Synteettinen vai fyysinen ETF ja rahasto? Katso kumpi sinun omistamasi rahasto on!

Onko omistamasi ETF synteettinen vai fyysinen? Tämä on yksi yleisimpiä ongelmia, johon jokainen sijoittaja törmää ETF:iä valitessaan. Tänään käynkin läpi siis, mitä eroa on synteettisellä ja fyysisellä rahastolla, mistä tunnistat onko rahasto ja ETF synteettinen vai fyysinen sekä käyn läpi esimerkinomaisesti Suomen suosituimmat rahastot ja ovatko ne fyysisiä vai synteettisiä.

Inspiraation tähän tekstiin sain, kun Nordnet lanseerasi viime vuoden puolella uudet rahastonsa, joiden suurin kritiikki tuntui olevan siitä, että rahastot ovat synteettisiä. Aloitetaan siis vielä kertauksella siitä, mitä eroa fyysisellä ja synteettisellä rahastolla on ja pitääkö sijoittajan olla huolissaan jos omistaa jompaakumpaa ETF tai rahastotyyppiä.

Synteettinen ja fyysinen ETF sekä rahasto – näin ne eroavat toisistaan

Synteettinen ja fyysinen ETF kuulostaa monimutkaiselta. Mutta oikeasti kyseessä on suhteellisen yksinkertainen asia, jonka eron jokainen meistä pystyy helposti erottamaan. Käydään siis ensin läpi nopeasti, mitä eroa näillä rahastotyypeillä on.

1. Fyysinen ETF-rahasto on rahasto, joka omistaa arvopaperit ja osakkeet, joita se sisältää. Fyysinen rahasto on siis kuten jokainen meistä tavallisesti rahaston mieltää. Rahasto ostaa arvopapereita ja se tuottaa niin paljon kuin osakkeet rahaston sisällä. Yksinkertaista!

2. Synteettinen ETF-rahasto taas on hieman vaikeampi selittää, sillä suurin ero on se, että se ei omista osakkeita, jonka tuottoa sen oma kehitys edustaa. Mistä tuotto rahastoon sitten syntyy, jos se ei omista osakkeita?

Synteettinen indeksirahasto tai ETF käyttääkin arvonluontiin johdannaisia, teknisesti hieman monimutkaisempia sijoitustuotteita. Synteettisen rahaston rahastonhoitaja ostaa synteettisen rahaston tilanteessa arvopaperikorin ja tekee swap-sopimuksen vastapuolen kanssa, joka taas antaa osakekorin tuoton vastineeksi vertailuindeksin tuoton.

Saattaa kuulostaa monimutkaiselta termistöineen, mutta yksinkertaisuudessaan siis kyse on siitä, että jos ostat esim. Nordnetin omaa rahastoa, joka on synteettinen, ei Nordnetin työntekijä hallinnoi rahastoa ja sen tuottoa, vaan tuotto rahastoon tehdään Nordnetin sopimuskumppanin (yleensä joku iso amerikkalainen pankki) toimesta. Suomalainen sijoittaja vain kerää tämän tuoton virtuaalisesti.

Tästä synteettisyydestä aiheutuukin synteettisyyden riski ja se, miksi jotkut synteettisiä rahastoja välttelevät. Vastapuoliriski, joka synteettisyydestä syntyy, tarkoittaa riskiä, jossa vastapuoli ei pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Yleisimmin tämä voi tulla vastaan, jos se kyseinen amerikkalainen pankki menisi konkurssiin. Konkurssin tilanteessa swap-sopimus ei pystyisi vastaamaan fyysisten osakkeiden vastaavaa tuottoa, jolloin rahaston idea katoaisi ja ihminen voi menettää rahansa.

Moni kokee kuitenkin, että synteettisyyden riskejä liioitellaan. Syy tähän on se, että synteettisissä rahastoissa vastapuoli asettaa varallisuudelle aina vastineeksi myös vakuudet – aivan kuten esim. asuntolainassa.

Vakuuksien tarkoitus on vähentää vastapuoliriskin  toteutumista ja sitä, että rahastoon sijoittanut ei tuottoja ja rahojaan saisi. Vastapuoliriskin toteutuminen rahastoissa onkin äärimmäisen harvinaista ja tulee usein eteen vain, kun vastapuoli joutuu täyteen konkurssiin.

Miksi synteettisiä rahastoja sitten tehdään, jos niistä löytyy tuollainen ylimääräinen riski? Syy on yksinkertainen, se on halvempaa monelle palveluntarjoajille, mitä eksoottisempiin osakkeisiin tai korkopapereihin rahasto sijoittaa. Kyse voi olla myös siitä, että rahasto sijoittaa paljon osakkeisiin, joilla käydään vain vähän vaihtoa, jolloin rahasto voisi aiheuttaa isoa heiluntaa itsessään yritysten kursseihin.

Yksinkertaistettuna siis fyysisen ja synteettisen ETF:n erot.

Fyysinen ETF-rahasto: Omistaa osakkeet. Saattaa kantaa vastapuoliriskiä, jos lainaa osakkeita.
Synteettinen ETF-rahasto: Ei omista osakkeita ja kantaa aina vastapuoliriskiä.

Suomen suosituimmat rahastot – ovatko ne synteettisiä vai fyysisiä?

Onko sinun omistamasi ETF-rahasto fyysinen vai synteettinen? Seuraavaksi perehdyn suomalaisten suosituimpiin rahastoihin ja siihen, ovatko ne synteettisiä vai fyysisiä. Todennäköistä on, että sinunkin rahastosi täältä löytyy. Ja jos ei löydy ja et ole varma, onko sinun rahastosi fyysisiä vai synteettisiä, laita kommenttia, niin päivitän listaa sitä mukaan!

Alla siis lista top15 suosituimmasta rahastosta Suomessa (tiedolta ja arviolta, koska täysin up-to-date tietoja en tästä löytänyt) sekä niiden synteettisestä, fyysisyydestä tai mahdollisesta yhdistelmällisyydestä.

1. OP-Maltillinen (Yhdistelmärahasto)
2. OP-Varovainen (Yhdistelmärahasto)
3. Nordea Säästö 25 (Yhdistelmärahasto)
4. Nordea Säästö 50 (Yhdistelmärahasto)
5. Nordnet Indeksirahasto Suomi (Fyysinen rahasto)
6. Danske Invest Kompassi (Yhdistelmärahastojen rahasto)
7. FIM Varainhoito 70 (Fyysinen rahastojen rahasto)
8. Nordea Vakaa Tuotto (Yhdistelmärahasto)
9. Säästöpankki Korko Plus (Yhdistelmärahasto)
10. Danske Invest Kompassi 50 (Yhdistelmärahasto)
11. FIM Varainhoito 100 (Yhdistelmärahasto)
12. OP-Suomi (Fyysinen osakerahasto)
13. Aktia Solida (Yhdistelmärahasto)
14. Säästöpankki Kotimaa (Fyysinen osakerahasto)
15. Aktia Secura (Yhdistelmärahasto) 

Käydään hieman listan termistöä läpi.

Kuten näet, suurin osa Suomen suosituimmista rahastoista ei ole puhtaasti fyysisiä tai synteettisiä vaan ne ovat ns. yhdistelmärahastoja eli ne koostuvat niin osakkeista, kuin korkopapereista. Tämän lisäksi niissä käytetään myös paljon johdannaisia, mutta huomattavasti harvemmin kuin edellä mainittujen synteettisten rahastojen swap-johdannaisia.

Yhdistelmärahastot ovat siis hybrideja monella eri tavalla – niissä on suurin osa fyysisiä omistuksia, mutta myös johdannaisia käytetään tuoton suojaamisessa. Yhdistelmärahastojen voidaan siis suurelta osin sanoa olevan fyysisiä rahastoja.

Tärkeintä on ehkä huomata, että yhdistelmärahastot ovat usein äärimmäisen huonoja sijoituksia pitkällä aikavälillä – ne ovat kalliita aktiivisen salkkuhallinnan takia ja huonosti tuottavia pitkällä aikavälillä sekapainon takia. Kuten kirjoitin aiemmin, Suomen suosituimmat rahastot ovat surkeita sijoituksia. Jos siis omistat suosittuja yhdistelmärahastoja, synteettisyyttä suurempi pelko sinulla pitäisi olla omistamasi rahaston heikko tuotto ja korkeat kulut.

Rahastojen rahastot (esim. Danske Invest Kompassi) taas on rahasto, joka sijoittaa muihin rahastoihin. Danske Invest Kompassi onkin mielenkiintoinen, sillä se sijoittaa muihin rahastoihin sekä korkopapereihin. Mielenkiintoinen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin hyvä. Danske Investin kulut ovat vuosittain suunnilleen yhtä korkeat kuin sen tuotot eli käytännössä kyseessä on raha-automaatti pankille.

Vaikka rahastojen rahasto saattaa olla fyysinen itsessään, rahastot, joihin se sijoittaa saattavat taas olla synteettisiä – menee monimutkaiseksi! Tämä on mielestäni jälleen yksi hyvä syy välttää näitä monimutkaisia pankin raha-automaatteja (jotka valitettavasti ovat vielä niitä suosituimpia Suomessa) ja keskittyä yksinkertaisiin ja halpoihin indeksirahastoihin.

Nordnet Indeksirahasto Suomi eli vanha Superrahasto Suomi on mielestäni yksi parhaista myös fyysisistä rahastoista aloittelevalle sijoittajalle. Muut Nordnetin uudet indeksirahastot, jotka ovat oman nimen alla, ovat synteettisiä, jonka takia Nordnet voikin tarjota niitä halvalla.

Hyvät uutiset ovat se, että suurin osa suomalaisten suosituimmista rahastoista EI ole täysin synteettisiä rahastoja vaan ihan perinteisiä fyysisiä rahastoja. Huono uutinen on se, josta kirjoitin jo aikaisemmin tänä vuonna – suurin osa Suomen suosituimmista rahastoista on äärettömän huonoja sijoituksia. Voit lukea asiasta tarkemmin tästä kirjoituksesta. Rahastojen fyysisyys ei siis sinänsä pelasta yhtään mitään, jos tuotot häviävät passiivisille (synteettisillekin) indeksirahastoille merkittävästi.

Miten löydät onko rahastosi fyysinen, synteettinen vai jotain ihan muuta?

Lopuksi voisi käydä vielä läpi, mistä tunnistat rahaston synteettisyyden tai fyysisyyden. Käytännössä tähän tarvitset rahaston avaintietoesitettä tai joissain pankeissa rahastoesitettä. Usein vaikeinta onkin löytää avaintietoesite ja tämän takia suosittelen usein Nordnetiä kaikenlaiseen sijoittamiseen, koska Nordnetistä avaintietoesite löytyy helposti aina rahaston muiden tietojen alta. Esim. OP:lla oli suhteellisen vaikea löytää koko avaintietoesitettä esim. suositusta OP Maltillisesta.

Nordnetillä löydät kuitenkin helposti rahastojen avaintietoesitteen rahaston alta, esim Handelsbanken USA-indeksin (joka on mielestäni yksi parhaista rahastoista) avaintietoesite löytyy täältä Nordnetin valikosta helposti, kun vähän scrollaa alaspäin. Kun avaat avaintietoesitteen Nordnetissä tai muussa palvelussa, vielä pitäisi ymmärtää sitä.

Handelsbanken USA-indeksin esitteessä sanotaan: ”Rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, joille on tunnusomaista korkea riski mutta myös mahdollisuus korkeampaan tuottoon.”. Pörssissä noteerattuihin osakkeisiin ovat ne avainsanat, jotka kertovat, että rahasto on fyysinen. Usein asia ilmoitetaan juuri näin fyysisissä rahastoissa tai ETF:ssä.

Sen sijaan Nordnetin Indeksirahasto USA:ssa sanotaan jotain aivan muuta: ”Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto sijoittaa Nordnetin neuvojen
mukaisesti (i) yhden tai useamman Euroopan talousalueen jäsenvaltion liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin ja/tai (ii) kehittyneissä maissa sijaitsevien yritysten liikkeeseen laskemiin osakearvopapereihin tai muihin osakkeiden kaltaisiin arvopapereihin. Rahasto siirtää taloudelliset edut kyseisiin osakearvopapereihin ja saa altistuksen indeksin kokonaistuoton nettotulokseen swap-transaktiolla.”

Tässä avainsanoja on monta, mutta huomaat, että tekstissä puhutaan swap-transaktioista, ”muista osakkeiden kaltaisista arvopapereista” jne. Usein helpoin tapa erottaakin synteettinen rahasto on se, että siinä ei sanota suoraan ja nopeasti, että rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin/velkakirjoihin.

Jos selitykset ovat pitkiä ja epäselviä, nyrkkisääntönä voi sanoa, että rahasto on tällöin synteettinen. Lisänä pitää antaa erityiskehu Säästöpankille, jossa esitteet olivat huomattavasti helpommin löydettävissä kuin Nordean ja OP:n kaltaisilla jättipankeilla.

Onko sinun ETF:si ja rahastosi synteettisiä vai fyysisiä?

Oletko itse jo tutkinut, ovatko rahastosi synteettisiä vai fyysisiä vai jotain siltä väliltä? En usko, että synteettisten riskit realisoituvat kuin erittäin harvinaisessa tapauksessa, mutta sijoittajana tärkeää on aina ymmärtää, mihin on sijoittanut.

Tämä on varmin tapa pitää ikävät yllätykset poissa näkösältä. Synteettiset rahastot eivät olekaan merkittävästi huonompia kuin fyysiset rahastot, mutta niiden eroista on hyvä olla sijoittajan tietoinen – tärkeintä on kuitenkin kustannusten hallinta ja se, ettei yksikään rahastosi maksa esim yli. 0,5% juoksevissa kuluissa.

Kerro, jos sinulla on rahasto tai ETF, jonka haluaisit minun selvittävän, onko se fyysinen vai synteettinen. Jos kommentteja ja selvitettäviä rahastoja tulee kommenteissa tarpeeksi, voin lisätä ne kirjoitukseen, kiitos!

Oletko uusi lukija ja oletko kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta, rahan tekemisestä tai taloudellisesta riippumattomuudesta? Aloita tästä ja löydä helpoiten sinua kiinnostavimmat kirjoitukseni. Blogini kattaa yli 500 tekstiä, joten olen varma, että löydät uutta mielenkiintoista luettavaa.

P.S. Muista seurata Omavaraisuushaastetta myös sosiaalisessa mediassa saadaksesi heti tiedon uusimmista kirjoituksista!

Omavaraisuushaaste Facebook
Omavaraisuushaaste Instagram
Omavaraisuushaaste Shareville

6 kommenttia artikkeliin ”Synteettinen vai fyysinen ETF ja rahasto? Katso kumpi sinun omistamasi rahasto on!”

 1. Moi,
  Hei,

  mielenkiintoinen tämä sinun uusin kirjoitus rahastojen synteettisyydestä ja fyysisyydestä! Täytyy myöntää, että en ole edes tullut ajatelleeksi asiaa. Olen suhteellisen aloittelija näissä sijoittamiskuvioissa, niin osaisitko auttaa minua. Ovatko indeksirahastoni millaisia, synteettisiä vai fyysisiä? Sekä miltä AOT:ni kokonaisuudessaa näyttää?
  Ohessa minun AOT:n omistukset:

  -Handelsbanken USA Indeksi
  -Nordnet Indkesirahasto Maailma ESG – EUR
  -Nordnet Indeksirahasto Suomi
  -Nordet Indexfond Sverige
  -SPP Aktiefond Japan A EUR

  Kiitos etukäteen 🙂

  Vastaa
  • Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Acc

   Tätä tuli ostettua joskus ESG päissäni ja en oikein vieläkään ymmärrä mitä fyysinen (sampling) tarkoittaa ja miten tämän tuotto määräytyy eli laskeeko tuotto/arvo korkojen noustessa kuten muidenkin velkakirjojen vai onko tuotto riippuvainen jotenkin myönnettävien vihreiden velkakirjojen määrästä joiden uskoisin kuitenkin olevan suuresti kasvamassa?

   Vastaa
  • Oskari K:

   Mieluusti autan!

   Handelsbanken USA Indeksi – Yhdistelmä (enimmäkseen fyysinen)
   Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG – Synteettinen.
   Nordnet Indeksirahasto Suomi – Fyysinen
   Nordet Indexfond Sverige – Fyysinen
   SPP Aktiefond Japan A EUR – Yhdistelmä (enimmäkseen fyysinen)

   Ilari:

   Näyttäisi siltä, että tuotto tulee ihan samalla tavalla velkakirjoista, kuin perinteisessäkin korkorahastossa. Uusien lainojen määrä ei sinänsä vaikuta suoraan tuottoon, vaikka toki varmaan ESG:n lainojen suosion kasvaessa, voi olla, että niiden tuotto-odotuskin nousee (tai vaihtoehtoisesti laskee), mutta tämä on puhdasta spekulaatiota. Tähän mennessä kuitenkin näyttää mielestäni ihan fiksulta rahastolta.

   Tuollainen indeksirahastosalkku mielestäni on juuri sopiva eikä uusia rahastoja noiden rinnalle varmastikaan tarvi!

   Vastaa
 2. Jenkkiosakkeiden kohdalla myos tuottoeroa verokohtelun vuoksi: https://www.ft.com/content/6600bd7f-5433-47d3-a2df-04411e6de75b

  ”The collateral will be a basket of non-dividend paying S&P 500 stocks. This should allow the synthetic ETF to outperform BlackRock’s existing Dublin-domiciled physical S&P 500 ETF.

  Non-US investors in the latter have to pay a 15 per cent withholding tax on dividend income, equivalent to about 30 basis points a year. The nature of the substitute basket of the synthetic ETF means no tax is liable.

  Mr Garcia-Zarate said that over the past three years most of the money flowing into European-domiciled US equity ETFs had gone into synthetic products because of this tax advantage, and that BlackRock was simply “bowing down to the evidence” that many large institutional investors preferred a synthetic approach for US equities.”

  Vastaa
 3. Onkohan seuraavat rahastot fyysisiä/synteettisiä JA lainaavatko ne osakkeitaan (onko vastapuoliriskiä)?

  NORDNET Indeksirahasto Suomi
  Nordnet indexfond Sverige
  Nordnet indeksfond Norge
  Handelsbanken Usa Indeksi
  Handelsbanken Eurooppa Indeksi
  Evli Emerging Frontier B
  CB Save Earth Fund RC

  Kiitän!

  Vastaa

Jätä kommentti