Samalla ajanjaksolla kaikkien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä kasvoi vain viidellä prosentilla. Myös sijoitettu summa kasvoi, sillä kiinteistörahastojen rahastopääoma oli 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.