Solwers listautumisanti -analyysi

Solwersin listautumisanti on koko tämän vuoden jatkuneen IPO-huuman seuraava listautuja. Moni lukija on kysellyt, että kirjoitanhan kaikista anneista analyysin ja tämä on ehdottomasti tavoitteena. Nyt kun anteja on suhteellisen paljon ennen kesälomien tulemista heinäkuulle, tulee varmaan joka toinen blogitekstini olemaan kesäkuussa listautumisanti-analyysi, ja joka toinen sitten perinteinen blogitekstini.

Solwersin listautumisanti alkoikin jo tänään maanantaina 7.6.2021 ja siihen voi osallistua todennäköisesti 14.6.2021 kello 16 mennessä, jolloin on ensimmäinen hetki, kun listautumisanti voidaan keskeyttää. Viimeistään anti keskeytetään kaksi päivää myöhemmin 16.6.2021.

Kaupankäynti Solwersin osakkeella alkaa arviolta 22.6.2021. Solwers listautuu First North-listalle. Listautumisen pääjärjestämisestä vastaa UB Securities.

Tänään siis vuorossa Solwersin listautumisanti analyysi! Mennään suoraan asiaan, sillä jälleen tässäkin annissa on paljon potentiaalia ja mielenkiintoisia virityksiä.

Solwersin liiketoiminta

Kuten blogin kuvasta näkyy, taas kyse on silloista, vähän kuin Sitowisen kohdalla. Sitowise, joka listautui vain vähän yli kuukausi takaperin pörssiin, onkin pitkälti samaa kauraa kuin Solwers.

Omien sanojensa mukaan Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittele­vien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwersin konserni tarjoaa suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita laajasti 19 eri yhtiön kautta. Konsernissa on tällä hetkellä n. 400 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Solwers pyrkii tarjoamaan kasvualustan sen omistamille yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä.

Solwersin tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua aina Baltiaan asti. Kasvustrategia perustuu – kuten ah niin usein listautuvilla yrityksillä – ensisijaisesti yritysostoihin ja sen jälkeen orgaaniseen kasvuun sekä konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana. Velkaa Solwersilla on jonkin verran, mutta osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

Tähän mennessä Solwers on kasvanut nopeasti, sillä vain viidessä vuodessa Solwers on kasvanut yli 40 miljoonan liikevaihtoon ja tämän vuoden liikevaihto nousee jo yli 60 miljoonan. Yrityksen liiketoiminta on erittäin mielenkiintoinen siitä, että se on tehnyt 19 yritysostosta viiden vuoden sisään ja ei ole pyrkinyt integroimaan liiketoimintoja keskenään mitenkään. Konserniin ostetut yhtiöt jatkavat omalla brändillään itsenäisesti, joten integraatiokitkaa ei synny – tai tämä on ainakin yrityksen ajatus. Solwers-konsernin sisältämiä yrityksiä ja heidän asiakaskuntaansa kuvaa seuraava kaavio.

Lähde: Solwers IPO-esite

Tässä mielessä Solwers on ns. aito kongolomeraatti-konserni, joka antaa yritysostojen jälkeen yritysten jatkaa toimintaa omalla porukallaan, omalla hallinnollaan jne. Yritys on konserni myös siinä mielessä, ettei sillä ole yhtä selkeää toimialaa, jossa konsultointitoimintaa tehdään. Solwersin alle kuuluukin niin taloushallintoa, digitaalista konsultointia, projektinjohtamista sekä arkkitehtitoimistoja.

Lähimpänä viimeaikaisista listautumista Solwersia varmasti muistuttaakin Sitowise, sillä Sitowise toimii osaltaan samalla toimialalla kuin Solwers ja aivan kuten Solwers, myös Sitowise on kasvanut erittäin rajusti puhtailla yritysostoksilla. Myös muut alan toimijat toimivat samalla tavalla Rambollista Granlundiin. Toinen vertailukohta löytyy myös yhdestä pääsalkkuni yhtiöstä – Aallon Groupista – joka kasvaa pitkälti myös pelkillä yritysostoilla, ja orgaaninen kasvu on lähellä nollaa. Tämän tyylin etu on se, että pörssissä listatut yritykset on korkeamalle arvostettu, jonka takia yritysten ostaminen pörssiosakkeilla on usein edullista.

Solwersin liiketoiminta on siis tiivistettynä monitoimialaista konsultointia – pääajatuksena keskittyä teollisuus-, infra- ja talosuunnitteluun, mutta rajaus on vielä hieman kysymysmerkki. Liiketoimintastrategia on Solwersilla kuitenkin selkeä yritysostojen ja jatkuuvuden kanssa. Solwersin arvoketju rakennusurakoissa näkyy seuraavassa kuvaajassa – johdon näkemyksen mukaan.

Lähde: Solwers IPO-esite

 

Solwersin taloudelliset tavoitteet, arvostus sekä osinko

Solwersin osakkeen listautusmishinta: 7,6€/osake
Solwersin markkina-arvo listautumisen jälkeen: n. 63,7 miljoonaa euroa
Pro Forma Liikevaihto 2020: 42,3 miljoonaa euroa
Pro Forma EBITDA 2020: 6,1 miljoonaa euroa
P/E-luku: n. 20

Osinkotuotto 2021: n. 1,3%

Solwersin anti on numeroiltaan puhtaan neutraali. Kun miettii, kuinka kovana listautusmismarkkina käy, on Solwersin hinta järkevä. Muina aikoina Solwersin anti olisi hieman kalliilla puolella, mutta kun tietää, minkähintaisia yrityksiä pörssissä olevat firmat keskimäärin ovat, ei Solwersin arvostus liikaa kuumota. Solwersissä on myös äärimmäisen tärkeä huomata se, että mitä korkeammalle se arvotetaan, sen halvemmaksi sen yritysostost muuttuvat – kunhan yritys tekee ostokset omien osakkeidensa avulla.

Samaa on nähty esim. Aallon Groupissa, joka on korkean P/E-lukunsa ansiosta onnistunut luomaan osakkeenomistaja-arvoa ostamalla listaamattomia yrityksiä, joiden arvostus on ollut huomattavasti matalampi kuin Aallon Groupin osakkeen. Tämän takia niin moni yritysostoilla kasvava yritys tähtää ensisijaisesti pörssiin.

Solwers tavoitteleekin samaa kasvutahtia kuin menneisyydessä eli vähintään 20 prosentin vuosikasvua ja tämän Solwers pyrkiikin toimitusjohtajan sanojen mukaan saavuttamaan ennen kaikkea yritysostoilla. Samalla kun konserni kasvaa, kasvaa myös ostettujen yritysten koko, joten myös yritysostokset pyrkivät skaalautumaan.

Toimitusjohtajan mukaan 20% vuosikasvu on realismia kymmenen vuoden ajan – mutta siihen tarvitaan lisäpääomia. On siis täysin mahdollista, että Solwers hakee lisäanneilla myös listautumisen jälkeen osakemarkkinoilta lisäpääomia yritysostoksiaan varten – joka siis yleensä johtaa osakkeiden määrän kasvuun eli usein osakkeen hinnan laskuun samassa suhteessa. Myös korona-aikana Solwersin liikevaihto jatkoi merkittävästi kasvuaan – pitkälti juuri koronavuonna tehtyjen yritysostojen takia.

Suunnittelu- ja konsultointialan markkinat ovat kasvaneet Suomessa menneet kuusi vuotta keskimäärin 5,3% vuodessa – Ruotsissa hieman nopeammin n. 8,4%. Solwersilta vaaditaan siis erittäin aggressiivista yritysostostrategiaa, jotta 20% vuosikasvuun päästään.

Tällä hetkellä Solwersin liikevaihdosta kolmasosa syntyy Ruotsista ja suurin osa muusta liikevaihdosta Suomesta, mutta tarkoitus on levitä ajan kanssa myös Baltiaan. Pelkästään Suomessa pysyessä kasvun reunat tulisivat välttämättä vastaan aikanaan, koska samalla alalla niin moni toimija pyrkii kasvamaan samalla tavalla.

Yhtiö ei halua erityisesti esiintyä osinkokoneena ja osinkopolitiikkana onkin jakaa osinkoa 20–40 prosenttia yhtiön tilikauden voitosta. Suurin osa rahoista pyritäänkin keskittämään yritysostoihin sekä yrityksen velkalastin hallitsemiseen.

Solwersin osakeannin rakenne ja antiin osallistuminen

Solwers tarjoaa listautumisannissa merkittäväksi enintään 1 200 000 yhtiön uutta osaketta. Tällä osakemäärällä Solwers pyrkii keräämään noin 9,0 miljoonan euron bruttovarat (ennen annista koituvia kuluja). Listautumisessa tarjottavat osakkeet ovat n. 22% yhtiön kaikista osakkeista ja enintään 18,9% listautumisannin jälkeen. Yleisöannissa meille tarjotaan alustavasti enintään 300 000 osaketta, instituutioannissa alustavasti enintään 1 235 000 osaketta ja henkilöstöannissa alustavasti enintään 65 000 osaketta. Henkilöstöantiin kuuluu perinteinen 10% alennus.

Kaikki näyttää perinteiseltä, kunnes Toivo Groupin annin haamut tulevat tässäkin pilaamaan jälleen vähän yksityissijoittajan bileitä. Siinä, missä Toivo Group oli sitouttanut avainhenkilöitään hallitukseen selkeällä alennuksella puoli vuotta ennen listautumista, siten että avainhenkilöt saivat merkitä osakkeita huomattavasti halvemmalla kuin perinteiset sijoittajat, teki Solwers jälleen vähän samalla tavalla, mutta listautumisen aikana.

Solwers antoi tiettyjen ankkurisijoittajien merkitä ennen listautumisantia toteutetussa suunnatussa annissa 148 148 osaketta 6,75 euron merkintähintaan. Näihin kuuluivat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto. Joensuun Kauppa ja Kone Oy on Kyösti Kakkosen, jota itse pidän ylivoimaisesti yhtenä Suomen parhaimmista sijoittajista, sijoitusyhtiö. Uskonkin, että Kakkosella on ollut varmasti neuvotteluvoimaa saada tuo alennus merkintähintaan itselleen ja muille ankkurisijoittajille.

Tämä ankkurisijoittajien suosiminen kuitenkin näin näkyvästi on omalla tavallaan ristiriitaista. Toisaalta, siitä oli selvästi infottu listautumisantiesitteessä ja Toivo Groupin tapa toteuttaa tämä alennettu anti avainhenkilöille oli huomattavasti hämärämpi kuin Solwersin. Toisaalta, pelkästään Kakkosen mukanaolo riittää itselleni siihen, että hyppään tähän mukaan.

Mitä enemmän on seurannut anteja sekä maailman menoa viime aikoina, on vaikea olla sitä huomaamatta, kuinka raha tulee rahan luokse koko ajan enenevissä määrin. Vanha totuus, mutta silti on hyvä huomata, että kun sinulla on paljon rahaa, on myös huomattavasti helpompaa tehdä enemmän rahaa. Täytyy kuitenkin huomata, että asiat ovat Suomessa edelleen erittäin hyvin verrattuna Ruotsiin tai Yhdysvaltoihin, jossa anneissa yksityssijoittajille jää vielä vähemmän – tai usein – ei yhtään mitään käteen.

Minimimerkintä yksityissijoittajalle on 100 osaketta eli 760 euroa. Saa nähdä päästäänkö edes tähän lukuun. Yksityissijoittaja voi osallistua Solwersin osakeantiin perinteisesti Nordnetin sivuilla. Pystyt ostamaan annista osakkeita kaikkien pankkien arvo-osuustileille niiden pankkitunnuksilla.

Osallistunko minä Solwersin osakeantiin?

Kyllä vain. Solwersin liiketoiminta saattaa olla tilkkutäkki, mutta siitä huolimatta se on järkevästi hinnoiteltu ja konsolidaatio tällaisilla aloilla tulee varmasti jatkumaan vielä pitkään. Konsolidaatiosta tällaisilla konsulttialoilla minulta on tekstikin tulossa kunhan sen listautumisantitekstien jälkeen ehdin saada ulos. Tämä on trendi monella alalla ja käytännössä vaihtoehdot on joko syödä itsensä tarpeeksi isoksi tai tulla syödyksi. Kiitos teknologian skaalaedut yritysten kasvaessa ovat liian todelliset.

Toisaalta myös pelkkä Kyösti Kakkosen mukana oleminen saa minut vakuuttumaan asiasta. Kyseessä on sijoittaja, joka on tehny kunnarin toisensa perään aina Tokmannista, Revenioon ja Enersenseen. Hukka-askelia ei oman näkemykseni mukaan hänelle ole kauhean montaa osunut kohdalle.

Tämän lisäksi vaikka IPO:ja sataa nyt taivaalta Suomessakin koko ajan, on selkeää, että tämäkin anti ylimerkitään selvästi. Instituutioanti sekä yleisöanti tullaan molemmat ylimerkitsemään moninkertaisesti, koska rahaa on edelleen liikaa makoilemassa pankkitileillä ja sama parinkymmenen prosentin ensimmäisen päivän nousu on jälleen aika todennäköinen. Yksityissijoittaja saanee jälleen vain parilla sadalla eurolla osakkeita, mutta kaikki on kotiinpäin.

Yhteenveto Solwers listautumisannista

Solwersin listautumisanti ei ole mitenkään erityinen anti siten, että se olisi liian kallis tai liian halpa. Solwersin liiketoiminta ei ole mitenkään erityisen hypeen tarttuvaa, vaan kyseessä on erittäin perinteinen ja tavallisen kannattava liiketoiminta.

En uskokaan, että Solwersin anti tulee olemaan supersuosittu, mutta tarpeeksi suosittu, että annista jää varmasti vain vähän käteen yksityissijoittajille. Jos miettii muita tulevia listautujia Spinnovasta ja Puuilosta lähtien, Solwers on näistä varmaan vähiten mielenkiintoisin yritysostostrategiansa kanssa. Kyseessä on aito monialakonserni, joka tekee vähän sitä sun tätä ja antaa toimijoiden jatkaa omaa toimintaansa rauhassa.

Lyhyellä aikavälillä tämä toimii, mutta näissä yrityksissä käy aina samalla tavalla. Ensin ostetaan kaikkea saman katon alle ja aikanaan hommaa aletaan yhtenäistämään yhden brändin, hallinnon jne alle. Ja kun organisaatiota aletaan yhtenäistämään, koetaan aina pientä tuskaa organisaatiossa, jossa ollaan totuttu itsenäisyyteen. Tämä tuskin on ajankohtaista ainakaan seuraavaan viiteen vuoteen, mutta hyvä muistaa, jos Solwersissa ajatteli pitkällä jänteellä olla mukana.

Yritysostolla kasvavia yrityksiä pörssistä löytyy koko ajan enemmän ja enemmän alasta riippuen ja omaan silmääni Solwers ei näistä mielenkiintoisin ole. Niin Talenom, Aallon Group kuin Sitowise ovat omaan silmiini hieman mielenkiintoisempia sijoituskohteina kuin Solwers, mutta aika näyttää, miten Solwersin kasvusuunnitelmien – sekä osakekurssin – käy.

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

2 kommenttia artikkeliin ”Solwers listautumisanti -analyysi”

  1. Kiitos kattavista analyyseistä, varsinkin nyt kun uusia listautujia tulee melkein viikoittain. Auttaa ainakin itseäni hahmottamaan yrityksiä monipuolisemmin sekä saa hieman toisenlaistakin näkökulmaa aiheesta. Mukavana bonuksena on saada mielenkiintoisia faktoja ja taustoja yrityksiin liittyen, kun itselläni on kokemusta vain reilu vuosi pörssin seuraamisesta.

    Vastaa

Jätä kommentti