  vapaa kassavirta 2020 -7 000
  EPS 0,36
  osinkoarvio 0,15

  P/E 22,5 OK
  EV/EBITDA 14,3 OK
  P/S 1,8 OK
  P/FCF -41 150,8 neg
  P/B 4,3 OK
  GEARING 129 % KORKEA
  osinko% 1,8 % matala
  ROE 19 % OK
  ROI 11 % kohtalainen
  CROIC 0 % neg. Kassav.

  Vastaa
   • Tarkistin vielä mitä anti vaikuttaa lukuihin: Gearing putoaa 59%:iin, ihan OK, EV/EBITDA 12,5 ja ROI 15%.

    Suuri liikearvo taseessa, ostanut 23 firmaa vuodesta 2018 alkaen, tästä on tullut myös velkaisuus, joka annin myötä laskee. Samoin negatiivinen kassavirta 2018-2020.

    Mietin vielä viikonlopun yli sekä tätä että Orthexia. Annit kai keskeytetään aikaisintaan ma klo 16.

    Vastaa
 2. Kelpo analyysi!

  Sitowisen historiaa olisi oikeastaan mielenkiintoista perata hieman tarkemmin. Kysehän on muutama vuosi sitten muodostetusta SITOn ja Wise Groupin yhteenliittymästä. Aiemmin SITO oli kokonaan työntekijöidensä omistama. Sittemmin talon kasvettua suuremmaksi ja useamman perustajan siirryttyä yhä vahvemmin työpöydän äärestä golfkentille, tulivat myöhemmät yritysjärjestelyt ajankohtaisiksi. Mitään sisäpiiritietoa minulla ei asiasta ole, mutta toivottavasti blogin kirjoittajalla tai jollakin kommentoijalla on. Wise Groupin historiaa en tunne lainkaan.

  Koronakurimuksen vaikutusta Sitowisen tulokseen on vielä turhan aikaista arvioida. Etenkin infra-alan suunnittelutyöt ovat monen vuoden projekteja, joten vuosi sitten tapahtunut äkillinen muutos maailmantilanteessa ei välttämättä näy keskeneräisissä projekteissa kuin käytännön työjärjestelyissä etäkokouksineen ja pienine viivästyksineen. Mutta mitä mahtaa tapahtua, kun tilaaja-asiakkaat (valtio ja kunnat) pistävät rahahanat tiukemmalle verotulojen ehtyessä? Sama tilanne tulee eteen lähivuosina myös kilpailijoilla, jolloin toimeksiannoista aletaan kilpailla aggressiivisemmin hinnoitelluilla tarjouksilla. Aika näyttää.

  Vielä sellainen pieni korjaus, että Rambøll on taskalainen firma. Mutta asia on kuten mainitsit, alan kilpailijat ovat suomalaisia ja muita pohjoismaisia konsulttitaloja.

  Vastaa
  • Kiitos mielenkiintoista taustauksesta, tässä tuli itsellenikin paljon uusia asioita ja hyvä tarkennus Rambøllista! Tuo jälkisyklisyys on kieltämättä mielenkiintoinen näkökulma infrarakentamiseen ja Sitowisen liiketoimintaan. Uskon, että konsulttitalot sinänsä tämän välttävät suhteellisen hyvin. Rakennusalan firmoille uskoisin tämän näkyvän vahvemmin, mutta aika näyttää, miten se Sitowisen tuloksessa näkyy tulevina vuosina.

   Vastaa
 3. Henkilöstöllä ja pääomasijoittajalla lock-up osakkeissa, joten välittömät myynnit nykyisillä omistajilla mahdottomia. Asia mainitaan listalleotto esitteessä.

  Paljon on Siton ja Wisen aikaisia henkilöitä mukana päivittäisessä toiminnassa ja tekemisessä Sitowisessä, ei nyt ehkä perustajia enää jos ajatellaan että taustat yrityksillä +35 v takaa.

  Vastaa
 4. Olen sijoittajana aivan aloittelija, mitä nyt pikkukauppaa tein joskus 15 vuotta sitten parin vuoden ajan. Nyt aloitin osakesalkkuun panostamisen SITOWISEstä. Oikeastaan siksi, että kun olen ollut mukana ohjaamassa konsulttitöitä, niin SITOWISEn tekeminen ja painopistealueet ovat vakuuttaneet minut varsin vahvasti. Ei sillä, etteikö sitä vahvaa osaamista olisi muillakin konsulttitoimistoilla, mutta en välttämättä kaikkien niiden osakeantiin olisi silti osallistunut.

  Vastaa
 5. Ehdottomasti samaa mieltä. Numeroiden lisäksi tarvitaan laadullista analyysia. Olen työni puolesta vieraillut vuosien varrella useissa pörssiyrityksissä ja yrityksen ilmapiirillä on ollut suuri vaikutus sijoituspäätöksiini. Tästä syystä pyrin osallistumaan myös pariin kolmeen yhtiökokoukseen per vuosi koska siellä myös voi helposti aistia yrityksen ilmapiirin hyvyyden tai huonouden.

  Vastaa

Jätä kommentti